Kurzemes Vārds

10:24 Trešdiena, 8. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Izglītība

Glābšanas riņķis tiem, kuriem "pamatizglītības ieguve turpināma"

Daina Meistere

Internātskola un 15.vidusskola izstrādāja pedagoģiskās korekcijas izlīdzinošās programmas. Tagad tām saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas licence, un no 2. līdz 6. augustam abās skolās notiks audzēkņu uzņemšana klasēs, kurās skolēni mācīsies pēc šīm programmām. Klases paredzētas tiem skolēniem, kuri, beidzot 9.klasi, saņēma liecību ar ierakstu "Pamatizglītības ieguve turpināma".

Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi, ka par izlīdzinošo klašu programmu beigšanu atestātā liecinās speciāls kods, bet tas nebūs par šķērsli pēc pamatizglītības ieguves turpināt mācības pēc savas izvēles.

– Mūsu pilsētā tādu dokumentu saņēma pāri par simt zēnu un meiteņu. Kad spēkā stājās jaunie noteikumi, kuri paredzēja pamatskolas izglītības atestāta izsniegšanu tikai tiem skolēniem, kuriem būs ne vairāk par trim nesekmīgiem vērtējumiem mācību priekšmetos, bija skaidrs, ka situācija nebūs tik vienkārša, – paskaidro Internātskolas direktore Gunta Lauberga.

Skolās mācību gada laikā pamatskolas klašu grupās veica pētījumu, lai noskaidrotu, kādas ir skolēnu sekmes. Izrādījās, ka visā pilsētā katrā klašu grupā, jau sākot no piektās, bet vissmagākais stāvoklis ir sestās un septītās klasēs, ir no simt līdz pat diviem simtiem tādu bērnu, kuriem ir vairāk nekā trīs nesekmīgu vērtējumu dažādos mācību priekšmetos.

– Tas nozīmē, ka pilsētas mērogā ir jāveic nopietns izpētes darbs, lai noskaidrotu, kāpēc ir tāda situācija, – uzskata G.Lauberga un saka, ka pedagoģiskās korekcijas izlīdzinošās programmas ir glābšanas riņķis tiem vairāk nekā simt skolēniem, kuri šopavasar nedabūja 9.klases beigšanas apliecību. Liepājas pilsētā ir šādi varianti. Pamatizglītību neieguvušais skolēns var mācīties otro gadu 9.klasē savā mācību iestādē, var izvēlēties arodskolu izlīdzinošās programmas un Vakara un maiņu vidusskolas 8.klasi, kā arī pieteikties 15.vidusskolas izlīdzinošajā klasē latviešu plūsmā un Internātskolā, kur ir gan latviešu, gan krievu plūsmas klases.

15.vidusskolas direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Ināra Bērziņa paskaidroja, ka programmas izstrāde nav bijis viegls darbs un ka domāts arī par to, kuri pedagogi mācās šajās klasēs.

– Mēs izvēlējāmies pieredzējušus pedagogus. Programma paredz, ka pirmie divi mēneši būs veltīti adaptācijai. Šajā laikā skolotājiem ir jāapzina, ko kurā priekšmetā skolēns nezina, kur viņam ir dziļākie robi, un tad jāsastāda individuālā mācību programma, – teica I.Bērziņa. Arī Gunta Lauberga piekrita, ka šajās klasēs darbs nebūs viegls, ņemot vērā skolēnu zināšanu nevienādo līmeni atsevišķos priekšmetos.

Kaut arī dokumentu pieņemšana vēl tikai sāksies, skolēni un viņu vecāki jau interesējušies par piedāvātajām iespējām. 15.vidussskolā, piemēram, atsevišķi skolēni jau izteikuši vēlēšanos mācīties savā skolā devītā klasē otrreiz, bet seši pieteikumi saņemti izlīdzinošajā programmā.