Kurzemes Vārds

11:10 Trešdiena, 8. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Izglītība

Skolēni brauc mācīties no Grobiņas, Rīgas un citām vietām
Daina Meistere

- Mūsu pilsētas izglītības iestādēs šogad mācās apmēram 800 audzēkņu, kuru dzīvesvieta ir deklarēta citās Latvijas pašvaldībās. Šajā gadā no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Liepājas budžetā plānoti ieņēmumi 94000 latu, - informēja domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.
Liepājas domes deputāti Sociālo lietu, izglītības, veselības un sabiedriskās kārtības komitejā akceptēja lēmumprojektu "Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2005.gadā" un nolēma to iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejā. Dome šogad gatavojas slēgt līgumus ar vairāk nekā 80 Latvijas pašvaldībām par pilsētas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Arī mūsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 111 zēnu un meiteņu no citām pašvaldībām. Visvairāk Liepājas skolas iecienījuši grobiņnieki - no Grobiņas pilsētas un pagasta brauc mācīties ap 200 bērnu. Mūsu skolās mācās skolēni arī gandrīz no visiem Liepājas rajona pagastiem, kā arī no Rīgas, Daugavpils, Limbažiem, Madonas, Rēzeknes un citām vietām.
Viena audzēkņa mācību un audzināšanas vidējās izmaksas mūsu skolās šobrīd ir dažādas - sākot no 9,29 latiem un beidzot ar 35,42 latiem. Bet pirmsskolas izglītības iestādēs viena bērna izmaksas mēnesī svārstās no 9,39 līdz 65,58 latiem. Deputāti uzskata, ka viena audzēkņa mācību un audzināšanas izmaksām būtu jābūt aptuveni vienādām visā pilsētas administratīvajā teritorijā. Tāpēc nolēma ieteikt domes Finanšu pārvaldei un Izglītības pārvaldei izvērtēt, vai turpmāk šīs izmaksas nebūtu lietderīgi noteikt vienādas. Savukārt izglītības iestādēm, kurās audzēkņiem radīti speciāli apstākļi, vajadzētu piešķirt dotācijas, uzskata deputāti.
Citu pašvaldību izglītības iestādēs no Liepājas šogad mācās ap 300 bērnu.