Kurzemes Vārds

15:48 Otrdiena, 7. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Dunalkā uz tautas atbalstu cer trīs saraksti

Pēc 2001.gada, kad dunalcniekiem izvēles nebija, proti, bija viens deputātu kandidātu saraksts, pareizāk sakot, jau gatavs septiņu deputātu sastāvs, šīs vēlēšanas būs interesantākas, jo vēlētāju izvēlei ir trīs apvienības. Pirms četriem gadiem Andrejs Radzevičs kļuva par pagasta vadītāju, taču pēc pusotra gada viņš devās dziļākos ūdeņos - Saeimas un ministriju kabinetos, atstājot pagasta deputātu komandu sešu cilvēku sastāvā. Pagasta padomes priekšsēdētājas amatā stājās Ligita Liepiņa.
Šosestdien dunalcnieki varēs balsot par Ligitas Liepiņas sarakstu (tajā ir 10 kandidāti, viņu vidū arī trīs citi tagadējie deputāti), apvienību, kurā pirmais numurs ir pašreizējais deputāts Harijs Butauts (septiņi kandidāti), vai deputātu kandidātu komandu, kuras priekšgalā ir Andrejs Radzevičs (seši kandidāti, viņu vidū arī pašreizējais deputāts Jurijs Flaksis). Tikai nevajag sajaukt Andreju dēlu ar Andreju tēvu. Šoreiz vēlēšanās startē tēvs - Liepājas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļas priekšnieks. Tiesa, nav nekāds noslēpums, ka šī saraksta pelēkais kardināls ir dēls.

Apvienības "Apvienība - Dunalkai" saraksts:
1.Harijs Butauts 1968 SIA "Brangulīši" direktors
2.Edvīns Stonis 1962 Liepājas virsmežniecības mežsargs
3.Mārtiņš Flaksis 1986 pamatdarba nav
4.Juris Lagzdiņš 1969 SIA " Laskana" šoferis
5.Jānis Stonis 1971 z/s "Čuči" mežizstrādes meistars
6.Iveta Brizga 1961 pamatdarba nav
7.Rita Jaunskunga 1959 Dunalkas pamatskolas direktora vietniece

Apvienības "Mēs - savam pagastam" saraksts:
1.Andrejs Radzevičs 1938 Liepājas PRPP Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļas priekšnieks
2.Jurijs Flaksis 1963 Z/S "Krastmaļi" īpašnieks
3.Sanita Jurkovska 1968 z/s "Rūtas" īpašniece
4.Taisa Sorokina 1952 Dunalkas pamatskolas direktore
5.Ieva Blūmane 1972 "Latvijas pasta" pastniece
6.Gundega Vēsmiņa 1962 pamatdarba nav

Apvienības "Pārmaiņu laiks" saraksts:
1.Ligita Liepiņa 1958 Dunalkas Pagasta padomes priekšsēdētāja
2.Andris Vaivars 1957 Liepājas rajona Apvienotās būvvaldes vadītājs
3.Dzintra Kadeģe 1964 Rāvas pamatskolas skolotāja
4.Ilga Lapiņa 1943 Dunalkas pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā
5.Dzintra Eihvalde 1953 pamatdarba nav
6.Arvils Ventaskrasts 1968 pamatdarba nav
7.Selita Krimpa 1964 pamatdarba nav
8.Maira Done 1956 SIA "Gulbis" grāmatvede
9.Inese Sudare 1962 pamatdarba nav
10.Gunita Briede 1972 pamatdarba nav

KAS JĀMAINA, JĀUZLABO, JĀATTĪSTA DUNALKĀ?
Apvienības "Mēs - savam pagastam" saraksta līderis Andrejs Radzevičs:
"Esam saņēmuši daudz ierosinājumu no Dunalkas pagasta iedzīvotājiem, ko ņēmām vērā, veidojot savu programmu. Piemēram, par mājas aprūpes dienesta izveides nepieciešamību. Tāpat ceram jau tuvāko mēnešu laikā nodrošināt pagastam autobusu ar vismaz 35 sēdvietām. Galvenajām prioritātēm pašvaldības darbā ir jābūt izglītībai, sociālajai drošībai, pagasta attīstībai, kā arī kultūrai un sportam. Jāatvēl vairāk līdzekļu sociālo jautājumu risināšanai, nepieciešams gādāt par infrastruktūras objektu sakārtošanu un modernizāciju, jārada labvēlīga vide, lai cilvēki varētu gūt panākumus kā rajona, tā valsts mērogā.
Savlaicīga informācija, internets un modernās tehnoloģijas ir kļuvušas par ikdienas nepieciešamību konkurētspējas nodrošināšanai. Pašvaldībai būtu jāizmanto savas iespējas sadarbībā ar pašreizējiem sakaru pakalpojumu sniedzējiem aktivizēt jautājumu par moderno tehnoloģiju ienākšanu ne tikai pagastmājā un pašvaldības iestādēs, bet arī pēc iespējas tuvāk katram iedzīvotājam. Tāpat nepieciešams, lai iedzīvotāji aktīvāk piedalītos procesos, kas skar pagasta attīstību, tāpēc, lai izlemtu būtiskākus jautājumus, jārīko sabiedriskās apspriešanas, uzklausot katra ieinteresētā iedzīvotāja viedokli."

Apvienības "Pārmaiņu laiks" saraksta līdere Ligita Liepiņa:
"Turpināsim uzlabot Dunalkas un Rāvas pamatskolu materiāli tehnisko bāzi, kā arī veiksim ēku renovāciju un centrālās apkures ierīkošanu. Uzsāksim skolēnu pārvadāšanu, kā arī iegādāsimies jaunu autobusu.
Atbalstīsim pagasta aktīvākos pašdarbniekus, sportistus, kuri aizstāv Dunalkas godu. Piesaistot valsts investīcijas, turpināsim Kultūras nama remontu un sporta inventāra iegādi - elektronisko tablo.
Pieņemsim darbā lauksaimniecības konsultantu.
Pagastu nodrošināsim ar sešām darba vietām sabiedriskos darbos, lai sakoptu pagasta rīcībā esošās teritorijas un ceļus.
Sociālo palīdzību sniegsim pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam. Atbalstīsim ģimenes, kuras audzina bērnus, kā arī pensionārus, kuriem ir grūti materiālie apstākļi.
Uzlabosim medicīnisko aprūpi pagastā. Šogad sakārtosim medicīnas punktu atbilstoši sertifikācijas prasībām.
Regulāri veiksim ceļu kopšanas darbus. Sakārtosim ceļa posmu no Dunalkas centra līdz krustojumam gar mehāniskajām darbnīcām.
Turpināsim sadarbību ar SVP "Durbe", īstenojot Durbes ezera apsaimniekošanu, paredzot izbūvēt dambi uz Durbes upes, kā arī ceļa posma izbūvi. Turpināsim uzsāktā projekta "Palieņu pļavu atjaunošana" realizāciju."

Apvienības "Apvienība - Dunalkai" saraksta līderis Harijs Butauts:
"Dunalkas pagastā izsenis nav bijis kristīgās baznīcas. Pēdējā laikā veidojas vairākas draudzes, jāizveido arī pašu baznīcu. Īpaši laba sadarbība šīm draudzēm ar Pagasta padomi nav. Ja cilvēks pieņem Dievu, daudzas lietas tiek sakārtotas viņā pašā. Un šai iekšējai sakārtotībai ir pakārtotas daudzas citas lietas pagastā. Esmu gatavs ar draudzēm sadarboties, lai palīdzētu risināt viņu problēmas.
Mūsu apvienības prioritātes ir izglītība un lauksaimniecība. Izglītībā situācija ir pasmaga, jo abas skolas uzturēt ir grūti. Cik iespējams, centīsimies pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, lai uzlabotu izglītības kvalitāti.
Līdz šim mums nebija lauksaimniecības konsultanta. Tagad būs. Pēc mūsu domām konsultantam ir plašs darba lauks, arī jāpalīdz cilvēkiem rakstīt projektus, lai piesaistītu Eiropas naudu.
Veselībā un sociālajā sfērā ir daudz labi aizsāktu lietu, taču ir nepieciešami uzlabojumi. Piemēram, Dunalkā ir lielas problēmas ar dakteri. Viņš dažkārt nav pieejams noteiktajā darba laikā. Nedrīkst būt tā, ka cilvēki atnāk pie ārsta, bet viņa vienkārši nav. Laukos ir ļoti grūti atrast citu ārstu, taču arī šāda situācija nevar turpināties.
Pašvaldībai jāsaimnieko taupīgi un maksimāli optimāli jāizmanto budžetā pieejamie līdzekļi."