Kurzemes Vārds

12:50 Otrdiena, 7. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Virziena rādītājus nomainīt nav paredzēts

Pēteris Jaunzems

Paškritiski jāatzīst, ka Virgas pagastā pašvaldību vēlēšanās notikušajām izmaiņām mūsu izraudzītā rubrika tomēr nav īsti piemērota. Tāpēc, ka tur priekšsēdētājas krēslā nav apsēdusies jauna iesācēja, bet gan iedzīvotājiem jau labi pazīstams cilvēks, kurš pagasta vadītāja funkcijas šeit pildīja no 1994. līdz 2001. gadam. Tā ir pedagoģe Ruta Balode. Ar pašvaldības darbu viņa neesot pazaudējusi saiknes arī aizvadītajos četros gados, jo bija taču ievēlēta par deputāti un darbojās vairākās komitejās. Kādu laiku viņa veica arī sociālās darbinieces pienākumus, kas liek bieži tikties ar cilvēkiem un saprast viņu nedienas.
"Joprojām jūtos līdzatbildīga par visu, kas mūsu pagastā ir noticis," teica Ruta Balode, piebilstot, ka arī turpmāk kardināli pavērsieni vai reformas Virgu, Purmsātus un Paplaku neskaršot. Nākamajos četros gados šeit iecerēts konsekventi turpināt tos pašus darbus, kas ir labi iecerēti un iesākti, bet ko laika un finansējuma trūkuma dēļ nepaspēja paveikt līdzšinējā sasaukuma deputāti, kuru izstrādāto lēmumu pieņemšanā ar savu balsi un viedokli piedalījusies arī viņa.
"Mēs redzam iespējas, kā attīstīt stabilu ekonomisko izaugsmi, kā veicināt mazās uzņēmējdarbības iniciatīvas un nodrošināt jaunas darba vietas, sekmējot bezdarbnieku apmācību un pārkvalifikāciju. Mēs atbalstīsim zemniekus un piemāju saimniecību īpašniekus, palīdzot tiem izstrādāt projektus un piesaistīt Eiropas Savienības atvēlētos līdzekļus. Racionāli un mērķtiecīgi izmantojot naudas un cilvēku resursus, mēs strādāsim pie pagasta apdzīvoto centru labiekārtošanas, mājokļu sakārtošanas un dzīves vides uzlabošanas," tā vārds pa vārdam Ruta Balode izklāsta programmu, kas turpmāk pagastā īstenojama.
Bet pieredzes nedz viņai, nedz citiem deputātiem, lai to piepildītu, nepietrūkšot. Par to priekšsēdētāja jūtas droša. Vajadzīgās iemaņas un zināšanas esot uzkrātas tajos septiņos gados, kad viņa strādājusi par pašvaldības vadītāju. Tieši tolaik likti pamati daudzām iestrādēm, kas tagad izvērsušās nopietnos un ilglaicīgos projektos. Tā esot tapusi pagasta attīstības programma, iepazīti kreditēšanas fondi, kopīgi ar kaimiņpašvaldībām dibināta apvienība "Bārtava", veidota sadarbība ar Torsas komūnu un sabiedriskajām organizācijām Zviedrijā. Ruta Balode atcerējās, kā kopīgi ar vēsturnieku Rihardu Rubīnu kaldinājuši plānus par zviedru karaļa Kārļa XII Ziemeļu karagājiena atceres vietas izveidošanu parkā pie Virgas skolas. Tā tapis tagad tālu daudzinātais karaļa zābaks. Daudzi iedzīvotāji par šiem pasākumiem esot jau piemirsuši, taču tas bijis sākums, kas neapšaubāmi veicinājis arī sabiedriskās aktivitātes un rosmi.
Iedzīvotāji, ar kuriem iznāca parunāt par priekšsēdētāju nomaiņu pagastā, notikušo vērtē atšķirīgi. Kāda zemniece, kura nevēlējās, ka nosaucu viņas uzvārdu, teica, ka ar cilvēkiem katrā ziņā labāk saprototies un viņos uzmanīgāk ieklausoties nule ievēlētā pašvaldības vadītāja, bet līdzšinējā reizēm bijusi paskarba, skaļāka un nereti arīdzan pārsteidzīga savā nostājā. Taču nez vai pagastam priekšgalā esot jāatrodas cilvēkam, kuru visi tik ļoti mīlētu. Tik un tā ikvienam nekad pa prātam izdarīt neesot iespējams.
Tomēr Daiga Egle pierādījusi, ka prot ieviest perfektāku kārtību Pagasta padomes darbā, ka lieliski saprotas ar datortehniku un prot panākt, lai šo prasmi apgūtu padotie. Par visiem deputātu pieņemtajiem lēmumiem tūdaļ bijusi pieejama plaša informācija vietējā avīzītē, turpretī Rutas Balodes laikā nācies iztikt ar to informācijas devu, ko katram izdevies pašam izdibināt, bet savstarpējie kontakti vairāk balstījušies uz prasmi sarunāt.
Būtisks mīnuss, kā domā iedzīvotāji, nule ievēlētajai priekšsēdētājai esot arī tas, ka viņai nav automašīnas vadītājas tiesību. Turpretī viņas priekštecei tās pavērušas iespēju būt ļoti mobilai un pašai novērtēt situāciju pagastā.