Kurzemes Vārds

19:14 Svētdiena, 31. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Izglītība: reformas gaita

Mācīties varēja ikviens, ja tikai pašam bija interese

Daina Meistere

Grupa 11.vidusskolas pedagogu tagad vasarā pirms 1.septembra vēl steidz izmantot laiku valsts valodas apguvei un jau esošo zināšanu papildināšanai un pilnveidošanai Latviešu valodas apguves valsts programmas piedāvātajos kursos.

Par to, kāda līdz šim ir bijusi interese par valsts valodas apguvi un metodiskās prasmes papildināšanu, pastāsta Latviešu valodas apguves valsts programmas Liepājas novada biroja vadītāja BAIBA LĀMA.

Ko birojs piedāvā?

– Programmas darbība aptver vairākas jomas. Viena no tām ir vērsta uz skolotāju tālākizglītību. Organizējam dažādas mācības, kā bilingvālās izglītības metodikas, tā valsts valodas mācīšanas mazākumtautību skolās, tā saucamos LAT-2 kursus. Bilingvālās mācības kursus mazākumtautību skolu skolotājiem piedāvājam kopš 2000.gada, izmantojot fonda "Phare" programmas finansējumu. 2003.gadā šādu kursu bija trīs, un šā gada pirmajā pusē – divi. Mēs arī veidojam un piedāvājam visiem interesentiem – skolotājiem, skolēniem, arī vecākiem – metodiskos palīglīdzekļus.

Kāda ir bijusi skolu pedagogu interese par piedāvājumu?

– Mūsu kursus un seminārus apmeklē mazākumtautību skolu skolotāji, kuri jau māca vai kuriem būs jāmāca dažādi priekšmeti bilingvāli vai valsts valodā. Aktivitāte vislielākā bija pagājušā gadsimta deviņdesmit gadu vidū, piemēram, 1997.gadā bija pastiprināta interese par šīm mācībām. Kursos metodiku apguva tie latviešu valodas skolotāji, kuri māca valsts valodu mazākumtautību mācību iestāžu bērniem.

Viens no reformas pretinieku visbiežāk minētajiem argumentiem ir tāds, ka skolotājiem nav bijušas iespējas mācīties, ka parasti šādi kursi maksā lielu naudu un līdz ar to pedagogiem ar savu necilo aldziņu tos nav iespējams apmeklēt. Kā jūs vērtējat šo problēmu?

– Visi mūsu programmas kursi, semināri, mācības ir bez maksas. Arī krievu skolu skolotājiem ir bijuši kursi, kuros viņiem dota iespēja mācīties un papildināt savas latviešu valodas zināšanas un prasmi sarunāties. Mēs to saucam par LAT-2 kursiem pieaugušajiem, kuri aptver dažādas mērķgrupas, arī pedagogus. Piemēram, 1997.gadā mums bija septiņas, pēc gada – jau divdesmit trīs, vēl pēc gada – atkal par trim grupām vairāk, 2002.gadā pie mums jau mācījās divdesmit četras skolotāju grupas, 2003.gadā – divdesmit. Tas rāda, ka iespējas bija dotas. Liela loma te bija arī mācību iestāžu direktoriem, viņu ieinteresētībai un atsaucībai. Domāju, ka bija arī daļa cilvēku, kuri vēl deviņdesmito gadu otrajā pusē neizprata, ka viņiem patiesi būs nepieciešama valsts valodas prasme. Toties netrūka interesentu, kuri šajos kursos tiešām papildināja savas prasmes. Un nekas jau nav beidzies. Vēl aizvien ir kursi, un ir iespēja mācīties. Tas, cik aktīvi cilvēks atsaucas piedāvājumam, kā izprot mūsdienu vajadzības, ir atkarīgs no katra paša, kā viņš ir vēlējies un kā sapratis to, kas gaida viņu nākotnē.

Kāda pēdējā laikā bijusi skolu interese par latviešu valodas kā otrās valodas apguves kursiem?

– Apkopotie dati rāda, ka, piemēram, pagājušā gada otrajā pusē pavisam mācījās divdesmit viena grupa, tajās bija gan pedagogi, gan bērnudārzu darbinieki, gan bērnu vecāki, atsevišķas grupas veidoja nacionālo kopienu grupas, arī Karostas un Grobiņas pagasta iedzīvotāji. Bija pārstāvētas dažādas mācību iestādes, kā vispārizglītojošās skolas – 3.pamatskola, 2., 7., 8., 11. un 12. vidusskola (dažās pat bija izveidotas divas kursu grupas) un arodapmācības iestādes – Jūrniecības koledža un 48.arodvidusskola. Mācījās arī pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki un bērnu vecāki. Kursi šajā vasarā jau tuvojas noslēgumam. Kā tie, kuros mācījās 11.vidusskolas skolotāju grupa, pēdējā nedēļā pirms skolas brīvlaika beigām savus kursus turpina Vakara un maiņu vidusskolas skolotāji. Viņi mācības uzsāka pavasarī un tagad turpina. Mācības turpinās arī 2.vidusskolas skolotāji, kuriem piepulcēsies citi interesenti.

Kas un no kurienes ir kursu pasniedzēji?

– Bilingvālo mācību kursus vada un ar skolotājiem strādā ļoti labi pasniedzēji multiplikatori, kuri savulaik paši apguvuši prasmi strādāt ar šo mācīšanas metodi un ieguvuši tiesības zināšanas nodot saviem kolēģiem. Jāuzsver, ka multiplikatoru tālākizglītības semināros viņi iegūst arī informāciju par aktualitātēm pedagoģijas jomā. Liepājā tā ir Gaļina Skorobogatova no 2.vidusskolas, Olga Ņefjodočkina un Natālija Gutova no 7.vidusskolas, kā arī pie mums līdz šim skolotājus mācīt brauca lektors Juris Sniķeris no Rīgas.

Zinu, ka programmai un LAT-2 kursiem ir plašs metodisko materiālu klāsts, jūs savulaik aicinājāt nākt uz biroju, iepazīties ar tiem un izvēlēties sev nepieciešamos. Kā pie tiem var tikt?

– Jāņem vērā, ka arī materiālus mēs dodam bez maksas. Gan bilingvālā, gan LAT-2 vairums materiālu mēs dāvinām kursu dalībniekiem. Grāmatu un brošūru skaits papildinās. Piemēram, paši jaunākie izdevumi, kurus vēl pat neesam paspējuši kursantiem parādīt, ir metodiskie ieteikumi bioloģijas, vēstures, ģeogrāfijas mācīšanai bilingvāli un valsts valodā pamatskolas klasēs. Mums ir arī tāds materiāls, kas palīdz skolēniem, skolotājiem un vecākiem rast atbildes uz jautājumiem, kurus visbiežāk uzdod par bilingvālo izglītību. Grāmatiņas, kuras izdalām, ir sastādītas divās valodās – latviski un krieviski, kas atvieglo uztveri. Jāņem vērā, ka tādas grāmatiņas ir pieejamas visiem interesentiem, kuri vēlējās rast atbildes uz būtiskākiem jautājumiem, viņu vidū noteikti liela interese ir tieši bērnu vecākiem.

Kādas ir nākotnes perspektīvas?

Mēs nedomājam apstāties. Un piedāvājums jaunajam mācību gadam ir tik liels, ka pat baidāmies, ka tas pārsniegs pieprasījumu. Tāpēc aicinām skolas veidot grupas un pieteikties gan bilingvālās izglītības kursu rīkošanai, gan valodas apguvei. Ir tikai jāraksta iesniegums, jāveido grupa, un mēs nodrošināsim ar mācībām. Jāņem vērā, ka tās ir bez maksas. Mūsu programmai var atļauties rīkot kursus, jo mums ir sadarbības partneri un Eiropas Savienības projekti.