Kurzemes Vārds

22:53 Piektdiena, 29. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

"Liepājas dzintaru" vadīs Valdis Skujiņš

Kļuvis zināms, ka festivāla "Liepājas dzintars" programmas vadītājs būs Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras, izglītības un sporta jautājumos Valdis Skujiņš. Tas būs pirmais festivāls Skujiņa dzīvē tā vadītāja lomā, bet līdz šim viņš vadījis un organizējis virkni liela mēroga pasākumu. Festivāla vadītājs pats, jautāts, vai ar prieku piekritis "Liepājas dzintara"organizatoru priekšlikumam, korekti atbildēja, ka neesot šaubījies. Pēc Skujiņa domām, festivāls ir vērtība pati par sevi, un arī šogad, viņaprāt, viens no saistošākajiem momentiem "Liepājas dzintarā" ir tieši konkursa programma, jo tajā gaidāmi daudzi patīkami atklājumi. Festivāls "Liepājas dzintars" notiks no 6. līdz 8. augustam.

Viesojas pie bijušā skolnieka Sanktpēterburgā

A.Puškina 2.vidusskolas skolotāji un skolēni, viņu vecāki un vecvecāki, pateicoties skolotājai Natālijai Kelehsašvili, saņēma ielūgumu no Sanktpēterburgas 152.vidusskolas. Tur par direktoru strādā bijušais skolnieks Sergejs Muromovs. Braucēju grupas komplektēšanā aktīvi iesaistījās arī vecmāmiņu klubiņš. Liepājnieki skaistajā pilsētā pavadīja desmit jaukas un interesantas dienas. S.Muromovs savai bijušai skolai iedeva līdzi dāvinājumu.

Runā par narkotiku kaitīgumu

Triju pašvaldību – Liepājas, Salaspils un Olaines – jaunieši, kopskaitā sešdesmit, ir pulcējušies nometnē Rucavā. Viņi pārstāv nevalsts organizācijas – Sarkano Krustu un daudzbērnu ģimeņu biedrības. Ar zēniem un meitenēm tiekas dažādi speciālisti un runā par HIV un AIDS, par atkarību veicinošām vielām un prasmi pateikt kārdinājumiem, jo nometnes tēma – "Par narkotisko vielu kaitīgo ietekmi uz veselību". Protams, ir domāts arī par atpūtu un jauniem iespaidiem, tāpēc paredzētas gan ekskursijas, piemēram, brauciens uz Klaipēdu, gan vakarēšana pie ugunskura un ballītes.

Papildu pabalsti trūcīgajiem

Liepājas dome turpina paplašināt palīdzības iespējas pilsētas trūcīgajiem iedzīvotājiem, kuriem radušās grūtības segt maksu par siltumu un karsto ūdeni. Tā kā pēc spēkā esošajiem noteikumiem šī palīdzība ir ierobežota, domes ārkārtas sēdē nupat tika nolemts papildus sniegt vienreizēju materiālu atbalstu par kopējo summu 247555,58 latu apjomā trūcīgām, maznodrošinātām personām un ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnu un kurās vismaz viens ir skolēns, kā arī bērnu invalīdu ģimenēm, kuras pirmajā pusgadā centušās uzlabot savu sociālo situāciju un vērsušās Liepājas domes Sociālajā dienestā. Materiālo atbalstu neizmaksās skaidrā naudā, bet novirzīs maksātnespējīgajam "Liepājas siltumam" akciju sabiedrībai "Latvijas gāze" avansā jau pārskaitītās summas dzēšanai.

Tiksies ar projekta "Piedalies un ietekmē" dalībniekiem

Kā pastāstīja Pilsētas domes jaunatnes un NVO lietu eksperte Brigita Dreiže, viņa uzaicināta tikties ar Bernātos notiekošā Sorosa fonda "Latvija" projekta "Piedalies un ietekmē!" semināra dalībniekiem. Šajā projektā iesaistījušies mūsu pilsētas 2., 6., 12. vidusskolas un 3.pamatskolas, kā arī Bārtas pamatskolas pārstāvji. Projekta mērķis ir veicināt Latvijā demokrātiskas, saliedētas pilsoniskās sabiedrības attīstību un lojalitāti pret valsti, atzīstot latviešu valodu par kopīgo saziņas līdzekli, kā arī, saglabājot kultūru un viedokļu daudzveidību, aicināt sadarboties dažādiem indivīdiem un sabiedrības grupām. Projekta īstenošana balstās uz skolu kā sabiedrības minimodeli, kam ir būtiska loma sabiedrības savstarpējas izpratnes veicināšanā. Brigita Dreiže stāstīs par mūsu pilsētas pieredzi jauniešu iesaistīšanā lēmumu pieņemšanas procesos.

Apbalvojums par ES ideju izplatīšanu

Sarmīte Pelcmane

Sestdien pilsētas centrā pie Pedagoģijas akadēmijas svinīgi pacēla Eiropas Padomes Goda karogu, kas piešķirts Liepājai par iedzīvotāju aktivitātēm starptautiskās sadarbības jomā ar citām Eiropas valstu pilsētām. Liepāja ir pirmā Latvijas pilsēta, kura saņēmusi nozīmīgo Eiropas apbalvojumu.

Kā uzsvēra Pilsētas domes Ārējo sakaru un protokola daļas vadītāja Ligita Pudža, pieteikumu apbalvojumam iesniedza dome, taču tas nav apbalvojums pašvaldībai, bet gan pilsētai un tās iedzīvotājiem. Līdz šim arī citas kategorijas Eiropas Balvas apbalvojumi Latvijā nevienai pašvaldībai nav tikuši piešķirti.

Vispirms karogs parādes gājienā tika aiznests no Latviešu biedrības nama uz ceremonijas norises vietu pie Pedagoģijas akadēmijas, Goda karoga nesēji bija tērpušies Kurzemes novada tautas tērpos (attēlā). Svinīgajā Goda karoga pacelšanas ceremonijā piedalījās Eiropas Padomes Eiropas Balvas apakškomitejas priekšsēdētāja Johanna Šikere, kura kopā ar Liepājas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku pacēla karogu mastā. Ceremonijā piedalījās arī Liepājas sadraudzības un sadarbības pilsētu pārstāvji no Palangas, Klaipēdas, Elblongas, Gdiņas un Darmštates, kā arī Latvijas valdības un Liepājas domes pārstāvji. Ceremonijā bija aicināti piedalīties Liepājas nevalsts organizāciju, izglītības, kultūras un sporta iestāžu pārstāvji – liepājnieki, kuri ieguldījuši savu darbu un enerģiju augstā apbalvojuma iegūšanā. Muzicēja Jelgavas bigbends, dejoja tautas deju ansamblis "Vaduguns". Pasākums noslēdzās ar svētku koncertu "Vasaras pastorāles" Sv.Trīsvienības baznīcā.

Egona Zīverta foto

Atklāts liepājnieku veidotais Dzintara pulkstenis

Sestdien, muzicējot duetam "Fomins un Kleins", klātesot liepājniekiem un viesiem, Vecās ostmalas promenādē svinīgi atklāja Liepājas lielo Dzintara pulksteni. Tā ir apmēram četrus metrus augsta skulptūra, aks veidota no liepājnieku saziedotajiem dzintara gabaliņiem. Pulksteni nedēļas vidū strādnieki saudzīgi atgādāja uz promenādi un uzstādīja, tā izveidē izmantots arī cinkots tērauds un rūdīts stikls.

Kā paskaidroja skulptūras autore un tēlniece Olga Šilova, vārds pulkstenis skulptūras nosaukumā ietverts tikai simboliski, jo reālo laiku tas neskaitīs, bet attēlos precīzi tikai kārtējās stundas ritējumu. Viņa uzsvēra, ka skulptūras galvenais uzdevums būs cits: simboliski atgādināt par laika gaitu un vienlaikus parādīt dzintaru tā dabiskajā skaistumā un mirdzumā.

Ar aicinājumu "Atstāj savu dzintaru Liepājas laikā!" pērn noritēja dzintara graudu vākšanas akcija lielajam Dzintara pulkstenim. Liepājnieki aktīvi atsaucās aicinājumam ziedot dzintara gabaliņus un saziedoja vairāk nekā 50 litru lielu un mazu dzintara graudiņu. Liepājnieki paši arī izvēlējās vistīkamāko no Dzintara pulksteņa vizuālajiem piedāvājumiem – par labāko tika atzīts tēlnieces Olgas Šilovas un arhitekta Roberta Riekstiņa darbs, turklāt iedzīvotāju un žūrijas viedokļi sakrita. Dzintara pulksteņa izveide izmaksājusi aptuveni 16 000 latu.

Pirms kopienas izveides

Pilsētā sākusi darboties aktīvu uzņēmēju organizatoriskā grupa, lai nodibinātu Liepājas krievu kopienu, kā to jau izdarījušas citas nacionālās kultūras apvienības. Par šajā sakarībā rīkotajām tikšanās reizēm un konsultācijām "Kurzemes Vārdam" pastāstīja uzņēmējs Valerijs Kravcovs. Viņš uzsvēra, ka jaunā kopiena nerisinās politiskos jautājumus, tai galvenais būs kultūra, valoda, sociālā joma. Tagad organizatori apzina potenciālos dalībniekus, kas vēlēsies darboties un piedalīties dibināšanas sapulcē. Vienlaikus izskata iespējas iegādāties vai īrēt telpas. Kopienas dibināšanas ideju atbalsta Krievijas Ģenerālkonsulāts.

Mācības iesaistīs operatīvos dienestus