Kurzemes Vārds

07:55 Ceturtdiena, 9. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Bērni – tikpat aizsargāti un neaizsargāti, kā mēs visi

AUSTRA GŪTMANE, Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības iestāžu jautājumos

Šobrīd speciālistu komisija apskata pirmsskolas izglītības iestāžu telpas, lai katrs savā jomā novērtētu, cik drošas ir vietas, kurās lielu dienas daļu pavada paši mazākie mūsu pilsētas iedzīvotāji. Bērnu drošību var skatīties no vairākiem viedokļiem, bet, manuprāt, vispirms tā ir vecāku un pedagogu atbildība.

Kā to uztver izglītības iestāžu darbinieki un kā to uztver paši vecāki? Manuprāt, nenovērtējama ir vecāku un ģimenes loma. Gribu pievērst uzmanību kaut vai tādam faktam, ka vecāki paši daudzkārt grēko, nepadomājot par elementāru drošību. Kaut vai, atvedot mazo vai nākot viņam pakaļ uz bērnudārzu, atstāj vaļā pagalma vārtus. Bet no pedagogiem tomēr prasa, lai mazie nekur neaizklīstu, lai viņi rotaļātos bērnudārza teritorijā. Tāpat tēti un mammas neaizver grupiņu durvis un vēl brīnās, ja viņiem aizrāda, ka telpas nevar atstāt vaļā, un prasa: kāpēc? Nākamais drošības aspekts: kā vecāki šķērso brauktuvi. Ja viņi skrien pāri, tad bērnu rauj līdzi. Un kad bērns sāk iet skolā, tad tāpat pakļauj sevi briesmām uz ceļa.

Lai pasargātu no svešinieku iekļūšanas, mazajos bērnudārzos durvis ir vieglāk turēt aizvērtas. Grūtāk šo noteikumu ir ievērot lielās pirmsskolas izglītības iestādēs. Jo vecāki un citi radinieki nāk un iet, tāpēc jau es runāju par durvju aizvēršanu.

Pirmsskolas iestāžu pedagogiem, kuri atbildīgi par drošību, problēmu rada arī aizvien lielākais bērnu skaits. Tas uzliek papildu slodzi. Pieprasījums pēc vietām bērnudārzos palielinās. Ir jārēķinās, ka palielinās dzimstība. Rēķinoties ar to, lai mazais nenokļūtu pie nevēlamiem cilvēkiem, ir instrukcija, kurā ierakstīti vecāki un personas, kuriem vecāki uzticējuši bērna atdošanu.

Nevar teikt, ka nekas netiek darīts, ka viss ir tikai runu līmenī. Pagājušajā mācību gadā mēs veicām mācības, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. Šogad notiks semināri par to, kā ievērot drošību pastaigu laikā. Semināri ir vērtīgi arī tādā ziņā, ka, no malas vērojot, var redzēt, kā praktiski viss notiek, un var dalīties pieredzē.

Bet jāteic, ka mūsu mazuļi daudzās jomās ir neaizsargāti. Ka arī pie viņiem var ienākt svešas personas, kurām ir ļauni nodomi. Tās sievietes, kuras strādā ar bērniem, protams, nav ne bruņotas, ne speciāli apmācītas. Lai gan dramatiskā situācijā tas diez vai ko mainītu. Arī policistu ikdienas dežūru pie pirmsskolas iestādēm nav. Noderīga būtu vienota signalizācijas sistēma, kur, nospriežot pogu, atskanētu signāls drošības iestādē. Bet iepriecina, ka iekārto ugunsdrošības signalizāciju. Arī tas nav maz.