Kurzemes Vārds

11:30 Ceturtdiena, 2. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Arī piliens jūrā ir vērtīgs

Inita Gūtmane

Piektdien Durbē notika Lielbritānijas vēstniecības atbalstītā projekta "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumi Durbes ezerā" prezentācija, kā arī "Meliorprojekta" speciālists Juris Kalniņš stāstīja par projektu "Durbes ezera ūdens līmeņa regulēšanas būvprojekta izstrādāšana", kuru noklausīties īpaši bija aicināti ezeram blakus esošo zemju īpašnieki.

Lielbritānijas vēstniecības pārstāvis Deivids Masgreivs izteica gandarījumu par aktīvajiem vietējiem ļaudīm, kas ir iesaistījušies projekta realizēšanā. "Projekta vērtība ir ne tikai sakoptāka vide un tīrāks ezers, bet arī ekonomiskā ietekme – apkārtne piesaistīs vairāk atpūtnieku – gan tūristu, gan makšķernieku," uzsvēra D.Masgreivs.

S.Virba sacīja, ka, izpļaujot niedres un ūdenszāles no nelielas ezera platības, paveikto var arī uzreiz nejust. Bet darbs ir iesākts un, ja zāles pļaus nepārtraukti, tas palēninās ezera aizaugšanas procesu. "Padomju laikā ezerā no lidmašīnām sēja minerālmēslus un pa tiešo novadīja notekūdeņus, kas veicināja strauju ezera aizaugšanu, ko tagad ir grūti apturēt," zināja teikt S.Virba. Viņa piebilda, lai nepieļautu ezera aizaugšanu, nepieciešami lieli finanšu līdzekļi, tāpēc ārzemnieku sniegtā palīdzība ir liels atbalsts. "Daudziem finansētājiem ir svarīgi, ka kāds jau ir devis naudu, īpaši, ja to darījusi kāda prestiža organizācija," sacīja Virba.

Durbes Novada domes priekšsēdētājs Uldis Strazds teica, ka paveiktais darbs ir tikai neliels piliens jūrā, kas neatrisinās lielās problēmas saistībā ar ezeru. "Bet mēs parādījām, ka protam rakstīt projektus un ka mākam piešķirto naudu lietderīgi izmantot," norādīja U.Strazds.

Viņš sacīja, ka Durbes ezerā lielāku akcentu varētu likt uz makšķerēšanu, par ko jau tagad izrāda lielu interesi. Arī tagad labā laikā ezera mala ir makšķernieku pilna. Tāpat ļaudis interesējas par laivu nomu. "Pateicoties makšķerēšanas licenču tirdzniecībā iegūtajiem līdzekļiem, varam atjaunot zivju resursus," piebilda S.Virba. Viņa arī uzsvēra, ka nevar tikai domāt par tūrismu, ir jārūpējas arī par lieguma teritoriju, jāsaudzē un jānovērtē dabas veltes.

Uz pasākumu bija aicināti ezeram blakus esošo zemju īpašnieki, lai viņi iepazītos un izteiktu savu viedokli par pētījumu par pārgāzes izbūvi ezera iztekā Dunalkas pagasta pusē, kuru izklāstīja valsts uzņēmuma "Meliorprojekta" pārstāvis Juris Kalniņš. Viņš interesentiem pastāstīja, ka regulatora uzbūve varētu normalizēt ūdens līmeni Durbes ezerā. S.Virba sacīja, ka pirms diviem gadiem pārbaudes nolūkos viņi izveidojuši akmens bērumu Durbes ezera iztekā, lai pārliecinātos, vai tas normalizētu ūdens līmeni. Tā kā rezultāts bijis pozitīvs, bijis pamats rakstīt projektu par pārgāzes izbūvi Durbes ezera iztekā. J.Kalniņš paskaidroja, ka regulators, kas uzturētu maz mainīgu, stabilu ūdens līmeni maza ūdens periodā, kad tas ir zemāks apmēram par metru, nekā tas ezeram būtu nepieciešams, negatīvi neiespaidos dabas lieguma teritoriju un netraucēs zivju migrācijai.