Kurzemes Vārds

10:39 Otrdiena, 11. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaunumi

Atkal pārceļ lidojumu uzsākšanas laiku
Vakar Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, tiekoties ar aviokompānijas "AirBaltic" prezidentu Bertoltu Fliku, vienojās, ka regulāri lidojumi uz Liepāju varētu sākties 28. maijā, kad Liepājā notiek tradicionālais Līvas ciema gadatirgus un sākas aktīvā tūrisma sezona. Lidojumi veicinātu arī reģiona attīstību, dodot iespēju vairāk biznesa ļaudīm un tūristiem nokļūt Liepājā. Tā kā pašvaldībai nav likumīgu iespēju finansēt komercsabiedrības, dome varētu finansēt papildus izdevumus, kuri rodas SIA "Aviosabiedrībai Liepāja". Vai lidojumi būs rentabli, varēs spriest pēc gada. Papildus izmaksas, kas varētu rasties pirmajos sešos mēnešos, varētu dalīt uz pusēm, atzina B.Fliks. Papildus tam, ko pašvaldība ik gadus iegulda lidostas uzturēšanai ( 2005. gadā - 65 000 Ls), turpmāk būs nepieciešams vēl aptuveni Ls 3000 mēnesī lidojumu nodrošināšanai. Viena lidojuma turp un atpakaļ tehniskās izmaksas varētu būt ap Ls 1000.

Ievēlēti visu komiteju vadītāji
Četrās domes pastāvīgajās komitejās apstiprināti to vadītāji. Par pastāvīgās Finanšu komitejas priekšsēdētaju likumā noteiktajā kārtībā kļuva domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, bet par komitejas priekšsēdētāja vietnieku apstiprināta domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde. Par pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Guntars Krieviņš, vietnieks netika vēlēts, pamatojoties uz to, ka komitejā darbojas domes priekšsēdētājs, tāpēc G.Krieviņa prombūtnes laikā to var vadīt U.Sesks. Par pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Tālivaldis Vēsmiņš, par komitejas priekšsēdētāja vietnieku - Tālivaldis Deklaus. Par Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju ievēlēta Silva Golde, par priekšsēdētājas vietnieku - Tālivaldis Deklaus.

Franču romantiķu un impresionistu skaņdarbi
Indra Imbovica

Liepājas Simfoniskais orķestris pie saviem klausītājiem nāks ar jaunu programmu "Mūzika no Francijas", kas šopiektdien pulksten 18.30 skanēs koncertzālē, Graudu ielā. To kopā ar orķestri sagatavojis Latvijas Nacionālās operas diriģents Mārtiņš Ozoliņš, kurš programmai izvēlējies franču komponistu - romantiķu un impresionistu - skaņdarbus: Žorža Bizē mazāk dzirdēto jaunības gadu darbu "Simfonija C-dur", Ernesta Šosona "Poēmu vijolei" un Kloda Debisī klausītāju iemīļotos skaņdarbus "Mēness gaismā" un "Fauna diendusa".
M.Ozoliņam ideja par šādu koncertu radusies, nesen ar Nacionālās operas orķestri iestudējot Aleksandra Skrjabina darbus. Šī krievu komponista mūzikas krāsainība raisījusi asociācijas ar Franciju. Liepājas Simfoniskā orķestra koncertmeistars Uldis Sprūdžs savukārt diriģentam Mārtiņam Ozoliņam ieteica šajā koncertā atskaņot Ernesta Šosona "Poēmu vijolei", kas ir viens no efektīgākajiem skaņdarbiem vijolei ar orķestri.
Bet jau pēc divām nedēļām, 22.aprīlī, mūsu Simfoniskā orķestra koncertā Liepājas teātrī viesosies viens no spožākajiem vācu vijolniekiem Kolja Blahers.
Orķestra administrācija šoreiz parūpējusies par koncertu biļešu ļoti demokrātiskām cenām: Graudu ielā tās maksās tikai 1 vai 2 latus, bet Liepājas teātra zālē - no 1 līdz 3 latiem.

Apgūst projekta rakstīšanas iemaņas
Inita Gūtmane

Četras dienas Liepājā pulcējās Kurzemes aktīvie jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem, lai piedalītos Latvijas Jaunatnes padomes seminārā "Pārstāvēsim intereses, rakstīsim projektus". Liepājas Jaunatnes centra vadītājs Vilis Brūveris pastāstīja, ka jauniešiem bija iespēja uzzināt, kā jāraksta projekti, kur atrast finansējumu savu ideju realizēšanai, kas ir interešu aizstāvība un daudzas citas lietas. Viņi izstrādāja arī projekta pieteikumu. Seminārs tika veidots pēc neformālās izglītības metodes. To vadīja Latvijas Jaunatnes padomes semināru treneri Ieva Kesemira un Vilis Brūveris. Jaunieši atzina, ka gūtā informācija ir ļoti vērtīga un zināšanas varēs tālāk nodot saviem skolasbiedriem. Dalībnieki ieguvuši arī daudzus draugus, iemācījušies strādāt komandā un drošāk izteikt savu viedokli.

Mākslas vidusskolas audzēknes praksē Somijā
Līdz 24.aprīlim Liepājas Mākslas vidusskolas četras audzēknes: no Apģērbu dizaina nodaļas - Elīna Beierbaha un Lelde Dombrovska, bet no Tekstilizstrādājumu dizaina nodaļas - Aiva Kukulīte un Maira Stūre ar Starptautiskās Leonardo da Vinči programmas finansiālo atbalstu atradīsies praksē Somijā. Minemeki Mākslas institūtā topošās mākslinieces trīs nedēļas apgūs jaunas prasmes un tehnoloģijas gan savās specialitātēs, gan arī izmēģinās spēkus citās. Turpat pēc cita Leonardo da Vinči projekta divas nedēļas pieredzes apmaiņā devusies arī Mākslas vidusskolas direktora vietniece radošajā darbā, projekta koordinatore Sanda Liepa-Vjakse. Viņas nolūks ir iegūt jaunu pieredzi par Somijas izglītības sistēmu, vadības darbu, mācību programmām, prakses organizēšanu un kontaktu dibināšana jaunām prakses iespējām mūsu jauniešiem.

Neredzīgo biedrība saņem dāvinājumu
Latvijas Neredzīgo biedrības Liepājas teritoriālā organizācija saņēmusi dāvinājumu no Bornholmas komunikāciju centra Dānijā - trīs ekrānlupas, astoņus baltos orientēšanās spieķus un 10 statīvlupas rokdarbiem. Ar ekrānlupu ir iespējams, piemēram, lasīt tekstu, mainot fona nokrāsu - melnus burtus uz balta fona un otrādi. Tas vājredzīgajiem cilvēkiem ir ļoti būtiski, jo atkarībā no acu slimības un redzes atlikuma atvieglo lasīšanas procesu. Mācību procesā informāciju varēs iegūt arī bez asistenta palīdzības.

Bērniem par to, kā iegūt pilsonību
Sabiedriskās organizācijas "Glābiet bērnus" pārstāvji apmeklēja mūsu pilsētas Bērnu namu un Internātskolu, lai šo iestāžu audzēkņus iepazīstinātu ar iespēju iegūt pilsonību. Brauciens notiek saskaņā ar projektu "Latvijas pilsonības iegūšanas veicināšana bērniem nepilsoņiem valsts un pašvaldību iestādēs", kuru atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. Tā mērķis ir informēt bērnus, kuri zaudējuši vecāku apgādību, par iespēju iegūt pilsonību. Organizācijas "Glābiet bērnus" speciālisti jau apmeklējuši 25 iestādes visos valsts reģionos. Tikšanās reizēs apspriesti projekta mērķi un iespējas ne tikai ar audzēkņiem, bet arī ar bērnu iestāžu vadītājiem un personālu. Plānots rīkot arī izglītojošus seminārus.

Dāvinās Riharda Rubīna filozofijas mācību grāmatas
Mūsu pilsētas izglītības iestādes tuvākajā laikā saņems dāvanā skolotāja Riharda Rubīna jauno mācību grāmatu "Filosofija - zāles dvēselei". Tajā apkopots materiāls par antīko posmu filozofijas vēsturē. Domes deputāti Finanšu komitejā nolēma no budžeta rezerves fonda piešķirt 250 latu 110 eksemplāru iegādei visām pilsētas skolām. Mācību grāmatu iespiež Liepājas Pedagoģijas akadēmijas tipogrāfijā. Tās tirāža būs 500 eksemplāru, no kuriem lielākā daļa paliks akadēmijas studentu vajadzībām, bet 110 eksemplāru saņems pilsētas vidusskolas (katra pa desmit eksemplāriem), arodvidusskolas, koledžas un Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle.

Skolēni piedalās projektā "EURiga"
Seši skolēni no Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas piedalījās projektā "EURiga". Tajā vēl darbojās Rīgas 1.ģimnāzijas, Āgenskalna ģimnāzijas, Herdera skolas skolēni, kā arī bērni no Kreifelda skolas (Vācija). Dalībniece Ieva Lāce pastāstīja, ka projekts ilga visu gadu un saskarsme notika ar interneta un elektroniskā pasta starpniecību. Noslēgums notika Saldū, bet pēdējā dienā jaunieši pulcējās Rīgas domes telpās. Viņi diskutēja par tēmu "Vai Turcijai ir jāiestājas ES?". Kā teica Ieva, šāda veida tikšanās deva iespēju iepazīties ar jauniem draugiem, uzzināt jaunus faktus par Eiropas Savienību, papildināt svešvalodu prasmi.

Izstrādās rotaļlaukumu projektus
Arī Liepājas bērni un skolēni aicināti piedalīties Bērnu un ģimenes lietu ministrijas īstenotajā valsts programmā bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai. Šobrīd izsludināts projektu konkurss bērniem rotaļu, atpūtas un sporta laukumu iekārtošanai. Lai nodrošinātu iespēju realizēt šos bērnu izstrādātos projektos, ir paredzēts finansējums 2000 latu apmērā katrai pašvaldībai. Konkursa nolikumu jau saņēmušas visas mūsu pilsētas mācību iestādes, tā kā zēni un meitenes individuāli, kā arī klases un darba grupas var izstrādāt savus priekšlikumus, kas jāiesniedz pilsētas Izglītības pārvaldē līdz 27.maijam. Darbus izvērtēs speciāli izveidota komisija, rezultātus paziņos 31.maijā.

Skolēnus iepazīstinās ar slimnīcu
7. un 8. aprīlī Centrālajā slimnīcā būs Atvērto durvju dienas. Tās rīko sadarbībā ar Medicīnas koledžu, lai vidusskolu beidzējus iepazīstinātu ar iespējām turpināt izglītību šajā mācību iestādē, kā arī lai veicinātu vidusskolēnu interesi par ārsta profesiju. Vispirms interesentiem pulksten 10 jāpulcējas Medicīnas koledžā, kur iepazīstinās ar šo mācību iestādi un mācību procesu, bet pēc tam jauniešus nogādās Centrālajā slimnīcā, kur 5.nodaļas vecākā māsa Marita Šteingolde stāstīs par medicīnas iestādi un tās ikdienu, tad sekos ekskursija pa slimnīcu. Būs iespēja apmeklēt slimnīcas Uzņemšanas nodaļu, ielūkoties laboratorijā, Perinatālās aprūpes centrā un citur. Ekskursijas beigās paredzēta tikšanās ar slimnīcas galveno ārstu Egilu Freidenfeldu.

Aicina nodarbināt skolēnus
Līdz 22.aprīlim Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāle aicina pieteikties tos darba devējus, kuri vasaras brīvlaikā vēlas nodarbināt skolēnus. Kā "kurzemes Vārdam" pastāstīja filiāles speciālists Kristaps Raģis, nodarbinātības mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās izglītības iestādēs. Viena jaunieša nodarbināšanas ilgums subsidētajā darba vietā ir viens mēnesis. Šajā gadījumā valsts finansē skolēnu darba algu 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas, turklāt tiek finansēta arī darba vadītāja darba samaksa.

Izstādes rezultāti
Pareizticīgo svētbilžu izstāde, kuras iniciatore bija pilsētas Krievu kopiena un kuru gandrīz mēnesi varēja aplūkot muzejā, šodien jau priecē skatītājus Rēzeknē, pēc tam to vedīs uz Jelgavu. Svētbilžu izstādi apmeklēja apmēram 5,5 tūkstoši liepājnieku, kas atsauksmju grāmatā atstāja vairāk nekā 200 pateicības ierakstu. Bija arī kolektīvi apmeklējumi, piemēram, no 2., 7. un 12. vidusskolas, no karavīru vienībām. Krievu kopienas valdes priekšsēdētāja vietnieks Valerijs Kravcovs pastāstīja arī par to, ka izstādes apmeklētājiem izsniegti 4 tūkstoši bukletu un 6 tūkstoši vizītkaršu ar īsu informāciju. Kopienas kultūras sarīkojumiem mēnesī saziedoti 250 latu, bet, ņemot vērā 28 firmu praktisko atbalstu, - 2000 latu. Tagad kopiena gatavojas Lieldienām un 9.maija svinībām.