Kurzemes Vārds

06:08 Sestdiena, 4. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Tur, kur arodu apgūst topošie celtnieki

Daina Meistere

31.arodvidusskolā bija ieradušies domes Attīstības pārvaldes pārstāvji - priekšnieks Gunārs Ansiņš, Komercnodaļas vadītāja Sanita Linde, nodarbinātības jautājumu speciāliste Aija Saldovere, domes Izglītības nodaļas vadītāja Kristīne Niedre kopā ar būvniecības firmu pārstāvjiem. Tikšanās iemesls - jauno speciālistu sagatavošana, viņu atbilstība darba tirgus prasībām. Šī bija jau otrā tāda tikšanās, pirmajā reizē viesiem interesēja, kā aroda prasmi apgūst topošie galdniecības speciālisti, šoreiz - kādos apstākļos ar nākamo profesiju iepazīstas apdares darbu tehniķi.
Viesus ar mācību programmām, apgūstamiem priekšmetiem, audzēkņu skaitu un viņu turpmāko kā darba, tā izglītības ceļu, pēc tam ar darbnīcām iepazīstināja skolas direktore Gunta Zalcmane, direktora vietnieks Egils Atvars, par to, kā notiek praktiskā darba mācību process, pastāstīja arodskolotājs Ludvigs Jankovskis. Galvenā problēma skolai, kā uzsvēra direktore, ir tāda, ka trūkst telpu, kurās zēni varētu vingrināties. Jo meistars no debesīm nekrīt, lai jaunais speciālists atbilstu mūsdienu līmenim, viņam ir daudz jāmācās. Skolai tam ir par maz vietas, tāpēc vēl jo būtiskākas ir prakses iespējas, taču firmām, kuras piedāvā darba iespējas, ir jārēķinās, ka tie tomēr ir skolēni. Daži zēni sāk apgūt amatu, vēl pat pamatskolu nepabeiguši, tāpat ir būtiska atšķirība starp tām iemaņām, kuras parāda audzēknis, praktizējoties pēc 1.kursa vai pēc 3.kursa.
- Mēs pārliecinājāmies, ka skola ne tikai dara lielu darbu, mācot celtniecības darba speciālistus, kuri, starp citu, vēlāk bez darbavietas nepaliek, bet arī liela vērība veltīta audzināšanai, - sacīja Aija Saldovere. - Kā, piemēram, sekmīgi darbojas korekcijas klase. Redzējām, kā šie audzēkņi apgūst amata iemaņas. Es domāju, ka būtu nepieciešama lielāka ieinteresētība no uzņēmēju, no darba devēju puses.
Arī skola ir ieinteresēta lielākai sadarbībai, lai pārliecinātos, ka jaunie speciālisti iegūst tieši tās iemaņas, kuras viņiem būs nepieciešamas praktiskā darbā.