Kurzemes Vārds

15:01 Sestdiena, 30. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Palīdz kļūt vingrākiem un veselākiem

KAZDANGA. Ziemeļu Ministru padomes Informācijas biroja un Kazdangas Pagasta padomes finansētā projekta "Bērnu un jaunieљu fiziskās un garīgās veselības veicināљanas programma Kazdangā" aktivitātes, kas aizsākās vasaras brīvlaikā, turpinās arī tagad, informē projekta koordinatore Biruta Konrāde.

Viņa stāsta, ka par projekta līdzekļiem sākuљās koriģējoљās vingroљanas nodarbības divām bērnu grupām pirmsskolas izglītības iestādē "Ezītis" un Kazdangas pamatskolā. Tāpat pirms nedēļas bērnu stāju novērtēja un pedagoģes, kas vada nodarbības - Gitu Ozolu un Ainu Љusteri, konsultēja organizācijas "Saules stars" fizioterapeite Agnese Krētaine. Projekta ietvaros viņa par bērnu stāju un veselību vēl runās arī oktobrī, īpaљā nodarbībā tiekoties ar mazuļu vecākiem. "Esam paredzējuљi arī iegādāties nepiecieљamo aprīkojumu vingroљanas nodarbībām, tāpat plānojam arī ārstu sarunu ar vecākiem par bērnu droљību, fizisko un garīgo veselību," stāsta B.Konrāde. Viņa priecājas, ka vasaras brīvlaikā kopā ar rajona Sporta skolas treneri Gitu Ozolu ik treљdienu vairāk nekā 50 pagasta bērnu piedalījās sporta nodarbībās un brīvā laika spēlēs. Tāpat labi apmeklēta bija sporta diena "Mazie, ņiprie - 2004" augustā, kur kopā ar saviem bērniem, no kuram jaunākajam bija tikai divi gadiņi, ģimeņu stafetē piedalījās arī vecāki. "Sportoљana veicina bērnu fizisko un sociālo prasmju attīstību, ceļ paљapziņu. Jau pēc daћām nodarbībām bērni ir veiklāki, droљāki un atvērtāki," stāsta trenere G.Ozola. Viņai gandarījums par vairāk nekā 20 jaunajiem kazdandzniekiem, kas љogad uzsākuљi treniņus arī rajona Sporta skolā. Tam noteikti būљot redzami rezultāti.