Kurzemes Vārds

20:19 Otrdiena, 20. oktobis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Kautuves būvniecības pieteicējiem uz atbildi vēl jāgaida

Sarmīte Pelcmane

Pastāvīgā Pilsētas saimniecības un attīstības komiteja nolēmusi, ka tikai pēc detālā plānojuma izstrādes šai teritorijai pašvaldība pieņems lēmumu par kautuves būvniecības iespējām Ganību ielā 1/3, informē domes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls. Līdz ar to atbilde būvniecības pieteicējiem tiks dota gada laikā. Komitejas lēmumu vēl izskatīs domes sēdē.

Lēmumam par kautuves būvniecības ieceri Ganību ielā 1/3, kā uzskatīja komiteja locekļi, ir nepieciešama ilgstošāka faktu izpēte – vispirms jau detālplānojuma izstrāde teritorijai, kur atrodas apbūvei paredzētais zemesgabals. Kautuves būvniecība paredzēta vietā, kas saskaņā Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu ir turpmākās izpētes teritorija. Atbilstoši "Administratīvā procesa likumam" pašvaldībai šajā gadījumā ir tiesības administratīvā akta izdošanas termiņu pagarināt uz detālplānojuma izstrādes laiku. SIA "Griģis un Co" Liepājas pilsētas Būvvaldē pieteikumu par kautuves būvniecības ieceri iesniedza 2004.gada 26.aprīlī.

Tomēr, kā izteicās pastāvīgās Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Guntars Krieviņš: "Tas gan automātiski nenozīmē, ka pašvaldība lēmuma pieņemšanu atliek līdz nākamā gada aprīlim. Ja detālplānojums tiks izstrādāts agrāk vai parādīsies kādi citi apstākļi vai apsvērumi, pašvaldība pie šā jautājuma var atgriezties ātrāk."

Komiteja domei arī ieteica veidot komisiju, kas izvērtētu minētās būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātus un ekspertu atzinumus. Komisijā iecerēts iekļaut deputātus, juristus, vides, sanitārā dienesta, veterinārā dienesta un citus speciālistus. Šīs komisijas uzdevums būtu vienlaikus ar detālplānojuma izstrādi sagatavot priekšlikumus pašvaldībai par kautuves būvniecības projekta iespējamo turpmāko gaitu.

Kā jau ziņots, laikā no 2004.gada vasarā norisinājās kautuves būvniecības ieceres publiskā apspriešana. 175 vēstulēs ar 178 parakstiem bija izteikts atbalsts kautuves būvniecībai, bet 28 vēstulēs ar 288 parakstiem noraidīta kautuves būvniecības iecere. Tika saņemtas divas informējošas vēstules – no SIA "Liepājas ūdens" un SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" – par kautuves iespējamo kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi Eiropas Savienības direktīvām neatbilstošas darbības rezultātā.

Argumenti, kas minēti vēstulēs, lai noraidītu kautuves būvniecību, galvenokārt bija balstīti uz būves emocionālo ietekmi, jo tādēļ pazeminātos apkārtējo nekustamo īpašumu tirgus vērtība. Kā pretarguments minēts arī, ka teritorija, kur iecerēts būvēt kautuvi, ir sabiedriskas nozīmes – sporta, tūrisma objektu un dzīvojamās apbūves izvietošanai pilsētas vēsturiskā centra un ūdens tuvumā. Paredzēta arī kautuves iespējamā negatīvā ietekme uz Liepājas ezeru, ražošanas procesa dēļ radušos organisko vielu bīstamība kanālam un ezeram.

Vēstulēs, kurās izteikts atbalsts kautuves būvniecībai, kā argumenti minēti jaunas darba vietas pilsētai un tas, ka tiks sakopta pašlaik nesakārtota vide. Kopumā ir izteikts atbalsts vietējo uzņēmēju apņēmībai būvēt modernas ražotnes, izmantojot jaunas tehnoloģijas atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Kā argumenti par labu būvniecībai minēti arī pilsētas ekonomiskā attīstība, ienākumi pilsētas budžetā, infrastruktūras attīstība un modernu tehnoloģiju ienākšana pilsētā, blakus tirdzniecības objektiem uzbūvējot ražotnes, kurās tiek gatavota pašmāju produkcija.

Kā zināms, kautuvi plānots būvēt Ganību ielā 1/3, "Līvu alus" darītavas teritorijā, kur top modernais gaļas pārstrādes cehs.

Novembrī SIA "Griģis un Co" gaļas pārstrādes uzņēmums "Kurzemes bekons" plāno sākt ražošanu jaunajā gaļas pārstrādes cehā. Šā projekta realizācijā ir piesaistīti pagaidām lielākie SAPARD programmas līdzekļi Latvijā. Tajā investēti aptuveni trīs miljoni latu, no kuriem 50 procenti līdzekļu piesaistīti no SAPARD programmas.

Neapšaubāmi, gaļas ražotnes attīstības plāni ir saistīti ar kautuves ierīkošanu turpat. Pēc neoficiālām ziņām, "Griģis un Co" kautuvei, kas pašlaik darbojas Liepājas rajonā, ar nākamo gadu pastiprināto prasību dēļ būs apgrūtināta turpmākā darbība. Taču Liepājas deputāti nedod uzņēmējiem skaidru atbildi – vai varēs Liepājā, Ganību ielā, būvēt kautuvi vai ne, un liek gaidīt vēl gandrīz gadu. Jāatzīmē, ka jautājums par kautuves būvniecību domē atlikts vairākkārt.