Kurzemes Vārds

18:28 Trešdiena, 3. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Pagastam ar melno stārķi un varavīksni karogā – 85

Pēteris Jaunzems

Aizvadītajā sestdienā sava pagasta pastāvēšanas 85. dzimšanas dienu svinēja dunicnieki. Šim notikumam par godu pirmo reizi viesiem un iedzīvotājiem tika atskaņota pagasta himna, kam vārdus sacerējusi literatūras skolotāja Astra Rancāne un mūziku komponējis vietējais talants Renārs Juzups.

"Caur baltu rītu melnais stārķis brien,

Un ciems pie ciema krāsas kopā sien.

Deg pavards silts, tīrs pagalms izslaucīts –

Te esi tu ar sirdi pierakstīts," – no sirds dziedāja sieviešu ansamblis un daudzi no klātesošajiem tam piebalsoja. Tāpēc, ka himna pauž to, ar ko Dunika var patiesi lepoties. Šis pagasts izveidots 1919. gadā, apvienojoties 13 ciemiem. Katrs no tiem ienesis savu krāsu pagasta karogā. Un nu tas, spirgtā vējā plīvojot, atgādina varavīksni, ko papildina zaļš skābaržu zars un melnais stārķis.

Arī putns un koks ir Dunikas simboli. Mūsu valstī lielākā skābaržu audze, kas plešas 161 hektāra platībā, ir neparasts dabas radīts brīnums. Tāpat kā Tīrspurvs, kur mitinās melno stārķu ģimene un ligzdo neskaitāmi ūdensputnu pāri. Lai vērotāji varētu šos jaukumus netraucēti apskatīt, pāri akačiem izveidota apšu laipu taka. Patlaban tā sniedzas līdz saliņai purva vidū, taču nākotnē, ejot pa to, varēs sasniegt arī jau pieminēto skābaržu mežu, kas atrodas pašā Leišmalē. Tūrisma cienītājiem jāteic, ka pagasta teritorijā ir vairāki saistoši vēstures pieminekļi, ko vērts iepazīt. Starp tiem jāmin Sanderu un Rātu viduslaiku kapi, Bārtas pilskalns, Golgātas baznīca un citi. Atmiņā paliekošas izjūtas iespējams gūt, laižoties laiviņā lejup pa Bārtas rāmo straumi. Upes krastā uzmanību saista dižozoli, simtgadīgas kļavas un jaukās mežaudzes, kā arī atpūtas bāze, kur piedāvā naktsmītnes, pirti un iespējas izvingrināties sporta spēlēs un rotaļās. Tuvākajā nākotnē Dunikas pagasts gatavojas kļūt ievērojams ar vienu no Eiropā lielākajām vēžu audzētavām. To izveidošanas projekta darbi jau vērienīgi noris vecajās grantsbedrēs, kas izrādījusies ideāla vieta šāda veida uzņēmējdarbībai.

Tomēr vislielākais pagasta lepnums ir tā cilvēki. Svētkos vietējās pašvaldības vadītājs Jānis Vidējais ar atzinības rakstiem sveica bijušos un tagadējos pagasta darbiniekus, aktīvākos sarīkojumu organizatorus, sponsorus un Dunikas labvēļus. Uzņēmēji un čaklākie zemnieki šoreiz godināti netika. Tie pateicību par centīgu darbu un nodokļu maksāšanu saņemot rudenī, kad svinam valstiskās neatkarības proklamēšanas dienu. Jāteic, ka smagā ekonomiskā situācija, kāda valda laukos un jo īpaši to nomaļajos apvidos, ne vienu vien darbīgu cilvēku spiedusi darba meklējumos doties uz ārzemēm. Arī daudzi dunicnieki, ieskaitot bijušo pašvaldības vadītāju Jāni Mačuļski, bijuši spiesti izvēlēties šo ceļu, tāpēc viņi nebija varējuši ierasties un piedalīties svētkos.

Taču raksturīgi ir tas, ka arī, tālumā esot, šejienieši nekad neaizmirst savu dzimto pusi. Kopš 1947. gada Anglijā dzīvo brāļi Imants un Arvīds Piķeļi. Tomēr, kad vien iespējams, viņi apmeklē Duniku un ir atjaunojuši pat karā nopostītās tēva mājas, kur tagad sakoptību uzturēt palīdz kaimiņš un pārvaldnieks Imants Ziemelis. Arvīds Piķelis pastāstīja "Kurzemes Vārdam", ka šovasar ir ļoti aizņemts ar darbiem, jo nolēmis sakārtot dzimtas kapu žogu. Arī tā būšot viņa velte dzimtajai pusei, par kuru tam un tāpat brālim joprojām esot liela interese.

Pagasta jubilejas svinības bija saaicinājušas vienkopus bijušos un esošos novadniekus. Dienas gaitā viņi piedalījās bērnu rīta sarīkojumā, izvingrinājās sporta spēlēs, piedalījās dievkalpojumā Golgātas baznīcā un pagasta bukleta prezentācijā. Notika Māra Ziemeļa sarīkotā liliju izstāde, savu prasmi demonstrēja floristi. Un arī svētku koncertā Brūnu birzī blakus pazīstamajai upeņu un gaļas lopu audzētājai un baltās birztaliņas īpašniecei Dzintrai Dunaiskai sarīkojumā sēdēja lauksaimnieks Juris Janeks ar kundzi, kuri tagad pagastā redzami biežāk, jo pa vasarām iekārtojušies tepat kaimiņos mazdārziņu kooperatīvā Ječos. Sveikt savus labos kaimiņus ieradās arī Rucavas, Otaņķu, Kalētu un Bārtas pašdarbnieki un pašvaldību vadītāji. Dziedāja Medzes jauktais koris, bārtenieces un kalētnieki.