Kurzemes Vārds

15:29 Pirmdiena, 13. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Neakceptē būvniecību piekrastē

Nīcā. Šonedēļ notikušajā Pagasta padomes sēdē, kas bija pēdējā vecā sasaukuma deputātu sastāvā, tika noraidīta brīvdienu māju būvniecības iecere Bernātu dabas parka teritorijā īpašumā "Betas" aizklātā balsošanā pieciem deputātiem balsojot par, vienam - pret un vienam atturoties.
"Kurzemes Vārds" jau rakstīja, ka pašvaldība saņēmusi būvniecības pieteikumu īpašumā "Betas" Bernātu dabas parka teritorijā, kur būvniecības ierosinātāji Ivars Reinhards un SIA "Forums Audits" izteica vēlmi būvēt trīs atpūtas mājas. Taču, tā kā dažādu institūciju atzinumi par iespējamo būvniecību bija pretrunīgi un vienā dokumentā šajā teritorijā pieļauts būvēt atpūtas mājas, citā norādīts, ka teritorijā atrodas Eiropas nozīmes vērtīgi biotopi, vienā teikts, ka paredzētajai darbībai - meža zemes transformācijai uz apbūves zemi - nepiemēros ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, bet citā teikts, ka dabas parka teritorijā šāds novērtējums ir nepieciešams, deputāti atlika jautājuma izskatīšanu līdz martam, pieprasot papildu dokumentāciju.
Tagad sēdē šie ekspertu atzinumi un citi dokumenti izskatīti vēlreiz, notikušas karstas diskusijas, uzklausīts arī zemes līdzīpašnieka Ivara Reinharda viedoklis. Kā pastāstīja Nīcas Pagasta padomes priekšsēdētājs Agris Petermanis, deputāti pirms lēmuma pieņemšanas izvērtējuši arī pašvaldību kompetenci vides aizsardzības jautājumu pieņemšanā un, balstoties gan uz Latvijas likumdošanu, gan Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, pieņēmuši lēmumu, aizklāti balsojot. "Materiāli ir pietiekami pretrunīgi, un kļūdīšanās lēmumu pieņemšanā varētu degradēt mērķi, kāpēc dabas parks izveidots," sacīja A.Petermanis
I.Reinhards plašsaziņas līdzekļos paudis apņēmību apstrīdēt pašvaldības pieņemto lēmumu tiesā un norādījis, ka šāda pagasta attieksme pret privātīpašnieku iniciatīvu liek domāt, ka deputāti nav ieinteresēti uzņēmējdarbības attīstībā pagastā. A.Petermanis sacīja, ka šāda reakcija ir tikai normāla no privātīpašnieka puses, kura darbību pašvaldība šajā gadījumā ierobežojusi, tomēr tās ir emocijas, un, ja sāksies tiesvedība, tiesa varēs lemt, cik pamatots bijis Pagasta padomes lēmums.
Sēdē apspriesta arī Nīcas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes gaita, jo plāna izstrādātājs iepazīstināja deputātus ar izmaiņām, kas izdarītas, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem un ierosinājumiem pēc pirmās publiskās apspriešanas. Tagad plāns tiks gatavots otrajai sabiedriskajai apspriešanai, kas notiks jau drīz pēc Lieldienām.