Kurzemes Vārds

13:02 Otrdiena, 18. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Kautuves likteņa lemšanu uztic speciālistiem

Viktors Ulberts

Liepājas domes deputāti nav kompetenti spriest par cūku kaušanu un šī procesa iespējamo kaitējumu videi un sabiedrībai, tāpēc ir jānoskaidro speciālistu viedoklis šajā jautājumā. Šādi vakar notikušās Liepājas domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē tika pamatots lēmums atlikt uzņēmēja Andra Griģa iecerētās lopkautuves būvniecības ieceres noraidīšanu vai virzīšanu tālāk uz domes sēdi.

Vispirms komitejas locekļi uzklausīja projekta sabiedriskās apspriešanas atbildīgās sekretāres Ivetas Ansones ziņojumu. Kautuves celtniecības atbalstītāji savu nostāju pamatoja ar jaunu darbavietu radīšanu, teritorijas sakārtošanu un modernas ražošanas attīstību. Savukārt projekta pretinieki norādījuši uz kautuves atrašanos pārāk tuvu centram, kā arī to, ka tuvumā paredzēta sabiedrisku ēku apbūve, bet kautuve tam varētu traucēt.

"Liepājas ūdens" atsūta dīvainu vēstulīti

Deputāti pauda, ka sabiedriskajā apspriešanā vairāk paustas emocijas, nevis pamatoti iebildumi. Bet par tādu viņi uzskatīja SIA "Liepājas ūdens" vēstuli. Šis uzņēmums ar bažām raugoties uz lopkautuves būvniecību, jo pieredze rādot, ka šāda veida uzņēmumi rada ievērojamu piesārņojuma slodzi pilsētas kanalizācijas tīkliem un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. "Uzskatām, ka blakus gaļas pārstrādes ceham uzceļot lopu kautuvi ar paredzamo jaudu 300 kautķermeņu dienā, ražotne uzskatāma par gaļas kombinātu. Un novadāmie notekūdeņi no gaļas kombinātiem pieskaitāmi augsti koncentrētu organisko piesārņojumu kategorijai, un tiem nepieciešama īpaša attīrīšana uzņēmuma vietējās attīrīšanas iekārtās," norādīts SIA "Liepājas ūdens" vēstulē. Tajā arī ieteikts savlaikus pieprasīt tehniskos noteikumus notekūdeņu novadīšanai Liepājas pilsētas kanalizācijas tīklā, lai varētu projektēt atbilstošas vietējās attīrīšanas iekārtas, kā arī tehnoloģiskajā procesā paredzēt dzīvnieku asiņu, tauku, kā arī kuņģa un zarnu satura savākšanu un utilizāciju, lai tas nenonāktu kanalizācijā.

"Tā ir tāda dīvaina vēstulīte," SIA "Liepājas ūdens" pausto nostāju komentēja uzņēmējs Andris Griģis. Viņš apgalvoja, ka iepriekš mutiski esot pārrunāta notekūdeņu attīrīšana un SIA "Liepājas ūdens" speciālisti nekādus iebildumus neesot izteikuši. A.Griģis vēl iebilda, ka viņš vispār nav informēts par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, tāpēc arī nav iepazinies ar SIA "Liepājas ūdens" vēstuli.

Uzdod gatavoties nākamajai sēdei

"Vai varat garantēt, ka nekāda piesārņojuma nebūs?" Griģim vaicāja deputāts Nikolajs Terentjevs. Uz to uzņēmējs atbildēja, ka vides piesārņošanas gadījumā kontrolējošās institūcijas ražotni aizslēgs ciet stundas laikā. Bet uzņēmējs, protams, neesot ieinteresēts, lai tas notiku.

"Es piekrītu, ka teritorija, kur plānots celt kautuvi, nav centrs, bet, manuprāt, mēs runājam par lietām, kuras nezinām. Nav starp mums kautuvju speciālistu," savu nostāju pauda komitejas loceklis Aivars Boja. Viņam piekrita arī deputāts Kirovs Lipmans: "Mums vēl nevajadzētu par to uzņemties atbildību un pieņemt konkrētu lēmumu. Ir jānoskaidro speciālistu viedokļi."

Komitejas locekļi vienojās, ka līdz nākamajai sēdei SIA "Griģis&Co" ar SIA "Liepājas ūdens" ir jāsaskaņo tehniskie risinājumi, lai nepieļautu pilsētas attīrīšanas iekārtu piesārņošanu. Vēl uz sēdi jāsagatavo arhitektu un plānotāju viedoklis. Šo procesu uzdeva koordinēt Būvvaldei. Savukārt komitejas priekšsēdētājs Guntars Krieviņš ieteica A.Griģim sagatavot arī vizuālos materiālus, lai deputātiem būtu priekšstats par to, kāda tā kautuve izskatīsies.