Kurzemes Vārds

17:49 Pirmdiena, 21. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Mazo un vidējo uzņēmumu revidentiem vēl nebijušas mācību iespējas

Lāsma Ģibiete

Likumdošana paredz, ka mazo un vidējo uzņēmumu gada pārskatus pārbauda revidents. To, kas atbilst šim statusam, pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, mūsu valstī ir 99 procenti no ekonomiski aktīvo uzņēmumu kopskaita. Likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem" nosaka, ka gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam var iesniegt tikai tad, ja to pārbaudījis uzņēmuma revidents.

Likums ir spēkā no 1992.gada 14.oktobra, un visu laiku šiem revidentiem, izņemot lielos uzņēmumus, likumdošana neparedzēja izglītības ierobežojumus. Sakarā ar to, ka lielā daļā mazo un vidējo uzņēmumu revidenta amatu pilda nekompetentas personas bez attiecīgās izglītības, valstij ik gadus rodas apjomīgi zaudējumi, jo ne visu iestāžu vadītāji spēj nodrošināt efektīvu iekšējo kontroli sava uzņēmuma grāmatvedībai. Ja uzņēmumā, kur nav revidenta ar nepieciešamām zināšanām un ne mazākās iekšējās kontroles, Valsts ieņēmumu dienests konstatē finansu pārkāpumus, tiek uzlikti likumdošanā paredzētie nodokļu uzrēķini un sodi. Ne visi uzņēmumu vadītāji par konstatētajiem pārkāpumiem sodanaudas godprātīgi samaksā. Bieži vien pat nodokļu aprēķinu bāzes tiek vairāk vai mazāk ļaunprātīgi samazinātas, no kā nopietni cieš valsts bud˛ets.

Lai radušos situāciju optimizētu, tuvākajā laikā paredzēts šo jautājumu aktualizēt Ministru kabinetā. Tas nozīmē, ka drīzumā ar mazo un vidējo uzņēmumu revīziju būs tiesības nodarboties tikai tādiem darbiniekiem, kas ir speciālisti šajā jomā, tātad ar atbilstošu profesionālo izglītību. Līdz šim revīzijas speciālista izglītību Latvijā varēja iegūt tikai Rīgā – Latvijas Universitātē un Latvijas Zvērinātu revidentu kursos, bet no septembra tā būs pieejama arī tepat Liepājā – profesionālo studiju skolā "Citadele", kā arī mācību iestādes filiālēs. "Citadele" ir valsts akreditēta izglītības iestāde un šīs studiju programmas īstenošanai saņēmusi licenci Izglītības un zinātnes ministrijā. Kurzemes reģionam nepieciešamos speciālistus revīzijas darbam paredzēts apmācīt līdz 2007.gada jūlijam.

Jaunā mācību programma "Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole, analīze" ir viengadīga. Tā paredzēta finanšu speciālistiem, grāmatvežiem, kā arī citu profesiju cilvēkiem, kas vēlas iesaistīties mazo un vidējo uzņēmumu revīzijā. Mācību programmā iekļauti 15 priekšmeti – papildus speciālajiem kursiem būs jāapgūst arī lietišķo attiecību un personālvadības psiholoģija, krīzes menedžments, grāmatvedības datorprogrammas, lietišķā angļu valoda un projektu vadība. Programmas satura izstrādātāji iekļāvuši tādus mācību priekšmetus, lai pēc to apguves cilvēks, uzrādot iegūtos izglītības dokumentus, reāli varētu konkurēt darba tirgū un būt rīcībspējīgs ne vien revīzijas darbā, bet arī kā finanšu speciālists projektu izstrādē un kvalificēts darbinieks kvalitātes vadības sistēmu ieviešanā.

Profesionālo studiju kursu nobeigumā izsniegs divus izglītības dokumentus – apliecību par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi programmā "Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole, analīze" un sertifikātu "Mazo un vidējo uzņēmumu revīzija".