Kurzemes Vārds

06:04 Trešdiena, 3. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Izstrādās Liepājas transporta shēmas projektu

Sarmīte Pelcmane

Pastāvīgā Pilsētas saimniecības un attīstības komiteja nolēmusi uzsākt Liepājas transporta shēmas projekta izstrādi. Finanљu komiteja Liepājas transporta shēmas projekta izstrādei 2005. gada budћetā jau rezervējusi nepiecieљamo finansējumu 3000 latu apmērā, informē domes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Љtāls.

Projekta mērķis ir apkopot, izskatīt un analizēt priekљlikumus vietu rezervēљanai maģistrālo ielu tīkla attīstībai, ieskaitot lielākās inћenierbūves - tiltus un ceļa pārvadus. Transporta shēmas projekts ļaus pilsētā veidot droљu, ērtu un elastīgu satiksmes sistēmu. Projektu izstrādātāju izraudzīsies Būvvalde.

"Mēs visi redzam, ka transporta līdzekļu skaits pilsētas ielās strauji pieaug. Agrāk vai vēlāk tas var radīt sareћģījumus, tāpēc jau tagad paљvaldībai jāredz pilsētas transporta tīkla attīstības iespējas un risinājuma varianti," lēmumu komentēja deputāts Aivars Boja.

Savukārt Būvvaldes Zemes ierīcības sektora vadītāja Līga Ločmele uzskata: "Uzlabojot transporta infrastruktūras nodroљinājumu, paaugstināsies pilsētas konkurētspēja uzņēmējdarbības un tūrisma nozarēs. Ja kāds ērti nevar piekļūt savam īpaљumam, tad љim īpaљumam ir maza vērtība un to var attīstīt tikai ar lielām grūtībām. Transporta shēmas projekts ļaus samazināt laika un līdzekļu patēriņu kustībā pa pilsētas ielām."

Liepājas transporta shēmas projekts būs paљvaldības teritorijas plānojuma sastāvdaļa. Pēc tā tuvākajā nākotnē risinās iespējamās problēmas transporta kustībā pilsētas robeћās.

Transporta shēmas izstrādes gaitā tiks izsludinātas vismaz divas publiskās apsprieљanas, kurās iedzīvotāji tiks aicināti apspriest daћādas idejas un izvērtēt izstrādātos īstenoљanas variantus.