Kurzemes Vārds

16:38 Piektdiena, 5. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Ziedi darbīgajiem rūķiem un citiem rosīgajiem

Anda Pūce

Vakar Liepājas rajona skolu direktori audzināšanas darbā –cilvēki, kas gādā par īpašo skolas garu, interesantiem un saturīgiem sarīkojumiem skolēniem un skolotājiem ārpus stundu saraksta, viesnīcas "Amrita" telpās skaļi aplaudēja saviem kolēģiem, kurus godināja kā labākos ārpusstundu darbā un interešu, kā arī pieaugušo izglītībā.

Tā kā jau otro gadu vairs pirms Zinību dienas rajona Izglītības pārvalde nerīko jaunā mācību gada ieskaņas svinīgo sarīkojumu Liepājas teātrī, mazliet šaurākā lokā šogad tika teiktas apsveikuma runas un skolotājiem pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus. Tie šogad tika četrām bērnu folkloras kopu vadītājām – Bārtas folkloras kopas vadītājām Mudītei Meļķei un Olgai Balbārdei, Gramzdas folkloras kopas vadītājai Skaidrai Klasiņai un Priekules folkloras kopas vadītājai Rutai Oknerei. Savukārt rajona Skolēnu interešu centra direktore Tamāra Štrausa godināja Kalvenes pamatskolas direktora vietnieci audzināšanas darbā Initu Ozolu, pasniedzot viņai Skolēnu interešu centra Atzinības rakstu. Apsveikumus saņēma vēl trīs pedagoģes, kas atzītas par darbīgajiem rūķiem savās skolās. Tādas šogad ir Nīcas vidusskolas muzeja vadītāja Sandra Pankoka, Apriķu pamatskolas direktore Velga Ļaudama, kā arī Kazdangas pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Natālija Andriekus.

Ārpusstundu darba nominācijā "Pilsonis. Sabiedrība. Valsts", kurā vērtē skolu sasniegumus dažādos konkursos un pasākumos, kas saistīti ar pilsonisko un valstisko audzināšanu, pirmo vietu ieguva Aizputes vidusskola un Kalvenes pamatskola, otrā vieta šajā nominācijā trim skolām – Gaviezes pamatskolai, Nīcas vidusskolai un Grobiņas vidusskolai, bet trešā – Vaiņodes vidusskolai, Bārtas pamatskolai un Rudes pamatskolai. Nominācija "Sprīdītis" parāda skolu aktivitāti un sasniegumus dažādos zinātniskajos un pētniecības konkursos. Šeit pērn labākās bija Grobiņas vidusskola un Rudes pamatskola, otro vietu ieguva Aizputes vidusskola un Bārtas pamatskola, bet trešajā palika Vaiņodes vidusskola, Sikšņu pamatskola un Embūtes pamatskola.

Viszaļāk domājošās un darbojošās skolas rajonā ir Vaiņodes vidusskola un Apriķu pamatskola. Otrajā vietā nominācijā "Zaļā" šogad iekļuvušas Kalvenes pamatskola un Priekules vidusskola, bet trešo vietu ieguvušas Grobiņas vidusskola un Kapsēdes pamatskola. Grobiņas un Vaiņodes vidusskolas, Rudes, Bārtas un Kalvenes pamatskolas šogad tika arī pie "Varavīksnes balvas", ko pasniedz par daudzveidīgiem sasniegumiem, rezultativitāti un panākumiem vairākās nominācijās.

Tā kā T.Štrausa vienlaikus ir arī rajona Pieaugušo izglītības centra vadītāja, viņa pasniedza balvas arī aizvadītā mācību gada labākajai pašvaldībai šajā jomā – Pāvilostai, kā arī šīs pilsētas pieaugušo izglītības koordinatorei un projektu speciālistei Vizmai Ģēģerei. Balvu kā aktīvākā projektu veidotāju rosinātāja saņēma Virgas Pagasta padome.

Nobeigumā, izskanot savstarpējiem pateicības vārdiem, muzikālajiem sveicieniem un amatpersonu uzrunām, klātesošie mielojās pie svētku galda turpat viesnīcā "Amrita", lai gūtu spēku un ierosmi jaunam darba cēlienam, līdz kuram atlikusi tieši viena nedēļa.