Kurzemes Vārds

09:35 Piektdiena, 6. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Atzīst lauksaimniecības konsultanta nepiecieљamību

Virga. Turpmāk pagastam būs savs lauksaimniecības konsultants. Vakar notika konkurss, kurā no četriem pretendentiem, kas bija pieteikuљies љim postenim, izraudzījās piemērotāko.

Kā "Kurzemes Vārdam" pastāstīja paљvaldības vadītāja Daiga Egle, no 1.oktobra par lauksaimniecības konsultanti strādāt sāks Ilze Kvāљe. Jauniete neklātienē studē filoloģiju, taču ir apveltīta ar iniciatīvu un lieliski pārzina lauku apsaimniekotāju problēmas, jo ir zemnieku saimniecības "Sleiņi" īpaљnieces Lolitas Kvāљes meita. Tieљi Ilze bijusi tā, kas atnākusi uz pagastu un izteikusi priekљlikumu izveidot lauksaimniecības konsultanta posteni, jo љobrīd, kad saimniecībām jāpiesaista Eiropas Savienības atvēlētie līdzekļi, bez љāda speciālista zemniekiem un piemājas saimniecību īpaљniekiem ir ļoti grūti iztikt. Bieћi vien notiek tā, ka tieљi informācijas trūkuma dēļ, nauda, ko varētu saņemt, aiziet pagastam garām. Ir panākta vienoљanās, ka paљvaldībā konsultanti varēs satikt ceturtdienās, kad tur darbojas arī zemes ierīkoљanas speciālists.

Lai vietējie zemes apsaimniekotāji varētu apmainīties pieredzē, Ilze Kvāљe ir iecerējusi veidot trīs mērķa grupas. Atseviљķi darbosies un savas problēmas speciālistu klātbūtnē љķetinās pagasta kartupeļu audzētāji, augkopēji un lopkopēji.

Daiga Egle teica, ka pirmos trīs mēneљus konsultante strādāљot uz pusslodzi. Љim nolūkam paљvaldības budћetā esot atrasts finansējums. Taču ar nākamo gadu konsultantus algot sola arī Zemkopības ministrija, un tad jau љie cilvēki varēs strādāt ar pilnu jaudu.