Kurzemes Vārds

00:50 Sestdiena, 26. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Lielsvētki diviem simtiem pagastbērnu

Gunta Leja

Sestdienas priekšpusdienā, kad saulīte parūpējās par jauku laiku, mūzikai skanot, no visām pusēm uz Cīravas rotaļu, atpūtas un sporta laukumu svinīgu atklāšanu satecēja bērni ar vecākiem un vecvecākiem. Triju daudzdzīvokļu māju pagalmos rekonstruēti un atjaunoti esošie un uzstādīti jauni objekti kopskaitā divdesmit: smilšu kūku galdiņi bruņurupuča un pīles formā, šūpoles (baļķis), traktors, mērķis, šķēršļu josla, palmas un tornis, līdztekas, divstāvu četrus metrus augsta māja, basketbola grozi u.c.

Nu pagalmi kļuvuši jautri krāsaini, un bērniem savu rotaļu īstenošanā vairs nebūs jāizmanto malkas šķūnīši, ceļmalas grāvji, kāpņu telpas. Ir atjaunotas un izskaistinātas pirms vairākiem gadiem uzstādītās šūpoles, kuras bija nolietojušās un neatbilda drošības noteikumiem, un smilšu kastes.

Iveta Lagzdiņa no pašvaldības kultūras komisijas Pagasta padomes vārdā sacīja paldies par rotaļu laukuma izveidošanu un uzdrīkstēšanos rakstīt projektu. I.Lagzdiņas vēlējums bija – lai rotaļu laukums pagalmus vieno, ne šķir.

Galvenā visu darbu organizatore Gunta Rūtenberga bija sagatavojusi mazus diplomiņus (ar nosaukumu "Mazs paldiesiņš") un balviņas (no ābola izveidots cilvēciņš) daudziem, kuri kaut kādā veidā piedalījās projekta īstenošanā.

Pēc svinīgās daļas sākās atrakcijas un sacensības pie uzstādītiem objektiem. Par veiksmi visādās sacensībās kā balviņas saņēma konfektes, rakstāmpiederumus, smilšu kūku darbarīkus.

Kad bērni bija jau paguruši, visus pasākuma dalībniekus – lielus un mazus – gaidīja liels katls ar zirņu zupu, un katrs varēja ugunskurā uz iesma pats izcept desiņu. Par zupas vārīšanu bija parūpējusies Rota Reboka, bet palīgu trauku sagādāšanā, dzēriena sagatavošanā un citu kārumu atnešanā netrūka.

Jauki bija vērot, kā bērni no triju māju pagalmiem, satupuši ap ugunskuru, mirdzošām acīm raudzījās dzīvajās liesmās, mielojās un draudzīgi sarunājās.

Dzērves pamatskolas skolniece Rūta Rūtenberga Liepājas Rajona padomes rīkotajā bērnu projektu konkursā par rotaļu, atpūtas un sporta laukumu iekārtošanu, veiksmīgi aizstāvot savu projektu, kurš izstrādāts ar mammas Guntas Rūtenbergas un skolotājas Lāsmas Jūrmales palīdzību, no Liepājas rajona Attīstības pārvaldes ieguva 563 latu lielu finansējumu, no kuriem 163 lati ir pašvaldības līdzfinansējums.

No 1407 pagasta iedzīvotājiem 408 ir bērni vecumā līdz 18 gadiem, no kuriem 198 ir pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērni līdz 11 gadiem.

Darbus uzsākot, izpētīti katalogi, veikti pieredzes apmaiņas braucieni, saņemtas konsultācijas no celtniekiem, veiktas sarunas Pagasta padomē, bijusi sadarbība ar arodvidusskolas kokapstrādes darbnīcu vadītāju Raimondu Hornu izcenojumu aprēķinos, izstrādāti rasējumi, izgatavots makets. Pabūts pat Ventspilī, konsultējoties ar rotaļu laukumu speciālistu un domes galveno dārznieku Didzi Ošenieku.

Par būvlaukuma sagatavošanu un konstrukciju uzstādīšanu atbildīgais Roberts Figoriņš uzteicams kā viens no darbīgākiem visās aktivitātēs. Rotaļu laukuma ierīkošanas darbos vēl aktīvi līdzdarbojās Rūtas mamma un tētis Gunta un Egils Rūtenbergi, klases audzinātāja Lāsma Jūrmale, Raimonds Horns, Ligita un Andris Norenbergi ar mazajiem dvīņu brālīšiem Sandri un Lauri, Rota Reboka ar bērniem Zani un Rūdolfu, Ainars Grospiņš, daudzi pagalmu bērni u.c.

Tagad atliks tikai parūpēties, lai katra vecuma bērni izmantotu sev piemērotos rotaļu rīkus un nesabojātu tik skaisti rotātos pagalmus.