Kurzemes Vārds

01:22 Trešdiena, 12. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Izglītība

Trīs valstu studenti un pasniedzēji - par transporta attīstību paplaљinātā Eiropā

Daina Meistere

Projektā "Transporta pārvadājumu iespējas paplaљinātā Eiropas Savienībā" piedalījās trīs valstu mācību iestāћu pārstāvji no RTU Liepājas filiāles, Hamburgas augstākās tirdzniecības skolas (Vācija), Espo biznesa augstskolas Helsinkos (Somija). Tie bija topoљie uzņēmējdarbības, loģistikas un transporta specialitāљu studenti un viņu pasniedzēji - pa desmit līdz piecpadsmit dalībniekiem no katras valsts.

Projekta dalībnieki viesojās un strādāja Ulda Pīlēna birojā, Liepājas Speciālajā ekonomiskajā zonā, Liepājas ostā "LM", firmās "Terrabalt" un "Lauma". Dalībnieki - kā studenti, tā mācībspēki -pētīja piecas pamattēmas: "Transporta un pārvadījumu attīstības tendences starp projektā iesaistītām valstīm", "Sadarbība un konkurence starp Baltijas valstu ostām", "Vides un ekoloģiskie aspekti transporta sektorā", "Nodarbinātība un darba tirgus - kopīgais un atљķirīgais", "Biznesa iespējas".

Liepājas projekta koordinatore, RTU filiāles lektore Māra Birze atzina, ka viesiem darba laikā ir stipri mainījies priekљstats par mūsu iespējām un par mūsu valsts attīstības gaitu. Viņi atzina, ka pie mums ir ļoti liels cilvēku potenciāls, kuri var un ir gatavi strādāt, ka mūsu jaunieљi saņem labu izglītību un ka ir novērojama strauja attīstība biznesā un ekonomikā. Kā mums trūkst - tie ir līdzekļi, kas dotu iespējas straujākai izaugsmei. Tāpēc Vācijas un Somijas partneri apsolīja stāstīt par Liepāju, par љeit redzēto, lai savu valstu pārstāvjus ieinteresētu investēt.

Kristīne Ivanova, Santa Klane un Endija Jeknevica studē komerczinības, transporta un tieslietu specialitātes koledћas posmā, Linda Birze ir bakalauru studiju programmas uzņēmējdarbībā un vadībā studente. Viņas piedalījās projekta darbā. Linda pastāsta, ka, strādājot kopā ar viesiem, viņai bija iespēja uzlabot savas angļu valodas zināљanas, ka, apmeklējot Liepājas uzņēmumus, varējusi apzināt situāciju, kādas ir darba iespējas.

- Visspilgtāk savu darbu prata prezentēt Ulda Pīlēna birojs, - saka Kristīne un turpina. - Es esmu piedalījusies kādos seљos, septiņos starptautiskos apmaiņas projektos. Uzskatu, ka tie ir ļoti vērtīga komunikāciju prasmes skola.

Projekts turpināsies un nākamā tikљanās paredzēta Hamburgā.