Kurzemes Vārds

16:12 Piektdiena, 5. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Eiropas Sociālais fonds joprojām gaida uzņēmēju projektus

Daiga Borska

Jau rakstījām, ka no 2.augusta līdz 2.septembra pulksten 12 dienā Latvijā reģistrētas juridiskās personas var iesniegt savus projektus Eiropas Sociālā fonda atklāto projektu konkursam. Tos pieņem arī Liepājā, jo 1.martā Latviešu biedrības nama trešajā stāvā durvis vēra Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda departamenta Kurzemes reģionālā nodaļa, ko vada Daina Kaufelde. Tajā vēl strādā projektu vadītājs Juris Nazarovs un ekonomisti Kristaps Raģis un Agita Lavrentjeva. Līdz 2.septembrim laika vairs nav daudz, tādēļ "Kurzemes Vārds" uz sarunu aicināja DAINU KAUFELDI.

Kādēļ bija jāizveido Eiropas Sociālā fonda departamenta Kurzemes reģionālā nodaļa?

– Tādēļ, ka līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā arī Latvijā kļuvis iespējams apgūt Eiropas četru struktūrfondu, arī Sociālā fonda, naudu. Šis finansējums paredzēts cilvēkresursu attīstībai un nodarbinātības veicināšanai. Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda departamenta pārziņā ir tieši tās aktivitātes, kas saistītas ar nodarbinātības veicināšanu.

Kas uzņēmējiem jādara, lai apgūtu Eiropas Sociālā fonda naudu?

– Tiek izsludināti atklātie projektu konkursi, kuros var piedalīties ikviena Latvijā reģistrēta juridiska persona. 2.augustā aģentūra izsludināja pirmo atklāto Eiropas Sociālā fonda projektu konkursu uz trim aktivitātēm. Pirmā – darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem. Otrā – subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām. Trešā – atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai.

Lūdzu, mazliet par katru.

– Darba prakšu vietu nodrošināšanas jauniešiem bezdarbniekiem mērķis ir uzlabot 18 līdz 25 gadus vecu bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū un veicināt iesaistīšanos tajā. Darba prakšu vietas tiek izveidotas šā vecuma jauniešiem, kas ieguvuši augstāko, vidējo profesionālo, arodizglītību vai vidējo izglītību ar papildprofesiju apliecinošu dokumentu, bet darba pieredzes trūkuma dēļ (darba pieredze profesijā mazāka par gadu) nevar iekārtoties darbā. ES finansējums ir 75 procenti no projekta attiecināmām izmaksām, bet 25 procentus ņem no valsts budžeta.

Mērķis subsidēto darba vietu nodrošināšanai sociālās atstumtības riska grupām ir ilgstošo bezdarbnieku, pirmspensijas vecuma bezdarbnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū. Projekts paredz subsidēto darba vietu izveidošanu bezdarbniekiem, kuriem ir profesionālā izglītība vai arī tās nav un praktiskās iemaņas profesijā. Šajā gadījumā ES piedāvā 80, bet valsts – 20 procentu finansējuma. Trešā aktivitāte ir atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai, kas paredz situācijas izpēti darba tirgū, kā arī ieteikumu izstrādāšanu nodarbinātības uzlabošanai.

Tātad, ja uzņēmēji, valsts vai pašvaldības iestādes grib apgūt Eiropas Sociālā fonda līdzekļus, ir jānodarbina bezdarbnieki.

– Jā! Lai pie šīs naudas tiktu, ir jāuzraksta attiecīgs projekts un jāiesniedz mūsu nodaļā. Pie mums var arī atnākt un konsultēties par visu, kas saistīts ar projekta sagatavošanu un iesniegšanu.

Uzskatu, ir ļoti labi, ka Eiropas Sociālā fonda departamenta nodaļas izveidotas visos četros Latvijas reģionos, ne tikai Rīgā. Projektu iesniedzējiem nav jābrauc konsultēties uz galvaspilsētu, bet to var izdarīt tuvāk dzīvesvietai. Turklāt Kurzemes reģiona projektu iesniedzēji var konsultēties un projektus iesniegt arī Kuldīgā, jo mūsu nodaļas projektu vadītāja Anita Beke strādā tur.

Kāda šobrīd ir Kurzemes un Liepājas uzņēmēju interese par Eiropas Sociālā fonda līdzekļu piesaisti?

– Interese ir stabila, un, tuvojoties 2.septembrim, tā aizvien palielinās. Konsultējam daudzus, taču acīmredzot vairums uzņēmēju ieņēmuši nogaidošu pozīciju un vēlas pavērot, kā būs veicies pirmajiem projektu iesniedzējiem. Mūsu nodaļā konkursam vēl nav iesniegts neviens projekts, tādēļ gribu aicināt neatstāt to uz pēdējo brīdi. Zinu, ka apjomīgu projektu gatavojas iesniegt gan pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti", gan Neredzīgo biedrības Liepājas teritoriālā organizācija, arī SIA "Birojs jums" un citi.

Lai informētu par mūsu nodaļas piedāvājumiem, rīkojām ne vienu vien semināru un tikšanos. Mācības notika arī Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē, lai tās darbinieki būtu informēti par Liepājā un rajonā gatavotajiem projektiem un tiem dažādu mērķa grupu un profesiju bezdarbniekiem, kurus plāno iesaistīt projektu iesniedzēji.

Projekti droši vien tiks iesniegti. Kas būs ieguvēji?

– Ja runājam par bezdarbniekiem, tad noteikti visi tie, kas tiks iesaistīti darbos, saņems algu un pēc projekta beigām tiks paturēti patstāvīgā darbā vai arī saņems rekomendācijas. Būtiski, ka projekti atļauj paredzēt bezdarbniekiem ne tikai minimālo algu, bet gan statistiski vidējo algu profesijā, kurā bezdarbnieku nodarbinās. Tā parasti ir lielāka par minimālo algu.

Ko iegūs uzņēmēji, pašvaldības? Vispirms, manuprāt, uzlabosies situācija, kad mazināsies nestrādājošo, tātad arī ekonomiski nenodrošināto, iedzīvotāju skaits. Skatoties no uzņēmēju viedokļa, no Sociālā fonda finansējuma tiek maksāts sociālais nodoklis par katru nodarbināto bezdarbnieku, arī piemaksa par viņu darba vadīšanu, ko saņem darbu vadītāji. Līdzekļi vēl paredzēti bezdarbnieka darba vietas aprīkošanai, projekta administrācijas uzturēšanai. Taču pats galvenais, ka tas pamazām nostiprināsies kā prestiža jautājums, jo uzņēmuma vai iestādes vadītājs varēs lepoties, ka viņa uzņēmumā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts.