Kurzemes Vārds

01:40 Pirmdiena, 23. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Piešķir naudu teritorijas plānu izstrādei

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts mērķdotāciju piešķiršanas komisija nolēmusi piešķirt valsts mērķdotācijas 18 pašvaldībām 82,25 tūkstošu latu apmērā teritorijas plānu izstrādei, informē ministrijas preses sekretārs Ansis Pūpols.

Viņš stāsta, ka projektus pavisam bija iesnieguši 182 pretendenti. Lielākā atbalsta summa 15 tūkstoši latu piešķirta Jūrmalas pilsētai, 12 tūkstošus latu saņēma Pāvilostas pilsēta, Salacgrīva, Ozolnieku un Amatas novadi, Viesītes pilsēta un Limbažu pilsēta, Talsu rajonam tika 7500 lati, bet pārējiem – Otaņķu, Lapmežciema, Rucavas, Kokneses, Virgas, Maltas, Bebru, Ezeres, Dubnas un Jaunlutriņu pagastiem komisija piešķīra pa 7000 latiem, izmaksājot 50 procentus avansā. Atlikušo mērķdotāciju daļu izmaksās arī tām pašvaldībām, kam mērķdotācija piešķirta jau 2002.gadā. Tādējādi Liepājas rajons saņems atlikušo daļu 5250 latu apmērā, bet Viļānu pagastam piešķirs 3500 latu.

A.Pūpols skaidro, ka vispirms izskatīti Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē esošo pašvaldību un administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidoto jauno pašvaldību (novadu) pieprasījumi. Priekšroka dotācijas saņemšanai ir tām pašvaldībām, kuras pieņēmušas lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Vēl ziemā 29 procenti no kopējā pašvaldību skaita nebija uzsākuši teritorijas plānojuma izstrādi, jūlijā bija vērojams pašvaldību aktivitātes pieaugums, tomēr vēl 101 pašvaldība nebija uzsākusi plānojuma izstrādi. Šobrīd plānojumu nav uzsākušas 23 pašvaldības.

Teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas dokuments vai plānošanas dokumentu kopums, kurš izstrādāts un stājies spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurā atbilstoši plānošanas līmenim un plānojuma veidam rakstveidā un grafiski parādīta teritorijas pašreizējā un plānotā (atļautā) izmantošana, un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi.

Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu visām pašvaldībām teritorijas plānojumam jābūt izstrādātam un pieņemtam ar saistošajiem noteikumiem līdz šā gada beigām.