Kurzemes Vārds

02:20 Pirmdiena, 13. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Domā par Eiropas naudas piesaisti

Nīcā. Pirmdien notikuљās Pagasta padomes ārkārtas sēdes

galvenais jautājums bija Eiropas struktūrfondu piesaiste paљvaldības infrastruktūras objektu sakārtoљanai, tādēļ sēdē piedalījās

ne vien deputāti, bet arī katlu mājas priekљnieks Ilmārs Tiļugs un

pagasta grāmatvedes.

Vispirms SIA "Bārtavas saimnieks" izpilddirektore Dace Ziemele iepazīstināja klātesoљos ar paљvaldību sadarbības apvienības "Bārtava" īstenotā programmas "LIFE" finansētā projekta ietvaros paveikto. Savukārt "Bārtavas" konsultants Ainis Builevics detalizēti izstāstīja par procedūru struktūrfondu apguvē ūdenssaimniecības jomā, kas ietver atdzelћoљanu, ūdens piegādi un attīrīљanu. Attīrīљanas sistēmas uzlaboљana Nīcā ir aktuāls jautājums. Paљreizējās sistēmas jauda ir 100 kubikmetri dienā, bet to būtu vēlams palielināt vismaz 2,5 reizes. Ņemot vērā attīstības tendences, tas ir ļoti būtiski. Jau љobrīd nācās atteikt pieslēgљanos attīrīљanas stacijai vietējiem uzņēmējiem jaudas nepietiekamības dēļ. Deputāti sniegto informāciju uzklausīja, būs nepiecieљams sagatavoљanas darbs, bet lēmums tiks pieņemts kādā no turpmākajām sēdēm.

Pagasta padomes sēdē paљvaldība arī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 3 privātīpaљumiem, deva trīs atļaujas zemes transformācijai dīķu iekārtoљanai, kā arī atļauju vienai personai nodarboties ar individuālo

darbu./