Kurzemes Vārds

20:23 Ceturtdiena, 16. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Prioritāte – jumti, sanitāri tehniskie mezgli, logi

Daina Meistere

Jau noiets pusceļš

Vasaras brīvlaikā vienmēr mācību iestādēs notiek remontdarbi. Jo tik blīvā apdzīvotībā, kā tas ir skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, ēkas strauji nolietojas. Šogad pašvaldība piešķīra 500 tūkstošus latu izglītības iestāžu remontdarbiem, lai varētu turpināt pirms diviem gadiem uzsāktos apjomīgākos darbus.

– Darbi mazliet iekavējās tāpēc, ka vēl nebija saņemta piešķirtā nauda, – sacīja Komunālās pārvaldes celtniecības nozares vadītājs Juris Krastiņš. – Pašlaik remontē lielāko daļu no paredzētajiem divdesmit astoņiem objektiem, tajos darbus veic apmēram piecpadsmit firmu.

Prioritātes, kā jau ziemā apzināja Izglītības pārvaldes speciālisti, šovasar ir jumtu remonts, logu bloku nomaiņa, sanitāri tehnisko mezglu renovācija. Jumta remonts ir aktualitāte 12.vidusskolā, Ezerkrasta sākumskolā, Kristīgajā sākumskolā, pirmsskolas izglītības iestādēs "Delfīns'" un "Kāpēcītis". Vēlāk izrādījās, ka arī 8.vidusskolā bojāts jumta segums. Logu bloki jānomaina Kristīgajā sākumskolā, 2., 6. un 15. vidusskolā, bērnudārzos "Liesmiņa", Pienenīte", "Pūcīte". Automātisko siltummezglu renovācija notiek desmit izglītības iestādēs – kā skolās, tā bērnudārzos. Vājākie posmi, kuriem akūti nepieciešams remonts, ir sanitārie mezgli, piemēram, 1.vidusskolā, Internātskolā, J.Čakstes 10.vidusskolā, 3.pamatskolā un vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs. 11.vidusskolā jāveic apjomīga elektroapgādes sistēmas renovācija.

Īpaši ir jāizdala ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana. Tas nepieciešams, lai drošības noteikumiem atbilstu vietas, kurās uzturas ievērojams skaits bērnu un pieaugušo. Pašlaik signalizāciju ierīko 17 objektos.

Vairāku skolu vadītāji bažījās, ka vēl nav uzsākti darbi. Juris Krastiņš informēja: lai gan šobrīd izveidojies neliels sastrēgums, var uzskatīt, ka ir paveikti vairāk nekā puse no paredzētajiem remontdarbiem un pakāpeniski viss turpinās.

Ar vecāku atbalstu un pašu spēkiem

Skolu direktoriem šobrīd rit atvaļinājumi, tomēr pavisam brīvi no pienākumiem un rūpēm skolu vadītāji nemēdz būt. Domas par to, lai jauno mācību gadu uzsāktu sakārtotās telpās, viņus nepamet arī brīvajā laikā. Tāpēc ik palaikam viņi iegriežas skolās, lai palūkotos, kas notiek.

– Pamazām jau labiekārtojam telpas, – sacīja A.Puškina 2.vidusskolas direktore Edīte Plamše. Viņa uzsvēra atbalstu, ko saņem tieši no vecākiem un sponsoriem, kuru vidū ir gan tagadējo audzēkņu vecāki, gan iepriekšējo gadu skolas absolventi. – Beidzot iepriekšējo mācību posmu, notika vecāku komitejas sapulces, kurās lēma, kā sakārtot telpas, kuras pa mācību gadu krietni nobružātas. Tāpēc tagad klasēs gan mūsu darbinieki, gan vecāki krāso grīdas, solus, krēslus. Vārdu sakot, veic profilaktisko remontu. Palīdz mums Kirovs Lipmans, kas ir bijušais audzēknis, palīdz SIA "Komandors". Ar vecāku atbalstu varējām iegādāties palīglīdzekļus, piemēram, kodoskopu, vēl pirksim televizoru.

Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas direktore Inta Seržante arī uzsvēra vecāku lomu skolas atjaunošanā:

– Par Pilsētas domes piešķirtajiem līdzekļiem pašlaik notiek bēniņu izbūve vienā no mūsu mācību korpusiem Raiņa ielā 3. Tā kā mums vidusskolas klasēs palielinās skolēnu skaits, tad tur varēs iekārtot jaunas telpas. Raiņa ielā 5 mūsu aktualitāte ir sanitārā mezgla remonts. Bet galvenais akcents ir profilaktiskie remontdarbi. Divas klases sakārtojam ar vecāku atbalstu. Tāpat mācību telpās un kabinetos strādā mūsu darbinieki, kuri pielabo visvairāk cietušās vietas.

12.vidusskolas direktora vietniece saimniecības jautājumos Vija Kalniņa pastāstīja, ka vēl tiek gaidīti celtnieki, kas uzsāks labot jumta segumu ēkā Toma ielā, kurā mācās sākumskolas klašu skolēni. Bet tikmēr rit kārtējie sakārtošanas darbi lielajā skolā, kur pašu spēkiem uzpoš kā mācību telpas, tā gaiteņus.

Arī Ezerkrasta sākumskolā vēl gaida celtniekus, kuri uzsāks jumta remontu. Pašu darbinieki ar vecāku atbalstu jau sakārtojuši skolas ēdamzāli, atsevišķās klasēs krāso solus, grīdas, krēslus, vārdu sakot, lēnām pošas savu mazo skolēnu sagaidīšanai.

8.vidusskolā uzsākta uzbrauktuves izbūve pie ieejas, kas ir paredzēta bērniem ar speciālām vajadzībām. Skola direktore Jevgēnija Mickēviča paskaidroja, ka, domājot par šādu skolēnu integrēšanu parastajā skolā, ir izraudzīta tieši šī mācību iestāde. Jo te apgūst gan visu trīs pakāpju izglītību, gan te skolēni mācās kā krievu, tā latviešu plūsmā. Tāpat skolā, kā jau katru vasaru, sakopj klases un gaiteņus.

– Mums ir izstrādāts plāns, pēc kura sakārtojam savu skolu, – sacīja direktore. – Šogad lielāku uzmanību veltīsim sākumskolas posma mācību telpām, to uzpošanai un mēbeļu nomaiņai. Mums radās arī problēma ar jumta segumu, tāpēc lūdzām domes palīdzību tā remontam.

Lai silti un mīļi pašiem mazākajiem

Pirmskolas iestādes "Pasaciņa" sāpju bērns pagājušajā ziemā bija apkures sistēma. Tās bojājumu dēļ mazajiem iznāca tāda kā norūdīšanās piespiedu kārtā. Kā pastāstīja vadītāja Valentīna Balcere, nupat pabeigts apkures sistēmas remonts, tādēļ ir pamats cerībām, ka nākamajā ziemā nekādu saltu pārsteigumu nebūs.

– Mēs esam ļoti pateicīgi akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" valdei, jo ar tās atbalstu varējām kapitāli izremontēt virtuvi, – pastāsta vadītāja. – Tur nomainīja elektrības sistēmas un logus, sakārtojām kanalizāciju, tagad te mums viss atbilst Eiropas standartiem. Kamēr bērni vēl ir brīvlaikā, veicām sakārtošanas darbus, cik nu mūsu pašu līdzekļi atļāva, piesaistot arī vecākus. Iekārtojām darbinieku sanitārās higiēnas kabinetu. Tāpat esam veikuši remontu vienā no grupiņām un divās mazuļu guļamistabās.

Vērienīgi darbi iecerēti pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķītis". Tur kapitāli jāsalabo ūdensvada un kanalizācijas sistēma, remontu gaida arī veļas mazgātava, jānomaina notekcaurules.

– Vēl darbi nav uzsākti, – teica vadītāja Guna Kadiķe. – Projekts ir izstrādāts, cenu aptauja paveikta, zināmas arī firmas, kas strādās. Šobrīd mums bērnu nav, bet drīz viņi atgriezīsies, tāpēc ar nepacietību gaidu, kad sāks strādāt. Jo ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu nevar labot, ja grupas darbojas. Pašlaik negribu domāt to sliktāko, bet esmu jau ieskicējusi variantus, ko darīt, ja viss notiks vienlaikus – gan remonts, gan darbs ar bērniem.