Kurzemes Vārds

01:47 Pirmdiena, 13. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Pilnveido transporta piekļuvi ostai
Viktors Ulberts

Ir sācies jau sestais posms ceļu būvniecībai O.Kalpaka un Pulvera ielas krustojumā, lai uzlabotu iespējas transporta piekļuvei Liepājas ostai, informēja šo darbu būvuzraugs Stasis Aleksandravičs. Šajā posmā tiks paplašināta O.Kalpaka iela, dzīvojamo māju pusē izbūvēta jauna gājēju ietve, savukārt jūras pusē tiek likts jauns kolektors, kas uztvers nokrišņu ūdeņus, Protams, tiks ierīkotas arī jaunas nokrišņu ūdeņu uztvērējakas. "Katrā ziņā ūdens tur vairs nepludos," sola S.Aleksandravičs. Darbus plānots pabeigt līdz 30.augustam, taču nepastāvīgo laika apstākļu dēļ iespējama neliela kavēšanās, prognozēja būvuzraugs. Pēc kolektora ielikšanas apkārtne tikšot sakārtota un apzaļumota. Nākamais posms ostas pievadceļa sakārtošanā vairs neskars pilsētas teritoriju, pēc tam paredzēts ostu apkalpojošā transporta vajadzībām sakārtot dzelzceļa pārbrauktuvi Grobiņas pagasta teritorijā.

Ansamblim "Gaismiņa" būs jauni tērpi

Pilsētas domes deputāti Finanšu komitejā nolēma finansiāli atbalstīt jaunu tērpu šūšanu mākslinieciskās jaunrades centra "Vaduguns" vokālā ansambļa "Gaismiņa" dalībniekiem, piešķirot no rezerves fonda 500 latu auduma iegādei. Bērnu vokālais kolektīvs decembra sākumā atzīmēs desmit gadu jubileju. "Gaismiņas" vadītāja Dzintra Orba informēja, ka bērni regulāri koncertē Latvijas pilsētās un laukos. Ansamblis ir aktīvs Latvijas mūzikas dzīves dalībnieks, veicinājis arī latviešu tautas dziesmu popularizēšanu ārvalstīs. Tajā dzied apmēram simt bērnu no 3 līdz 19 gadu vecumam, to skaitā 50 – no daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm, bērni bāreņi.

Izstrādā stipendiju konkursa nolikumu

Kā ziņoja aģentūra LETA, Pilsētas domes deputāti Finanšu komitejā konceptuāli atbalstījuši stipendiju konkursa nolikumu, kas no 2005.gada dos iespēju pretendēt uz stipendijām plašākam studējošo skaitam, tādējādi sekmējot kvalificētu speciālistu piesaisti pilsētai. Izglītības nodaļai sadarbībā ar Nodarbinātības komisiju uzdots vispusīgi izvērtēt un apkopot speciālistu viedokļus par atbalstāmajām specialitātēm. Stipendiju nolikums sagatavots, lai sekmētu Liepājas studējošās jaunatnes atgriešanos savā pilsētā un liepājnieku intelektuālā potenciāla palielināšanu. Nolikuma projektā ir stingri noteikti kritēriji stipendiju piešķiršanas kārtībai. Gadā plānots piešķirt ne vairāk par piecām stipendijām. Šā mērķa īstenošanai pašvaldība plāno izveidot stipendiju fondu. Visus ar piešķiršanu saistītos jautājumus uzraudzīs Stipendiju komisija, kuru vadīs domes priekšsēdētāja vietnieks. Nolikuma projektu 5.augustā izskatīja domes sēdē.

Māju vecāko sapulce Tosmarē

Māju vecāko informatīvu sanāksmi namu pārvalde "Vecliepāja" bija sarīkojusi arī Tosmares mikrorajonā. Runāja par apkuri, paredzēto siltummezglu un skaitītāju ierīkošanu. Vienā no namiem to cer izdarīt jau šajā apkures sezonā, konkrēti – Pāvilostas ielā 3, kur īri un maksu par pakalpojumiem iedzīvotāji nokārto regulāri un pilnā apjomā. Tiesa gan, pagaidām nav skaidrs, vai atjaunos arī karstā ūdens piegādi, kam ir paredzēta šobrīd iepērkamo siltummezglu iekārta. Tikšanās laikā apsprieda arī dažus citus aktuālus mikrorajona jautājumus, piemēram, par cilvēku ātrāku iemitināšanu tukšajos dzīvokļos un sadarbības uzlabošanu ar Pašvaldības policiju.

Dzimšanas dienā piedalīsies konkursā

Liepājas muzikālā apvienība "The Briefing" izturējusi atlases kārtu mazpazīstamo grupu festivālkonkursā "Tu esi pamanīts". No 48 iesūtītajiem demo ierakstiem konkursa rīkotāji izvēlējās desmit labākās grupas, kas 13.augustā Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, cīnīsies par uzvarām dažādās nominācijās. Zīmīgi, ka tieši šajā dienā "The Briefing" svinēs savu otro dzimšanas dienu. Jūrmalā liepājnieki uzstāsies ar 20 minūšu garu programmu, kurā kā mājasdarbs ietverta arī tautas dziesmas apdare.

Jūlijā nodibinātas firmas

Komercreģistrā turpina reģistrēt gan jaunos uzņēmumus, gan arī pārreģistrē vecos. To apliecina daudzās publikācijas "Latvijas Vēstnesī". Mūsu reģiona jauno firmu skaitā jūlijā reģistrētas SIA "Rāzna", "Loreta L", "Arvikas", "Telpas sacenogrāfija", "Mājoklis jums", "UFB projekts", individuālais komersants "Granīts SK", zemnieku saimniecība "Aploki" (Vērgalē). Pārreģistrētas SIA "Tirgonis", "Ēdnīca "Anna"", "Viktorija A" (Priekulē), "Vilena R" un citas. Komercreģistrā reģistrāciju izbeigs 31.decembrī.

Vēl viens dižveikals?

Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas deputāti nolēmuši uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi pilsētas teritorijai, kas ietver Kungu ielu posmā no Apšu līdz Ganību ielai, Ganību ielu posmā no Dārzu līdz Zāļu ielai, Pupu un Apšu ielu posmā no Zāļu līdz Kungu ielai. Saskaņā ar spēkā esošo pašvaldības teritorijas plānojumu tā ir mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija. Liepājas Būvvalde ir saņēmusi SIA "Supernetto" ieceri par pārtikas veikala būvniecību Kungu ielā 40/42. Lai varētu realizēt pārtikas veikala būvniecību, ir nepieciešami grozījumi teritorijas plānojumā, nosakot atbilstošu izmantošanas mērķi, tāpēc deputāti pieņēma lēmumu uzdot būvniecības ieceres autoriem izstrādāt teritorijas detālplānojumu, sedzot visus nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar detālplānojuma priekšlikuma izstrādi un apspriešanas procedūru.

Konkurss Liepājas portālam

Pilsētas dome izsludinājusi atklātu konkursu Liepājas portāla izstrādei, informēja domes speciālists informācijas tehnoloģijas stratēģiju realizēšanā un projektu jautājumos Andris Vītoliņš. Konkursa pretendenti piedāvājumus var iesniegt domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 31.augustam, kad paredzēta to atvēršana. Saskaņā ar konkursa nolikumu piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Tiks vērtēta pretendenta pieredze, kompetence, garantijas, atbalsta un uzturēšanas nosacījumi, portāla funkcionālā un tehnoloģiskā risinājuma piemērotība, pasūtītāja vajadzības un cena.

Jūrā var peldēties droši

Pēc Sabiedrības veselības aģentūras pēdējiem datiem par ūdens atbilstību sanitārajām normām, Liepājas pludmalē peldēties var droši – ūdens ir tīrs. Jāpiebilst, ka šogad piesārņojums mūsu pludmalē vēl ne reizes nav pārsniedzis pieļaujamās normas. Taču, runājot par peldēšanu, Glābšanas stacijas speciālisti aicināja peldētājus nebūt pārdrošiem un nedoties pārāk tālu jūrā, kā arī ņemt vērā pie Glābšanas stacijas ēkas izliktās zīmes, kas vēstī, vai laika apstākļi ir piemēroti peldēm. Ne reizi vien šovasar glābējiem ir bijušas nopietnas pārrunas ar jauniešiem, kas šīs zīmes neņem vērā.

"Pagātnes pētnieki" ciemojas "Aiz restēm"

Vērgalē notika Latvijas Okupācijas muzeja rīkotā skolēnu nometne "Pagātnes pētnieki". Kā pastāstīja muzeja izglītības programmas vadītāja Danute Dūra, tajā piedalījās 20 puiši un meitenes no visiem Latvijas novadiem. Programmā bija iekļautas gan izglītojošas nodarbības un atpūtas pasākumi, gan ekskursijas un tikšanās ar vēsturiskus notikumus piedzīvojušiem cilvēkiem. Daudz iespaidu nometņotāji guva mūsu pilsētā, viņi apmeklēja muzeja filiāli "Liepāja okupāciju režīmos", kopā ar muzeja speciālisti Velgu Lāci izstaigāja skaistākās vietas, bija Karostā un piedalījās atrakcijā "Aiz restēm". Bet dalībnieku galvenais uzdevums bija veikt nelielu pētījumu par Vērgali, tāpēc nometnes rīkotāji ir pateicīgi pagasta iedzīvotājiem, kas dalījās atmiņās par piedzīvoto, un saka lielu paldies Vērgales pagasta muzeja vadītājai Mirdzai Sīpolai par atbalstu un uzticēšanos.

Vasarīgas noskaņas bibliotēkā "Varavīksne"

Daina Meistere

Bērnu bibliotēkā "Varavīksne" pat vasaras vissiltākajās dienās netrūkst apmeklētāju. Viņus sagaida gan atsevišķas tematiskas izstādes, piemēram, par Jāņa Baltvilka daiļradi, par vasariņu, gan arī pasākumi. 1.vidusskolas skolniece Ance Fedotova ar bibliotekāru atbalstu sarīkoja mazajiem bērniņiem pasaku pēcpusdienu, kurā gan lasīja, gan rādīja krāšņās pasaku grāmatas. Jauniešiem no Invalīdu rehabilitācijas centra bibliotēkas darbinieces stāstīja par Latvijas dabu, par jūrmalu un liedagu. Bērni labprāt atnāk arī uz lasītavu, kur spēlē spēles, pārlasa žurnālus. Aizvien tuvāko mācību gadu iezīmē tas, ka jaunie lasītāji vairāk prasa pēc tām grāmatām, kuras skolā uzdeva izlasīt vasarā.