Kurzemes Vārds

08:19 Piektdiena, 10. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Dubultslepkavība. Jāizdara secinājumi

SIGNE FRICKAUSA, Liepājas Pirmstiesas uzraudzības dienesta vadītāja

Kādā dzīvoklī Liepājā notikusi dubultslepkavība. Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu aizturēts agrāk vairākkārt tiesāts un sodīts vīrietis, kas pirms dažām dienām atbrīvots no cietuma par labu uzvedību. Tur viņš pavadījis astoņus no desmit piespriestajiem gadiem. Saistībā ar šo noziegumu katrs var izdarīt secinājumus un paust savu pārliecību. Mans uzskats nepārprotams: notikušais vēlreiz precīzi norāda, cik ļoti Latvijā un Liepājā nepieciešama tāda iestāde kā Probācijas dienests. Plānots, ka tas darbu sāks nākamgad.

Viens no šā dienesta galvenajiem uzdevumiem ir strādāt ar likumpārkāpējiem. Jau kopš brīža, kad persona pirmo reizi nonāk tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā. Lai izzinātu, kāds ir šis cilvēks, ko no viņa var gaidīt, kā viņam palīdzēt, mudināt, motivēt mainīt savus uzskatus, dzīves veidu. Tikpat svarīgi turpināt individuālo darbu ar tiem likumpārkāpējiem, kuri jau nokļuvuši apcietinājumā. Ja dienestam būs speciālisti, viņi pratīs novērtēt katra notiesātā personiskos riskus, sociālās iemaņas, prasmes, kuras nepieciešams uzlabot, lai pēc soda izciešanas cilvēks varētu atgriezties sabiedrībā.

Jā, to var saukt par sagatavošanu dzīvei, kas sāksies pēc cietuma un tajā valdošās kārtības pamešanas. Tikai – vēl ir ļoti daudz darāmā, līdz izveidos sistēmu, kas uzraudzīs un koordinēs bijušo ieslodzīto iekļaušanos sabiedrībā. It sevišķi svarīgi tas ir tādiem, kas cietumā pavadījuši garus gadus un atgriežoties sastopas ar gluži citu, viņiem nepazīstamu pasauli. Kurā neatrod sev vietu.

Manuprāt, vērts pievērst uzmanību skaitļiem. Šā gada sākumā Latvijā ieslodzījuma vietās atradās 8231 cilvēks. No tiem 4962 ir tādi, kas cietumos izcieš tiesas piespriesto brīvības atņemšanas sodu. Slēgtajos cietumos sodu izcieš 75 procenti visu notiesāto. Tādu, kuriem piespriesta brīvības atņemšana no 5 līdz 10 gadiem ir 32 procenti, 10 līdz 20 gadu cietumā jāpavada 10 procentiem notiesāto, 40 procentu visu ieslodzīto ir cilvēki vecumā no 21 līdz 30 gadiem, un viņu izglītības līmenis pazeminās.

Vairāk nekā skaidrs, ka šo ieslodzīto sagatavošana dzīvei brīvībā ir jāsāk jau cietumā. Ir ieslodzījuma vietas, kurās ir bibliotēkas, sporta zāles, atpūtas, mācību telpas, kapelas. Sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām organizācijām cietumos realizē vairākas rehabilitācijas programmas. Taču ar to ir par maz. Vēl jāņem vērā, ka neba jau par varītēm ieslodzītais tiek piespiests piedalīties kādā programmā. Tā ir viņa motivācija un izvēle, kā viņš dzīvos, kad tiks brīvībā. Un arī topošais Probācijas dienests negarantēs, ka pilnīgi visi bijušie ieslodzītie atgriezīsies dzīvē un brīvībā uzvedīsies likumpaklausīgi.