Kurzemes Vārds

06:18 Sestdiena, 8. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Gan jauni priekšsēdētāji, gan tie paši vecie

Anda Pūce
Pēteris Jaunzems

Rajona pašvaldībās turpinās jaunievēlēto deputātu pulcēšanās uz pirmajām sēdēm. Dažviet - Dunalkas un Otaņķu pagastos darbu sāks jauni padomju priekšsēdētāji, bet citur - Durbes novadā, Gramzdā, Gaviezē un Grobiņas pilsētā - darbu turpinās tie paši pašvaldību vadītāji, kas šajā amatā strādājuši pēdējos četrus gadus.
Pirmajā Dunalkas Pagasta padomes sēdē, kurā pulcējās jaunā sasaukuma deputāti, tika ievēlēts priekšsēdētājs, viņa vietnieks un izveidotas divas komitejas. Par Dunalkas Pagasta padomes priekšsēdētāju atkal ievēlēja Andreju Radzeviču, bet šoreiz tas ir bijušā pašvaldības vadītāja tēvs. Priekšsēdētāja vēlēšanās tika izvirzīta tikai viena kandidatūra, kas saņēma sešu deputātu atbalstu un vienu balsi pret. Līdz ar to jaunajam Dunalkas Pagasta padomes priekšsēdētājam Andrejam Radzevičam būs jāatstāj darbs Liepājas pilsētas un rajona Policijas pārvaldē, kur viņš bija Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļas priekšnieks, un jāķeras klāt pašvaldības vadītāja pienākumiem, ko iepriekš pildīja viņa dēls. Par priekšsēdētāja vietnieku deputāti ievēlēja Juriju Flaksi. Interesants Dunalkas pagastā ir komiteju sastāvs. Finanšu komitejā, ko likumā noteiktajā kārtībā vadīs jaunais padomes priekšsēdētājs A.Radzevičs, tika ievēlēti visi deputāti vīrieši - Jurijs Flaksis, Harijs Butauts un Andris Vaivars. Savukārt Sociālo, kultūras un izglītības lietu komiteju veido deputātes sievietes - Ieva Blūmane, Ligita Liepiņa un Gundega Vēsmiņa. Viņas komitejas vadītāju no sava vidus izraudzīsies pirmajā sēdē.
Otaņķu Pagasta padomē, kur šajā sasaukumā darbu sākuši deputāti Rita Laugale, Vairis Kopštāls, Uldis Štoss, Ingars Kalējs, Aija Šķubure, Guntis Silenieks un Anda Veidele, par pašvaldības vadītāju vienprātīgi ievēlēta Anda Veidele. Viņa ir dzimusi otaņķniece, tāpēc labi pazīst pagasta cilvēkus, kas savukārt pazīst jauno priekšsēdētāju. A.Veidele jau iepriekšējos četrus gadus bijusi pašvaldības deputāte, sekmīgi vadot Izglītības, kultūras un sporta komiteju, pēdējā viņas darba vieta bija Rudes pamatskola, kur viņa strādāja par direktori, tagad A.Veidele atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un audzina mazo dēliņu. Līdzšinējā Otaņķu pašvaldības vadītāja Aija Šķubure, kas turpinās strādāt padomē, "Kurzemes Vārdam" teica, ka no divām apvienībām ievēlētie deputāti jau pirmajā sēdē atraduši kopīgu valodu un vienojušies, ka strādās pagasta attīstībai, neatkarīgi no viedokļu atšķirības.
Grobiņas pilsētā vienbalsīgi par domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Jānis Neimanis un tikpat vienbalsīgi par viņa vietnieku atkārtoti tika ievēlēts Ilgonis Jēčis. Citu kandidatūru uz šiem amatiem nebija. Pirmajā domes sēdē tika izveidotas trīs komitejas un apstiprinātas 11 dažādas komisijas. Finanšu komitejā, ko vadīs Jānis Neimanis, darbosies arī Ilmārs Graudiņš un Ilgonis Jēčis, Pilsētas saimniecības un attīstības komitejā strādās deputāti Ilgonis Jēčis, Spodris Skalže, Uldis Vārna un Harijs Martinijs, bet Dzīvokļu, izglītības, kultūras un sporta komitejā strādās deputāti Gunta Liepa, Ivars Čīma un Vizma Vītoliņa. Komitejas uz pirmo sēdi sanāks un priekšsēdētājus ievēlēs 21.martā, bet jau 24.martā tiks sasaukta kārtējā domes sēde, kurā deputāti ķersies klāt ikdienas jautājumiem.
Durbes novadā jaunie deputāti izvirzīja tikai vienu kandidatūru priekšsēdētāja amatam un vienprātīgi šajā amatā ievēlēja Uldi Strazdu, par viņa vietnieci vienbalsīgi tika apstiprināta Vija Šulme. Lai nekavētos pašvaldības darbs, steidzīgi tika izveidotas četras komitejas, kas jau nākamnedēļ pulcēsies uz pirmajām sēdēm un sāks izskatīt aktuālos jautājumus, lai jau 31.martā pulcētos uz nākamo domes sēdi. Nolemts, ka Finanšu komitejā bez priekšsēdētāja un viņa vietnieces darbosies arī Zigmunds Kapelis, Iveta Ansone un Edmans Slišāns, Novada attīstības komitejā ievēlēti Ilgonis Sprūds, Sandris Bēča un Maija Lankupa, Sociālo lietu komitejā strādās Vija Šulme, Edmans Slišāns un Maija Lankupa, bet Izglītības un kultūras komitejā - Daira Veilande, Ilgonis Sprūds un Zigmunds Kapelis.
Kā jau to varēja sagaidīt, lielu izmaiņu nav arī Gaviezes pagastā, ko turpinās vadīt līdzšinējais pašvaldības vadītājs Genādijs Jefimovs. Vēl padomes sastāvā ievēlēti Armands Pričins, Edgars Cīrulis, Monta Jēkabsone, Gaida Strazdiņa, Jānis Cipriķis un Mārtiņš Raģis. Tā kā deputātu sastāvā notikušas nelielas izmaiņas, esot jāpārdomā, kam kādu pienākumu uzticēt, tāpēc vēl netika ievēlēts ne priekšsēdētāja vietnieks, ne arī apstiprināti pastāvīgo komiteju sastāvi.
Arī Gramzdā pašvaldības līderis palicis iepriekšējais - Augustins Eidejus, bet par viņa vietnieci izraudzīta Skaidra Klasiņa. Deputāti, kuru vidū vēl ir Aldis Grinbergs, Modris Vārna, Agris Volkevičs, Iluta Futraka un Antons Baužis sadalīja pienākumus arī divās komitejās - Finanšu un budžeta, ko vadīs priekšsēdētājs, kā arī Kultūras, izglītības un sociālo lietu, kas savu pirmo sēdi vēl nav noturējusi.