Kurzemes Vārds

00:05 Pirmdiena, 25. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Ēdināšanas maksa paliek nemainīga

Grobiņā. Pagājušā domes sēdē deputāti izskatīja dažādus ar zemes lietām saistītus jautājumus, noteica bērnu ēdināšanas maksu pirmsskolas izglītības iestādē "Pīpenīte" un apstiprināja cenu par interneta lietošanu pilsētas bibliotēkā.

Grobiņas Pilsētas domes Kancelejas vadītāja Gunta Konopļeva pastāstīja, ka dome atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz pieciem nekustamiem īpašumiem – zemēm un jaunbūvēm. Sociālām vajadzībām atvēlēja 1400 latu.

Sēdē noteica arī bērnu ēdināšanas maksu pirmsskolas izglītības iestādē "Pīpenīte". Cena, salīdzinot ar pagājušo gadu, paliks nemainīga, arī šogad bērnu vecākiem mēnesī vajadzēs šķirties no 18 latiem.

Tāpat apstiprināja maksu par interneta pakalpojumiem pilsētas bibliotēkā, par interneta lietošanas stundu būs jāmaksā 40 santīmu.