Kurzemes Vārds

12:00 Ceturtdiena, 9. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Policija uzmanību pievērš zādzībām un ekonomiskajiem noziegumiem

Andrejs Rjabcevs

Izvērtējot pirmā pusgada darba rezultātus, Liepājas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes vadītāji secinājuši, ka turpmāk kārtības sargātājiem lielāka uzmanība jāpievērš zādzību atklāšanai un vainīgo aizturēšanai, intensīvāk jāstrādā arī ekonomisko noziegumu atklāšanas jomā.

Zog lielākoties individuāli

Kā skaidroja Policijas pārvaldes priekšnieks Arturs Vaiteiks, visvairāk tiek pastrādātas zādzības – gada pirmajos sešos mēnešos Liepājā un rajonā pavisam reģistrēti 570 zādzību gadījumi. Lai gan šādu noziegumu īpatsvars pamazām samazinās, zādzības joprojām sagādā raizes un to atklāšanai būtu jānovirza lielāki spēki (tagad ir izdevies atklāt 41 procentu no visām reģistrētajām zādzībām). Joprojām notiek daudz zādzību no automašīnām, tāpēc turpmāk policijas darbu orientēs tieši uz šo noziegumu atklāšanu.

"Esam secinājuši, ka Liepājā nav stabilu noziedzīgo grupējumu, kas nodarbotos tieši ar zādzībām no dzīvokļiem un automašīnām. Lielākoties tās izdara atsevišķi cilvēki, vienpatņi," norādīja Policijas pārvaldes priekšnieks. Viņš minēja, ka šogad vērojama neparasta iezīme: liela daļa zādzību reģistrēta līdz martam, pēc tam iestājies zināms pieklusums. A.Vaiteks: "Tas saistīts ar to, ka pavasarī tika aizturētas vairākas grupas, kas nodarbojās tieši ar šīm zādzībām."

Šogad policija pirmo reizi veica īpašu akciju, kuras laikā mudināja iedzīvotājus palīdzēt atklāt noziedzīgus nodarījumus, būt modriem un laikus ziņot, ja kaut kur pamana ko aizdomīgu. Izvērtējot pusgada darba rezultātus, ir redzams, ka akcija devusi zināmus rezultātus. Arturs Vaiteiks norādīja, ka gan pašu kārtības sargātāju entuziasma un pašaizliedzības, gan arī iedzīvotāju sniegtās palīdzības rezultātā pirmajā pusgadā raitāk ritējusi noziegumu atklāšana (pavisam atklāti gandrīz 53 procenti pastrādāto noziegumu).

Situācija rajonā bažas nerada

Arturs Vaiteiks atzina, ka šā brīža kriminogēnā situācija Liepājas rajonā bažas nerada. Pirmajā pusgadā noziegumu skaits nedaudz sarucis (par 28 gadījumiem). Gandarījumu dod arī tas, ka pirmajā pusgadā izdevies plānveidīgi sakārtot un intensificēt policijas iecirkņu darbu, tāpēc atklāto noziegumu skaits ir palielinājies par vairāk nekā 10 procentiem.

"Rajonā pašlaik regulāri ļoti augstā līmenī tiek veikts preventīvais darbs, iecirkņu inspektori un nepilngadīgo lietu speciālisti regulāri brauc reidos, apseko bīstamākās vietas un tādējādi novērš daudz noziegumu," skaidroja Policijas pārvaldes priekšnieks.

Neapmierina Ekonomikas policijas darbs

"Pašlaik esmu ļoti neapmierināts ar Ekonomikas policijas darbu. Protams, šā dienesta darba efektivitāti varam vērtēt pēc sastādīto protokolu daudzuma, pēc reģistrētajiem noziegumiem. Taču būtisks ir arī aspekts, cik ar šā dienesta atklātajām lietām valstij tiek atdots atpakaļ naudas no dažādām krāpnieciskām operācijām un citiem likumpārkāpumiem," teica Policijas pārvaldes priekšnieks. Izrādās, šajā jomā ir atklāti dažādi nenozīmīgi pārkāpumi, bet pusgada laikā nav bijis vērienīgu lietu, kurās figurētu lielas naudas summas.

Līderi smago noziegumu atklāšanā

A.Vaiteiks pauda gandarījumu, ka pirmajā pusgadā labi strādājuši Kriminālpolicijas darbinieki, izmeklējot slepkavības, sevišķi smagus noziegumus, miesas bojājumu nodarīšanu. "Ir vairāki komponenti, kas nosaka policijas sekmes sevišķi smagu noziegumu atklāšanā. Uzskatu, ka Kriminālpolicijā tagad ir pareiza darba organizācija – gan uzreiz strādājot notikuma vietā un veicot apskati, gan arī vēlāk meklējot iespējamos nozieguma izdarītājus. Ja ir kāds sevišķi smags gadījums, tad strādā ja ne viss Kriminālpolicijas personālsastāvs, tad noteikti 70 procentu ir mobilizēti, lai noziegumu iespējami ātri atklātu," pastāstīja Policijas pārvaldes priekšnieks.

Tāpēc, salīdzinot ar citām lielajām pārvaldēm un vidējo rādītāju valsts mērogā, Liepājas Kriminālpolicijas izmeklētāji ir līderi sevišķi smago noziegumu atklāšanā – ir atklātas pilnīgi visas slepkavības, smagu miesas bojājumu nodarīšanas gadījumi, kā arī laupīšanas. Sliktāk šā gada pirmajos divos mēnešos veicies ar izvarošanas gadījumu izmeklēšanu: no pilsētā reģistrētajiem trijiem izvarošanas gadījumiem vainīgais notverts tikai vienā, bet rajonā ir atklātas visas četras izvarošanas.

Noziegumu statistika 2004.gada pirmajā pusē

pilsētā rajonā kopā valstī

Noziegumi kopā 826 300 29992

Atklāti 44,6% 76% 44,6%

Smagie noziegumi 296 118 10680

Atklāti 34,5% 67,.8% 37%

Sevišķi smagi noziegumi 47 11 3061

Atklāti 83% 90,9% 65%

Slepkavības 5 1 95

Atklātas 100% 100% 81,1%

Smagi miesas bojājumi 8 1 202

Atklāti 100% 100% 59,4%

Izvaro