Kurzemes Vārds

14:59 Sestdiena, 30. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Slēgs līgumus par ceļu izmantoљanu koku transportam

Dunika. Aizvadītajā Pagasta padomes sēdē pieņemts lēmums, kas ierobeћos paљvaldības un zemes īpaљnieku servitūdas ceļu izmantoљanu kokmateriālu transportam.

Kā "Kurzemes Vārdam" pastāstīja pagasta sekretāre Dace Juzupa, deputāti pievērsuљies љim jautājumam, jo ceļi gandrīz vienmēr kļūst nelietojami, ja to tuvumā notiek lielāka apjoma meћizstrādes darbi. Turpmāk, kā rakstīts lēmumā, meћa izstrādātājiem nāksies ar paљvaldību noslēgt brauktuvju izmantoљanas līgumu kokmateriālu pārvadāљanai, kurā būs paredzēti arī ceļu sakārtoљanas nosacījumi. Līguma projekts, kā teica sekretāre, pagaidām vēl atrodoties izstrādāљanas stadijā.

Sēdē izsludināta projekta publiska apsprieљana dzīvojamās mājas celtniecībai "Mazvarkaļos". Tā ilgs no 28.septembra līdz 27.oktobrim. Būvēties uz mantojuma ceļā iegūtās zemes plānojot pensionāre Lidija Stankeviča.