Kurzemes Vārds

01:18 Ceturtdiena, 28. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

!Dienas tēma

Lielie un mazie – atkal skolas solā

Daina Meistere, Anda Pūce, Andrejs Rjabcevs, Pēteris Jaunzems

Vakar atkal uzziedēja pilsēta, jo ziedi bija kā visa vecuma skolasbērnu un vecāku, tā arī viņu skolotāju rokās. Tas nozīmē, ka atkal sācies kārtējais jaunais mācību gads, kas sev līdzi atnes arī vairākas novitātes – kā jaunas prasības skolotāju kvalifikācijai, tā jaunus mācību priekšmetus.

Galvenais jaunums skar mazākumtautību mācību iestādes, kurās sākas izglītības reforma, kas paredz, sākot no 10.klases sešdesmit procentu mācību priekšmetu mācīties valsts valodā.

Sācies arī studiju gads, kas sola studentiem, kuri iekļuvuši budžeta grupās, ievērojami lielākas stipendijas. Tātad var teikt tikai un vienīgi: jāmācās!

Mazāk – kā pirmklasnieku, tā pārējo skolēnu

Kā informēja pilsētas izglītības valsts inspektore Inta Budriķe, no pirmās līdz divpadsmitajai klasei visa tipa mācību iestādēs – kā valsts, tā privātajās – gaitas uzsāka 11484 skolēni (šajā skaitā nav tie, kuri vakarā gāja uz Vakara un maiņu vidusskolu). Tātad pērn skolēnu kopskaits bija par apmēram četriem simtiem lielāks, par četrpadsmit bērniem samazinājies arī pirmklasnieku skaits, un šoruden durvis vēra 730 pirmziemnieku.

Krities arī desmito klašu skolēnu skaits: pagājušajā gadā desmitajā klasē sāka mācīties 855, vakar – 819 puišu un meiteņu. Skolas informēja izglītības inspektori arī par tiem bērniem, kuri 1.septembrī uz skolu neatnāca. Pavisam pilsētā no pirmās līdz divpadsmitajai klasei tādu bija 257. Cik zināms, tad attainojošu iemeslu nebija 33 no viņiem.

– Lielākais neatnākušo skolēnu skaits bija 8.vidusskolā, kurā mācības notiek kā latviešu, tā krievu valodā. Nākamā bija 12.vidusskola, tur direktors zināja paskaidrot iemeslus. Daļa no bērniem pēc brīvdienām vēl nebija atbraukusi no Krievijas, – sacīja I.Budriķe.

Jaunas gaitas 1.septembrī iesāka arī tie astoņi pedagogi, kuri pieņemti darbā pilsētas skolās pēc augstskolas beigšanas. No darba aizgājis 31 pedagogs ar augstāko izglītību, 16 no viņiem mācīs citās skolās, trīs ir pensijā.

Daudzviet atvērtas apvienotās klases

Ar svinīgām runām, ziediem skolotājiem un atkalredzēšanās prieku vakar aizritēja Zinību dienas Liepājas rajona 33 izglītības iestādēs, starp kurām ir 9 vidusskolas, 20 pamatskolas un viena sākumskola. Vēl šodien valsts izglītības inspektors Liepājas rajonā Gunārs Petris apkopo informāciju par vakar reģistrēto bērnu skaitu pirmajās klasēs un rajona skolās kopumā, taču viņš atklāj, ka skolēnu rajonā šogad ir mazāk nekā pērn, jo mazāks skaits bērnu uzsāk mācības pirmajās klasēs.

Šogad rajonā neviena skola nav slēgta, lai gan ļoti daudzās tiek veidotas apvienotās klases tieši nepietiekamā skolēnu skaita dēļ. Pērn mācības skolā uzsāka 474 bērni, un pavisam izglītības iestādēs mācījās nepilni septiņi tūkstoši bērnu. 1997.gadā, kad piedzima tagadējie pirmklasnieki, rajonā tika reģistrēti tikai 439 jaundzimušie, pēc pāris gadiem skolēnu skaits saruks vēl vairāk, jo, piemēram, 2002.gadā rajonā piedzima tikai 406 bērni.

– Apvienotās klases diemžēl ir mūsu skolu nākotne, – saka Izglītības pārvaldes speciālisti. Tāpat jau vairākus gadus Durbes un Rucavas vidusskolās nav vidusskolas vecuma jauniešu, jo nevar nokomplektēt klases, mazliet labāka situācija ir Pāvilostā, lai gan pirms dažiem gadiem arī šī skola bija apdraudēta.

– Priekulē un Nīcā savukārt šogad nevarēs atvērt vairākas klases Neklātienes vidusskolā, jo trūkst skolēnu, – piebilst Neklātienes vidusskolas direktore Daina Lukjanova. Viņa uzskata, ka daudzus attur jaunā kārtība, kas neļauj saņemt atestātus par nesekmīgi pabeigtām mācību priekšmetu programmām. Toties speciālisti cer, ka tālākā nākotnē demogrāfiskā situācija būs uzlabojusies un bērnu skolas solos atkal būs vairāk.

Dāvanas un apsveikumi

Pirmā skolas diena ir arī dāvināšanas un apsveikumu laiks. Skolās ciemojās kā Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, tā Izglītības pārvaldes speciālistes un citi viesi. Dāvanas saņēma vispirms tie, kuri uzsāk savas skolas gaitas, to vidū bija arī domes sarūpētā krāsojamā grāmatiņa par pilsētas vēsturi "Liepāja gadsimtu vējos". Apsveikumus saņēma arī citu klašu zēni un meitenes, arī pašas mācību iestādes. Starp mācību iestādēm bija arī jubilāre, jo no šā 1.septembra 7.vidusskola iesāk skaitīt jau divdesmit sesto gadu, kopš apdzīvo ēku Celmu ielā 6.

Vakar savā bijušajā skolā – 1.vidusskolā – viesojās zemkopības ministrs Mārtiņš Roze. Tur viņš personīgi pasniedza Zemkopības ministrijas un valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" sagatavoto karti Latvijas skolām "Apceļo savu zemi".

– Vēl tagad atceros trauksmainos brīžus, ko mēs – visas klases meitenes un zēni – izjutām, dodoties rudens vai pavasara pārgājienos, kad rotaļas un trakulības mijās ar jauniem vērojumiem un interesantu zināšanu gūšanu. Tāpēc esmu patiesi priecīgs, ka mums ir izdevies visām Latvijas skolām sagatavot šādu skaistu dāvanu – Latvijas karti "Apceļo savu zemi", kas būs labs ceļvedis skolēniem, gan plānojot atpūtu, gan dodoties tuvākās un tālākās ekskursijās tepat Latvijā, – teica M.Roze.

Ministrijas kartes "Apceļo savu zemi" dāvinājums iecerēts kā ierosme un ceļvedis Latvijas skolēniem atpūtas pilnveidošanai un savu novadu izzināšanai gan rudens ekskursiju laikā, gan arī tālākā nākotnē.

Pirmajā skolas dienā uz mācību gada atklāšanas svinībām Krotes pamatskolā bija ieradušies Eiropas Savienības komisāre Ingrīda Ūdre, zemkopības ministrs Mārtiņš Roze, kā arī pašu rajona pārstāve Ārija Jerumane un vietējās pašvaldības vadītājs Edgars Dargužis. Vēlāk atklājās, ka šis apmeklējums saistīts ar ilgākām simpātijām un ciešāku sadarbību, kuras dēļ šoruden pabeigta visām Eiropas Savienības prasībām atbilstošas skolas piebūves celtniecība. Finansējumu šim projektam, nodrošināt palīdzējusi Saeimas priekšsēdētāja un pašvaldība. Savā uzrunā skolēniem un pedagogiem Bunkas pagasta vadītājs bija vēl dāsnāks, jo apsolīja, ka pēc gada skolas kolektīvs varēšot 1.septembri atzīmēt pilnīgi līdz galam izremontētā ēkā.

Arī Mārtiņš Roze pie krotenieku jaunās paaudzes nebija atbraucis tukšām rokām. Viņš atveda dāvinājumu, ko ministrija kopīgi ar akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vadītājiem šoruden sarūpējusi visām valsts skolām. Tās ir Latvijas zaļās kartes, kurās bērni var izraudzīties vietas, ko apmeklēt, lai gūtos iespaidus atainotu fotogrāfijās, gleznojumos, zīmējumos, aprakstos un veidojumos.

Svinīgajam sarīkojumam jauku akordu deva pirmās klasītes audzinātājas Evas Felsas darbošanās. Viņa bija pārtapusi par dāsnu cāļu māti, kas apdāvina un aprūpē ne tikai savus nākamos cālēnus, bet arī viņu vecākus.

– Krotes skolā es jūtos kā savējā starp saviešiem, – "Kurzemes Vārdam" teica mazpulcēnu krustmāmiņa un rajona Lauksaimnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Ārija Jerumane. Viņa aicināja visus bērnus čakli kāpt izglītības kalnā, lai varētu kļūt tikpat zinoši kā bijusī Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre un zemkopības ministrs, kuriem būs vajadzīgi darba turpinātāji. Bet par to, lai bērniem būtu iespējas apgūt zināšanas, esot gādāts. Šajā mācību gadā 5. un 8. klases audzēkņi varēs apgūt datorzināšanas, arī citos mācību priekšmetos sagaidāms progress, jo skolotājas Dina Strēle, Indra Zvirbule un Lāsma Gūtmane šovasar ieguvušas augstāko izglītību.

Deputāti palīdz piepildīt skolas somu

Vakar Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks apsveica Anitas Ozoliņas jaunākās meitas – dvīnītes Ilzi un Inesi, kuras tikko kā bija atgriezušās no skolas. Abas šoruden uzsāk mācības J.Čakstes 10.vidusskolas 1.klasē. Bez viņām ģimenē ir vēl trīs bērni – māsiņa Baiba ir tās pašas skolas 2.klases skolniece, Liesma mācās Speciālajā internātskolā, lielais brālis Juris – Internātskolā. Ģimene saņēma arī dāvanu karti grāmatu iegādei.

Kamēr māsiņas priecājās par jaunajām mugursomām un stāstīja priekšsēdētājam Uldim Seskam, kā pagāja pirmā skolas diena, mamma atzinās, ka nebūt nav tik viegli sarūpēt visu skolai nepieciešamo.

– Ar drēbēm un apaviem vēl nekas, tos sapirkām, – sacīja piecu skolēnu mamma. Un turpināja: – Trakāk ir ar mācību grāmatām un darba burtnīcām, tās visas ir ļoti dārgas. Saņēmām arī pabalstu piecu latu apmērā katram skolēnam, bet tas vairāk aizgāja par pārtiku. Tāpēc par dāvinājumu esmu priecīga, lai tik nu bērni klausītu un mācītos.

Domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone pastāstīja, ka pilsētas galvas Ulda Seska aicinājumam palīdzēt daudzbērnu saimēm un sociāli nelabvēlīgo ģimeņu atvasēm uzsākt mācību gadu atsaukušies vēl divi domes deputāti – Tālivaldis Vēsmiņš un Guntars Krieviņš. Ar viņu finansiālo atbalstu varēja sagādāt dāvanu kartes mācību grāmatu iegādei 14 ģimenēm, kurās kopā ir 53 skolēni.

Bez starpgadījumiem

Kā "Kurzemes Vārds" uzzināja Liepājas kārtību sargājošajos dienestos, 1.septembris gan pilsētā, gan arī rajonā pagājis mierīgi, nav reģistrētas nekādas nesankcionētas demonstrācijas vai protesta akcijas, kādas sākotnēji tika solītas no izglītības reformas pretinieku puses. Gan Pašvaldības policijas, gan arī Valsts policijas darbinieki dienas pirmajā pusē dežurēja pie visām pilsētas skolām un uzraudzīja kārtību, taču nekādi incidenti nav manīti, kārtībniekiem nav bijis jāiejaucas bērnu atkalredzēšanās svētku norisē.

Arī Ceļu policijā apstiprināja, ka šogad jaunais mācību gads ir sācies bez satiksmes negadījumiem. Vismaz līdz priekšpusdienai nebija reģistrēta neviena sadursme, kurā būtu iesaistīts kāds skolēns. Ceļu policijas nodaļā skaidroja, ka gan paši skolēni, gan arī viņu vecāki un autovadītāji ielās bijuši ļoti uzmanīgi un pie visām izglītības iestādēm dežurējošajiem policijas inspektoriem tikai retajam vajadzējis aizrādīt par gājēju pārejas neievērošanu.