Kurzemes Vārds

22:53 Svētdiena, 5. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Dienasgrāmata

Visaugstāko svētku gaisotnē
Ainars Jaunskalže,
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Grobiņas iecirkņa prāvests

Sestdiena
Klusā sestdiena. Nākas būt bērēs. Izvadu rucavnieku pusmūža gados. Pēc lauku tradīcijām tas neiet tik ātri. Jāpiedalās arī sēru mielastā. Pēc bērēm vairākas sarunas ar cilvēkiem. Atteikt nedrīkstu. Izpaliek laiks, kas bija plānots, lai sagatavotos Lieldienu dievkalpojumam.
Vakarā braucu uz Liepāju. Svētās Annas baznīcā Gaismas dievkalpojums. Vadu to kopā ar mācītāju Jāni Bitānu. Lasu arhibīskapa vēstījumu un vadu Svētā Vakarēdiena svinības. Kopā ar dievlūdzējiem izdzīvojam pāreju no ciešanu laika uz Lieldienu gavilēm. Īpašas gaviles sasniedzam "Gods Dievam augstībā" dziedājuma laikā.

Svētdiena
Lieldienas - Kristus augšāmcelšanās svētki, lielākie un senākie kristīgās baznīcas svētki. Divi dievkalpojumi. Viens Rucavas draudzē, otrs - Dunikā. Tā kā iepriekšējā dienā laika nebija, tiem gatavojos naktī. Rucavā baznīca pilna, kā jau Lieldienās mēdz būt. Man šie ir tuvākie un nozīmīgākie kristīgās baznīcas svētki, kuros atklājas mūsu ticības pamats: dzīvais Kristus, kas mums dāvā grēku piedošanu un mūžīgo dzīvi. Vai draudze mani saprata? Liela daļa līdzdzīvoja no sirds. Taču latviešiem ir zināmas grūtības ar šo svētku uztveri. Daudziem ir tuvāki Ziemassvētki. Bet tie ir tikai Pestīšanas ceļa sākums, Lieldienas - piepildījums. Ar lielākām gavilēm un prieku jāsvin piepildījums, nevis sākums. Iespējams, ka šogad gaviles īsti neļauj izjust vēlais pavasaris. Dunikā, kur pēc dievkalpojuma apmeklēju savas vecāsmātes un vecātēva, mātes vecāku kapus, dziļas kupenas. To daru katru reizi, kad esmu Dunikā.

Pirmdiena
Otrās Lieldienas. Turpinām svinēt. No rīta kristības. Pēc tam dievkalpojums Rucavas svētdienas skolai. Pēc tam stunda draudzes namā bērniem ar dziesmām, spēlēm. Bērniem patīk. Esmu gandarīts par viņu līksmošanos un prieku.
Tad eju uz dievkalpojumu Rucavas veco ļaužu namā. Tas tur notiek reizi mēnesī un katros svētkos. Liela daļa no iemītniekiem ir mani draudzes locekļi, tāpēc man nav problēmu, kā citos veco ļaužu namos, kādai būt dievkalpojuma norisei. Visi mani saprot. Kalpoju pēc tradicionālas dievkalpojuma kārtības. Piedalos svētku pusdienās, parunājam par veciem laikiem, kad šiem cilvēkiem bija vairāk veselības un spēka. Par vietējo politiku, kas viņus ļoti interesē. Viņiem ir svarīgi parunāties ar mācītāju. Bet man - ar viņiem.

Otrdiena
Visa diena paiet, gatavojoties lektoru kursiem, kas sestdien draudžu darbiniekiem notiks Svētās Annas baznīcā. Tas nepieciešams, lai būtu draudzēs cilvēki, kas vajadzības gadījumā spētu novadīt lasāmo dievkalpojumu situācijā, kad mācītājs saslimis vai pārāk aizņemts, viņu aizstāt. Īpaši tas vajadzīgs mazajās lauku draudzēs. Jādomā, jāizsver, kā un ko runāt, lai kursiem būtu pēc iespējas lielāka atdeve.

Trešdiena
Atbildības un sprieguma pilna diena. Esmu Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas garīgo darbinieku eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs. Rīgā notiek evaņģēlistu kandidātu eksāmens. Sākas pulksten pusdeviņos no rīta, beidzas vēlā pēcpusdienā. Kopā ar komisiju vērtēju viņu atbilstību amatam. Komisijā ir gan garīdznieki, gan pieaicinātie eksperti - filologi, psihologi. No pieciem pretendentiem eksamināciju iztur četri. Divus no viņiem komisija atzīst par izcili atbilstošiem garīdznieka sūtībai. Visi kandidāti ir Lutera akadēmijas studenti. Lai varētu strādāt par mācītāju, viņiem vismaz viens gads jākalpo kā evaņģēlistiem. Mācītāja eksāmens ir daudz stingrāks, tas viņiem būs vēl pēc pāris gadiem. Pēc tam sarunas ar Konsistorijas darbiniekiem par aktuāliem baznīcas darba jautājumiem.

Ceturtdiena
Pārlasu "Ievadu Jaunajā derībā". Lai arī tās ir zināmas lietas, der atsvaidzināt zināšanas. Tā arī pašam rodas jaunas atziņas, domas, kā runāt ar draudzi.
Vakarā tiekos ar jaunu pāri, kas vēlas laulāties manā draudzē. Pārrunājam, kā viņiem dzīvot turpmāk, kādi ir laulāto pienākumi kristiešu skatījumā, kādai būt pašai laulību ceremonijai. Jauka tikšanās. Vēlu laimi ar Dieva atbalstu!

Piektdiena
Gatavojamies draudzes kopsapulcei, kas notiks pēc svētdienas dievkalpojuma. Pārrunājam ar draudzes amatpersonām, kas izdarīts, kas nav izdevies, kas jādara turpmāk. Man būs jāsniedz pārskats par garīgās dzīves notikumiem. Gribētos zināt, ko draudzes locekļi vēlas labāk redzēt un piedzīvot.
Gatavojos svētdienas dievkalpojumam. Baltā svētdiena. Manī Lieldienu gaisotne dzīvo visu nedēļu. Gribu runāt par Kristus atklāsmi šodienas skatījumā, salīdzinot ar mūsdienu problēmām.