Kurzemes Vārds

02:21 Pirmdiena, 23. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Par gatavošanos svētkiem, algām un absolventu gaitām

Anda Pūce

Rajona vadošie izglītības darbinieki nupat pārrunāja aktuālos darba jautājumus, deputātiem tiekoties Liepājas Rajona padomes Izglītības, reliģijas un jauniešu lietu komitejas sēdē, bet skolu direktoriem pulcējoties pirmajā ikmēneša seminārā, kas pirmdien notika Rajona padomes zālē.

Kā pastāstīja Liepājas rajona Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Elita Malovka, daudzi no aktuālajiem jautājumiem tikuši pārrunāti gan komitejas sēdē, gan seminārā, jo tie vienlīdz attiecas uz pašvaldību vadītājiem un skolu direktoriem. Izglītības pārvaldes vadītājs Zigmunds Cinkus abām auditorijām stāstīja par ikgadējo skolu pieņemšanu rezultātiem, paveiktajiem remontdarbiem, kontroles dienestu prasībām, galvenajām problēmām un citiem jautājumiem. Direktori uzzināja arī par tarifikācijas rezultātiem, kas rāda, ka skolēnu skaits rajonā sarucis par aptuveni 300 bērniem, bet skolotāju skaits nav mazinājies, tātad samazinājušās slodzes, savukārt padomes deputāti lēma par valsts mērķdotācijas sadalījumu pedagogu algām. Ar direktoriem ticis apspriests arī projekta "Latvijas izglītības informatizācijas sistēma" datu bāzes darbs un skolotāju izglītības jautājums. "98,6 procenti rajona pedagogu ir ar augstāko pedagoģisko izglītību vai pašlaik to apgūst, atbilstošas augstākās izglītības nav tikai 11 skolotājiem, turklāt tie visi pēc Ministru kabineta noteikumiem drīkst turpināt darbu skolās. Tagad skolu direktoriem un mums pārvaldē ir jāstrādā tikai pie tā, lai pedagogi iegūtu nepieciešamo kvalifikāciju, tad viss būs kārtībā," sacīja E.Malovka. Pārvaldes speciāliste Gunta Lagzda informēja arī par 9. un 12.klašu absolventu gaitām pēc skolu beigšanas, un direktori nolēma, ka turpmāk lielāka uzmanība ir jāpievērš tiem skolēniem, kas vidusskolu, bet īpaši pamatskolu beidz bez atestāta. "Vidusskolā šādi skolēni pērn bija tikai astoņi, un faktiski viņi skolas gaitas var vispār neturpināt, jo pašlaik mums valstī obligāta ir tikai pamatizglītība," sacīja E.Malovka. Liepājas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes speciālists Dmitrijs Liepiņš bija ieradies, lai informētu direktorus par iespējamo sadarbību, organizējot drošības dienas skolās, un pieredzē ar kolēģiem varēja dalīties arī Kazdangas pamatskolas pārstāvji, kur šāds pasākums jau noticis. Seminārā direktori uzklausīja arī informāciju par citām tēmām.

Gan direktoru seminārā, gan komitejas sēdē piedalījās arī rajona Skolēnu interešu centra speciāliste Silvija Leja, kas ir IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatore Liepājas rajonā. Viņa informēja par to, cik kolektīvi šobrīd gatavojas svētkiem, un pastāstīja par gaidāmajiem pasākumiem un paredzamajiem izdevumiem. Deputāti S.Lejai uzdeva sagatavot precizētu tāmi, lai, lemjot par 2005.gada Rajona padomes budžeta sadalījumu, būtu iespējams šos izdevumus iekļaut pašvaldības budžetā. Cerams, ka arī pārējie deputāti tam piekritīs, jo skolēni, kas piedalīsies svētkos, pārstāvēs Liepājas rajonu, uzsvēra E.Malovka. Problemātisks ir arī jautājums par Vaiņodes Internātskolas turpmāko uzturēšanu, kas no nākamā gada tiks uzticēta pašvaldībai. Deputāti komitejā pārrunāja, kāda ir pašreizējā finansējuma sistēma, un modelēja, kāda tā būs pēc pārmaiņām. "Pašvaldības atzinušas, ka ir gatavas maksāt par saviem skolēniem, kas mācās Vaiņodes Internātskolā tikpat lielu summu kā par citiem vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, tomēr viena bērna uzturēšanās tur mēnesī izmaksā daudz vairāk – 89 latus. Tas nozīmē, ka ir jāatrod nauda šīs starpības segšanai, bet, cik saprotu, valsts ir paziņojusi, ka šo naudu meklēs budžetā, pamatojoties uz to, ka novadu reforma vēl nav notikusi, bet šis jautājums tieši attiecas uz otrā līmeņa pašvaldībām," pastāstīja E.Malovka.

Jautājumi, ko semināra nobeigumā pārrunāja direktori, bija daudz patīkamāki. Vispirms jau šās nedēļas nogalē gan skolu direktori, gan viņu vietnieki dosies atpūtas braucienos. Pirmie četru dienu garumā viesosies senajā Austrumprūsijā jeb Polijā, bet otrie – izbaudīs zilo ezeru zemes Latgales jaukumus. "Bet 3.oktobrī skolu direktori un skolotāji jau otro gadu pulcēsies uz svinīgo Skolotāju dienas sarīkojumu, kas notiks Liepājas teātrī. Tur četriem pedagogiem tiks pa zelta pulkstenim, bet viens saņems zelta pildspalvu kā balvu par regulāriem savu audzēkņu teicamajiem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, bet jauniestudējuma "Teātris aiz skatuves" otrā pirmizrāde būs dāvana visiem," piebilda E.Malovka.