Kurzemes Vārds

21:58 Sestdiena, 4. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Izveido jaunu komisiju

Sarmīte Pelcmane

Domes deputāti izveidojuši jaunu – Nekustamā īpašuma lietu komisiju, kas turpmāk izskatīs jautājumus vai sniegs priekšlikumus, kas saistīti ar pilsētas nekustamā īpašuma izmantošanu sabiedrības interesēs. Komisija darbosies Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas pārraudzībā.

"Līdz šim nekustamā īpašuma jautājumus domē izskatīja dažādās vietās un dažādi speciālisti – Privatizācijas komisijā, Zemes komisijā, Zemes izsoles komisijā, arī Būvvaldē un citās struktūrvienībās. Taču tāda kārtība nenodrošināja vienota un koordinēta domes viedokļa sagatavošanu nekustamā īpašuma jautājumos. Vienota viedokļa trūkums izpaudās būvniecības ieceru apspriešanā, nereti bija nepieciešama sarakste vairāku nedēļu garumā starp pašvaldības komisijām, iestādēm vai speciālistiem," komisijas izveides nepieciešamību skaidroja Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Gundars Krieviņš. Līdz ar šo lēmumu deputāti likvidēja līdzšinējo Zemes izsoles komisiju.

Komisija turpmāk izskatīs jautājumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai neizmantošanu, īstermiņa un ilgtermiņa zemes nomu, zemes izsoli un citiem nekustamā īpašuma izmantošanas aspektiem, kas nav iepriekš minēto pašvaldības komisiju tiešā kompetencē, un darbosies atbilstoši administratīvā procesā noteiktajai lēmumu pieņemšanas kārtībai. Komisija sniegs rekomendācijas plānveidīgai nekustamā īpašuma pārvaldīšanai, kā arī veicinās pašvaldībai piederošo objektu atsavināšanas un privatizācijas koncepcijas izstrādāšanu.

Nekustamā īpašuma lietu komisija darbosies domes izpilddirektora vietnieka Edgara Rāta vadībā.