Kurzemes Vārds

09:41 Trešdiena, 8. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Bunkā spēkošanās gars vēl nav rimis

Pirms četriem gadiem Bunkas pagastā pašvaldību vēlēšanām bija izveidotas trīs vēlēšanu apvienības. Priekšsēdētājs Edgars Dargužis toreiz ieņēma līdera pozīcijas sarakstā "Rīcība attīstībai", mājsaimniece Līga Gūtmane atradās saraksta "Lauku atbalsts" priekšgalā, bet galvenā grāmatvede Patrīcija Andersone bija uzņēmusies vadību sarakstā "Tici savam pagastam un sev". Jāteic, ka visās trijās apvienībās bija atraduši sev vietu pagastā pazīstami un cienījami cilvēki. Tas, jādomā, arī noteica iedzīvotāju izvēli, jo nevar sacīt, ka kāds no sarakstiem būtu sev savācis milzīgu balsu pārākumu. Rezultātā apvienība "Rīcība attīstībai" ieguva trīs mandātus, abas citas - pa diviem deputātu mandātiem. Tomēr ar šo mazumiņu pietika, lai Edgars Dargužis saglabātu sev pagasta priekšsēdētāja posteni.
Šogad situācija Bunkā nav īpaši mainījusies. Tur tāpat vēlētāju uzticību cenšas iegūt trīs vēlēšanu apvienības. Atšķirība ir tikai to nosaukumos un daļēji arī līderos. Edgars Dargužis tagad ierakstīts saraksta "Latvijas zemnieku savienība" pirmajā rindā, pagasta projektu koordinatore Daina Fomina ir līdere sarakstā "Rītdienas labklājībai", bet lauksaimniecības koordinatore Līga Gūtmane joprojām ir saraksta "Lauku atbalsts" spicītē.

Latvijas Zemnieku savienības saraksts:
1.Edgars Dargužis 1956 Pagasta padomes priekšsēdētājs
2.Zigrīda Dūduma 1948 Krotes pamatskolas direktore
3.Patrīcija Andersone 1969 Pagasta padomes galvenā grāmatvede
4.Romvalds Astrausks 1958 z/s "Remesi" īpašnieks
5.Egita Ziņģe 1984 Bunkas ev. lut. draudzes priekšnieka vietniece
6.Aldis Brencis 1960 veterinārārsts
7.Dita Putere 1966 pagasta sporta organizatore
8.Indra Kņūtiņa 1960 mājsaimniece
9.Nikolajs Kaņevskis 1960 p/s "Mežiņi" īpašnieks
10.Ilze Krugale 1965 Krotes pamatskolas skolotāja

Apvienības " Rītdienas labklājībai" saraksts:
1.Daina Fomina 1966 Pagasta padomes projektu koordinatore
2.Inguna Pauzere 1982 mājsaimniece
3.Ervīns Strēlis 1969 SIA "Aizputes ceļinieks" greiderists
4.Liene Štēbele 1976 mājsaimniece
5.Jānis Katlaps 1978 mājsaimnieks
6.Laila Jaunzeme 1969 mājsaimniece

Apvienības "Lauku atbalsts" saraksts:
1.Līga Gūtmane 1956 pagasta lauksaimniecības koordinatore
2.Ivars Vītols 1942 k/s "Tadaiķi K" pārvaldnieks
3.Jadviga Rudzīte 1960 mājsaimniece
4.Intars Kairis 1974 a/s "Pareks apdrošināšanas kompānija" aģents
5.Saša Siņickis 1952 Pagasta padomes direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
6.Eva Felsa 1974 Krotes pamatskolas skolotāja
7.Juris Jaunzems 1959 z/s "Sproģi 3" īpašnieks
8.Inese Balčus 1958 mājsaimniece
9.Liena Niedola 1976 Bunkas pasta nodaļas priekšniece

Kas jāmaina, jāuzlabo, jāattīsta Bunkā?

Apvienības "Lauku atbalsts" līdere Līga Gūtmane:
"Mūsu saraksta prioritāte ir lauksaimniecība. Ja būs stipras saimniecības, no pagasta neaizplūdīs jaunatne, pastāvēs skola un neiznīks kultūras un sporta dzīve. Lai lauksaimnieki varētu atsperties, tiem aktīvi jāiesaistās Eiropas Savienības līdzekļu apguvē, gan nostiprinot jau pastāvošās saimniecības, gan mainot savu līdzšinējo nodarbošanos. Šo pasākumu risināšanā aktīvi jāiesaistās projektu koordinatorei un speciālistei lauku uzņēmējdarbības veicināšanai. Jāsekmē tieši mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstība. Līdz ar to risinātos iedzīvotāju nodarbinātības jautājums. Bez tam jāizmanto iespēja ar Valsts nodarbinātības aģentūras atbalstu iesaistīt bezdarbniekus sabiedrisko darbu veikšanā. Tas ļaus sakārtot acij tīkamāku pagasta apkārtni un reizē dos iztikas līdzekļus vairākām maznodrošinātām ģimenēm. Racionāli izmantojot līdzekļus, sekmēsim pagasta dzīves augšupeju. Taisot lielo politiku, nedrīkst aizmirst par nodokļu maksātāju - ikdienas darba darītāju un pagasta vecajiem ļaudīm. Ja būs spēcīgas saimniecības, sakārtots būs arī pagasts, un ļaudis tur jutīsies kā mājās."

Apvienības "Rītdienas labklājībai" līdere Daina Fomina:
"Bunkas pagastā, tāpat kā lielākajā daļā Latvijas lauku, iedzīvotāju galvenais iztikas avots ir lauksaimniecība - darbs nelielās saimniecībās. Šeit ir nelielas lopu kūtis, kuru paplašināšana nebūs iespējama, jo to neatļaus Eiropas Savienība. Pēc 2010.gada tās būs jāslēdz ciet, jo pienu pārstrādātāji vairs nepieņems. Laika, kā šķiet, vēl ir daudz, bet tie ir tikai pieci gadi. Par to jāsāk domāt jau tagad, jo lielai daļai iedzīvotāju piena nauda ir gandrīz vienīgais iztikas avots. Jau šodien ir jādomā par savu ienākumu dažādošanu. Katrā saimniecībā ir cilvēki, kuri pirms gadiem 10 - 15 bijuši labi aroda meistari, bet šodien šo prasmi neliek lietā. Iespējas nodarbinātības dažādošanā ir daudz, tikai vajag sākt par to nopietni domāt un darboties pašiem savā labā, nevis gaidīt, kad to izdarīs citi. Jums tiek piedāvāta iespēja paņemt rokās makšķeri. Vai jūs to darīsit un vai noķersit zivi - tas atkarīgs tikai no jums un jūsu izvēles par savu un bērnu rītdienu. Katram jādomā par rītdienu, par to, lai bērni pēc izglītības iegūšanas pilsētās atgrieztos laukos un gribētu šeit palikt. Mums ir jāsagatavo bērniem laba, patīkama vieta, kur turpināt savu dzīvi, jo šeit ir viņu mājas."

Apvienības "Latvijas zemnieku savienība "līderis Edgars Dargužis:
"Mūsu programmas pamatā ir cilvēks, kas grib dzīvot un strādāt atbilstoši savām vajadzībām, vēlmēm, interesēm un spējām. Ar mērķtiecīgu darbu un godīgu politisku rīcību mēs vēlamies panākt katra pagasta iedzīvotāja labklājības līmeņa celšanos. Latvijas Zemnieku savienības būtība izpaužas pārbaudītās vērtībās. Mūsu saraksta pamatā ir iepriekšējā sasaukuma deputāti, kuru darbības laikā Bunkas pagasts prata pārkārtot padomes darbu un, izstrādājot projektus, piesaistīja ievērojamus finanšu līdzekļus. Tikko saņemtas pirmās pozitīvās atbildes par iespējām piesaistīt finansējumu pieaugušo izglītošanai no Eiropas Sociālā fonda. Jaunā deputātu padomes sasaukuma gaitā, līdzīgi kā rīkojāmies ar Bunkas kultūras namu, veiksim Krotes pamatskolas un skolas ēdnīcas ēku renovāciju. Iekārtosim interneta publiskās pieejas punktus arī Krotes un Tadaiķu bibliotēkās. Visos trīs ciemu centros ierīkosim ielu apgaismojumu, kā ir uzsākts to darīt Bunkas centrā. Izstrādāsim tehniskos noteikumus un, piesaistot ERAF līdzekļus, pakāpeniski veiksim visu trīs ciemu ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju. Atjaunosim renovācijas laikā apsīkušās kultūras un sporta aktivitātes Bunkas Kultūras namā, atbalstīsim Bunkas luterāņu draudzi baznīcas atjaunošanas darbos."