Kurzemes Vārds

13:18 Trešdiena, 5. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Domnieka krēslā

Divos amatos, bet ar vienu uzdevumu
Andrejs Rjabcevs

Lai arī sācis savu karjeru no vienkārša ceļu meistara un vēlāk izaudzis līdz firmas vadītājam, šobrīd Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku GUNTARU KRIEVIŅU, šķiet, pazīst lielākā daļa liepājnieku. Ne velti aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās šis Liepājas partijas pārstāvis saņēma uzticības apliecinājumus, kas ļāva viņam arī nākamos četru gadus ne tikai risināt ar investoru piesaisti un ekonomisko izaugsmi saistītos jautājumus, bet arī būt par vienu no tiem piecpadsmit domniekiem, kuri turpmāk būs pie pilsētas milzīgā kuģa stūresrata. Bet kādi īsti iemesli likuši liepājniekiem atdot balsi par šo kungu?
Guntars Krieviņš ir pārliecināts, ka liepājnieki viņu vairāk ir atpazinuši un novērtējuši ne tik daudz kā SEZ pārstāvi, bet gan kā Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētāju. Viņa vārds saistījies ar daudziem nozīmīgiem Liepājas pārmaiņu procesiem, kuri ne vienmēr sākotnēji izpelnījušies uzslavas. Arī ar ostas uzņēmumiem saistītie cilvēki cieši vai ne tik cieši tomēr paši ir bijuši visus šos gadus klāt ostas izaugsmei un SEZ darbībai, tāpēc novērtējuši gan jau paveikto, gan iesāktos un veiksmīgi turpināmos darbus.
"Katrā darbā ir jābūt zināmai kritikai, bet, manuprāt, tas tikai nozīmē, ka augšupeja tiešām ir un ksa cilvēki to ir pamanījuši," pārliecināts Guntars Krieviņš. Un, viņaprāt, šī augšupeja ir notikusi ne tikai speciālās zonas paspārnē, bet arī visā pilsētā. Jaunievēlētais deputāts uzsver, ka Liepāja var attīstīties tikai tad, ja šī izaugsme ir vienmērīgi plānota un nav saraustīta, ja netiek mainītas attīstības prioritātes un stratēģija. Tieši tāpēc viņš ir gandarīts, ka arī pēc pašvaldību vēlēšanām Liepāja turpinās iet pa iepriekš nosprausto taku attīstības kalnā un, tēlaini runājot, šajā pārgājienā tiks izmantota tā pati karte, kas iepriekš - šajā gadījumā kapitālinvestīciju programma, kas tika izstrādāta jau iepriekšējā sasaukuma laikā. "Es varu būt tikai priecīgs un pateicīgs liepājniekiem, kas man devuši iespēju turpināt darbu domē," piebilst SEZ pārvaldnieks.
Tiesa, Speciālā ekonomiskā zona, kuras priekšgalā jau kopš tās pirmsākumiem ir Guntars Krieviņš, arī laika gaitā izpelnījusies gan atzinību, gan skarbu kritiku. Savulaik tieši Liepājas Speciālās zonas likums bija par pamatu normatīviem, kas tapuši arī citās ostās, Rīgā un Ventspilī. Arī Liepājas SEZ amatpersonas spējušas stāties pretī Finanšu ministrijas rosinātajām birokrātiskajām batālijām, apliecinot, ka mūspusē uzsāktā uzņēmēju atbalstīšana un investoru pievilināšana ir gluži likumīga un pareiza.
Taču katrā medus mucā ir arī pa savai karotei darvas, un tagad jau nereti dzirdēti pārmetumi, ka SEZ savas spējas ir izsmēlis un pašlaik nedod pilsētai tik vajadzīgo uzņēmējdarbības stimulu. Piemēram, pašreizējais Liepājas domes deputāts Uldis Grava iepriekš "Kurzemes Vārdam" izteicās: "SEZ mums ir darbojusies astoņus gadus, bet pēc 12 gadiem šis likums būs beidzies, kā tad mēs varēsim sacensties ar Ventspili, Klaipēdu? Uzskatu, ka neesam īstenojuši tās iespējas, ko dod osta un pārējais, mazliet iziesim ārā no tiem rāmjiem, mums nevajag būt mazpilsētai." Arī vairāki citi ar uzņēmējdarbības jomu saistīti cilvēki "Kurzemes Vārdam" pauda viedokli, ka, viņuprāt, osta un līdz ar to arī SEZ nestrādā ar pilnu atdevi.
Guntars Krieviņš, jautāts par ostas šā brīža iespēju izmantojumu un nākotnes perspektīvām, negrib piekrist izskanējušām bažām. "Šobrīd Liepājas ostai visās piestātnēs ir ļoti stabili nomnieki, kuri nemainās. Turklāt ir ne tikai iznomātas visas izbūvētās piestātnes, bet arī noslēgti rezervācijas līgumi par tukšajām teritorijām. Varam saskatīt katrā uzņēmumā attīstības tendences - uzlabojas infrastruktūra, ir jaunāka tehnika, uzlabojas kvalitāte, vizuālais izskats," skaidro SEZ pārvaldnieks. Tieši tāpēc viņš min, ka ostai vēl sperams pamatīgs solis attīstībā - būvējot piestātnes aiz Karostas kanāla. "Runājot tieši par ostu, sasniegums ir ļoti labs," ir pārliecināts Guntars Krieviņš.
Viņa skatījumā arī SEZ pārvalde gadu gaitā sevi attaisnojusi, tā tieši savas darbības pirmsākumos paveikusi labu darbu, prezentējot pilsētu kā pievilcīgu vietu investīcijām, Liepājas vārds plaši izskanējis dažādās valstīs. "Uzskatu, šobrīd ļoti aktīvi ir jāpievēršas pilsētplānošanas procesiem. Pašlaik pilsētas infrastruktūra ir ļoti zemā kvalitātē. Pirms kvalitatīvu vietējo vai citu valstu uzņēmumu piesaistīšanas ir radikāli jāmaina mūsu piedāvājums," spriež SEZ pārvaldnieks. Viņš arī skaidro, ka infrastruktūras sakārtošana būs viens no viņa deputāta darbības galvenajiem virzieniem. Galu galā arī viens no Krieviņa pārstāvētās Liepājas partijas paustajiem pamatuzdevumiem, kas izskanēja priekšvēlēšanu cīņās: labākā kvalitātē jāsagatavo teritorijas, kuras tiek piedāvātas uzņēmējiem. Un vienalga vai tas ir vietējais, vai citas valsts uzņēmums - ja piedāvājums ir izdevīgs, tad šis piedāvājums jāpieņem.
Runājot par infrastruktūras sakārtošanu, ir jāpiebilst, ka Krieviņš pilsētas sakārtošanā jau iepriekšējos četrus gadus varēja ievingrināt roku. Strādājot par Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāju (arī jaunajā domes sasaukumā Krieviņam ticis šis pats amats), SEZ pārvaldniekam bija iespēja risināt un virzīt ne vienu vien projektu par pilsētas labiekārtošanu. Tagad iedzīvotāji vēlreiz ir dāvājuši viņam savu uzticību, tāpēc gluži loģisks šķiet jautājums: ar ko nākamais valdīšanas laiks atšķirsies no iepriekšējā, kādi darbi vispirms padomā?
"Uzskatu, ka nākamajos četros gados ir jāveic pilsētai viens labs darbs - Kārļa Zāles laukuma apbūve pie kanāla. Jānonāk līdz precīzam plānojumam un arhitektoniski pieņemamam risinājumam, kas apmierinātu visu pilsētu. Tā ir nākotnes Liepājas seja." Tie, kas Krieviņu pazīst jau ilgāku laiku, ir pārliecināti, ka viņš gatavs cīnīties par savām idejām. Agrākie kolēģi Krieviņu raksturo kā enerģisku, konkrētu savā rīcībā un lēmumos. Viņš ir mērķtiecīgs un ar asu situācijas uztveri apveltīts, tāpēc ne tikai neatlaidīgi iet uz savu mērķi, bet arī nebaidās riskēt.
Taujāts par Guntaru Krieviņu un viņa ieguldījumu pilsētas attīstībā, ilggadējais Liepājas ostas kapteinis Eduards Raits sarunu sāk izvairīgi: "Viņš galu galā ir mans priekšnieks, ar kura parakstu es tiku pieņemts darbā un vajadzības gadījumā arī tikšu atlaists." Taču, neskatoties uz to, varot teikt tikai labākos vārdus. "Viņam ir fenomenāla atmiņa, kas palīdz nemitīgi sekot līdzi ar darbu saistītajiem notikumiem un pieņemt lēmumus. Pie tuvākā apvāršņa es tiešām neredzu nevienu citu, kas būtu spējīgs stāties viņa vietā Speciālajā ekonomiskajā zonā," sacīja ostas kapteinis.
Un tieši tāpēc arī likumsakarīgs, šķiet, bijis Krieviņa lēmums iesaistīties pašvaldības darbā - galu galā saimnieciska darbība jau vien ir, kā zonas pārvaldē, tā pašvaldībā par vienu un to pašu problēmu vien jādomā - kā augt pilsētai. Jautāts, vai kādā brīdī deputāts Krieviņš starp darbu SEZ pārvaldē un pašvaldībā nevarētu nonākt interešu konfliktā, Raits izteicās, ka savu interešu bīdīšana neesot pārvaldnieka garā. "Viņš vienmēr visos konfliktos mēģinās atrast zelta vidusceļu, kas pieņemams visām pusēm," - tā Eduards Raits.
Tomēr ne visi piekrīt ostas kapteiņa viedoklim. Un Krieviņa virzienā tiek raidītas arī pārmetumu bultas, ka, daudzos amatos strādājot, galu galā nevienu darbu tā pa īstam neesot iespējams padarīt. Piemēram, pēc Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošās informācijas, SEZ pārvaldnieks pērn pamanījies pildīt ne tikai savus tiešos darba pienākumus, bet arī būt domes deputāts, "Latvijas dzelzceļa" padomes loceklis un uzņēmuma "Mols L" akcionārs. Arī Nacionālā spēka savienības pārstāvis Aigars Prūsis vēl nesen "Kurzemes Vārdā" pārmeta, ka domes amatpersonas iesēdušās pārāk daudzos krēslos. "Vajadzētu sākt ar to, ka Liepājas domes darbs jānodala no SEZ darba. Bieži vien ir redzams, ka vairākas vadošās amatpersonas uzņēmušās pārāk daudz pienākumu. Skatos Valsts ieņēmumu dienesta ikgadējās amatpersonu deklarācijās, kur redzami desmit un vairāk amatu. Varbūt cilvēki vienkārši nevar šis investīcijas piesaistīt, jo cik stundu Seska kungs nedēļā var ziedot domei, cik - Liepājas Termoelektrostacijai, cik - Liepājas SEZ un citās organizācijām?"
Guntars Krieviņš pats gan skaidro, ka darbs domē un SEZ pārvaldē ir pārāk cieši saistīts, jo abiem galu galā ir viens un tas pats mērķis - pilsētas izaugsme un ekonomikas atdzīvināšana. "Vienalga SEZ pārvaldniekam vai ostas pārvaldniekam, bet kādam no šiem amatiem ir jābūt pārstāvētam domē. Ostas un SEZ pārvaldi nevar atraut no pilsētas kopējās stratēģijas. Šodien situāciju ostā nedrīkst skatīt atrauti, piemēram, no pilsētas ielu tīkla, gazifikācijas, elektrifikācijas vai citiem nozīmīgiem projektiem. Ļoti daudzi dokumenti ar vienādu nozīmi ir apritē gan domē, gan arī šeit. Tāpēc tagad ir vienkāršāk izsekot to virzībai," skaidro deputāts. Un, ņemot vērā, ka SEZ un pilsētas intereses investoru piesaistē teorētiski nedrīkst atšķirties, nevarot būt runas ne par kādu interešu konfliktu vai kādu noteiktu projektu caursišanu.

Vizītkarte
GUNTARS KRIEVIŅŠ
41 gadu vecs liepājnieks.
Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks.
Liepājas domes deputāts jau otrajā sasaukumā.
Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs.
Izpelnījies gan iedzīvotāju kritiku, gan uzslavas, tomēr ir pārliecināts, ka pilsēta piedzīvo izaugsmi, un atzīst arī savu nopelnu tajā.