Kurzemes Vārds

15:50 Otrdiena, 7. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Ar ko draudzējas Liepāja

Ar katru Liepājas māsupilsētu sadarbība norit mazliet atšķirīgās jomās. Ar citām pilsētām mūs vairāk saista kultūras un izglītības pieredzes apmaiņa, vēl ar citām – sports, tūrisms vai sociālā sfēra. Ligita Pudža atzīst, ka ir pilsētas, ar kurām sadarbība mazliet apsīkusi, jo pašvaldības darbinieki ir mainījušies, bet sadraudzība atkarīga tikai un vienīgi no pašu iniciatīvas. Taču ir pilsētas, ar kurām mūs vieno ciešas saites jau desmit gadu garumā, un tās patiešām var saukt par Liepājas labākajiem draugiem.

Nīneshamna

Pašu pirmo sadarbības līgumu vēl padomju laikos, 1990.gadā, Liepāja noslēdza ar Nīneshamnas pilsētu Zviedrijā. Tajā ir ap 22 tūktošiem iedzīvotāju, un ar šo pilsētu Liepāja ir ciešā kontaktā kopš pašiem draudzības pirmsākumiem. Pa šiem gadiem sadarbības kontakti, kas sākumā tika dibināti ar pašvaldības palīdzību, jau kļuvuši pastāvīgi – Liepājas 1.vidusskolas un Nīneshamnas ģimnāzijas skolēni un skolotāji regulāri dodas ciemos pieredzes apmaiņas vizītēs. Arī Amatnieku biedrība atradusi Zviedrijā draugus un domu biedrus. Jau sākotnēji abu pilsētu sadarbības joma bijusi sociālās problēmas, sabiedrības veselība, jauniešu apmaiņa un kultūra.

Nīneshamnas un Liepājas divpusējā projekta ietvaros tika dibināts Liepājas Jaunatnes centrs – viena no pirmajām šāda veida organizācijām Latvijā, kas pievērsa pilsētas un rajona jauniešu uzmanību reproduktīvās veselības, atkarības un veselīga dzīves veida jautājumiem. Šajos gados kopā ar zviedriem pieredzēts daudz – abpusēja gleznu un lietišķās mākslas izstāžu apmaiņa, koru vieskoncerti, laikrakstu redakciju sadarbība, ārstu un augstskolu pasniedzēju apmaiņas vizītes, pensionāru organizāciju sadarbība, kā arī humanitārās palīdzības sūtījumi un ziedojumi Liepājas pilsētai.

Belvjū

Liepāja arī tālajā Amerikā atradusi kolēģus un domu biedrus – 1992.gadā pilsēta noslēdza sadraudzības līgumu ar Belvjū Vašingtonas štatā. 1991.gadā pilsēta atsūtīja oficiālu vēstuli Liepājas domei, kurā izteica vēlēšanos būt par sadraudzības pilsētu. Ar šo pilsētu liepājniekiem ir īpaši aktīva sadarbība. Vasaras brīvlaikā abu pilsētu jauniešiem ir iespēja doties apmaiņas braucienos, lai iepazītos ar otras valsts kultūru, tradīcijām, ikdienu. Tāpat Liepājas skolu audzēkņi regulāri piedalās ASV Starptautiskās māsupilsētu asociācijas rīkotajos jauno mākslinieku konkursos.

Arī pilsētu domnieki apmainās ar pieredzi: vienu gadu darba vizītē uz Belvjū dodas domes darbinieki no Liepājas, savukārt nākamajā gadā Liepāju apciemo kāds no Belvjū pašvaldības. Pēdējos gados mūsu pilsētu apmeklējuši speciālisti, kas ir pieredzes bagāti darbā ar iedzīvotājiem. Amerikāņiem šī joma ir spēcīgi attīstīta, un arī šogad Liepājā tālie viesi iepazīstinās pašvaldības darbiniekus ar šo pieredzi. Liepājas domes pārstāvji savukārt vizītē ASV ir iepazinušies ar Belvjū pilsētas darbu budžeta plānošanā un finanšu vadībā, projektu finansēšanā, ilgtermiņa stratēģiskajā plānošanā un citos jautājumos.

No Belvjū esam aizguvuši vienu otru labu ideju, piemēram, Liepājas domes informācijas dienas rudenī radušās pēc Belvjū pilsētas pieredzes.

Darm