Kurzemes Vārds

23:53 Piektdiena, 7. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

No Pilsētas domes sēdes

Liepājas budžetu palielina par pusmiljonu latu
Sarmīte Pelcmane

Vakar Liepājas domes sēdē deputāti izskatīja 39 jautājumus, visi lēmumprojekti tika atbalstīti, dažos veicot tikai nelielas korekcijas.

Sēdes sākumā piedalījās visi 15 deputāti, viens no viņiem - Imants Resnis - neklātienē, ar interneta starpniecību no Liepājas vēstniecības telpām Rīgā. Taču interneta sakaru traucējumu dēļ Resnis bija spiests pārtraukt savu dalību sēdē, tādējādi apmēram pusi no jautājumiem dome pieņēma 14 deputātu sastāvā.

Domnieki akceptēja budžeta sadalījumu no papildu ieņēmumiem vairāk nekā pusmiljona latu apmērā. Pēc ieņēmumu palielinājuma pilsētas šā gada budžets būs 25,8 miljoni latu. No valsts piešķirtajām mērķdotācijām 111363 latu apmērā 15000 latu paredzēts izlietot J.Čakstes 10.vidusskolas logu nomaiņai, 1000 latu - 8.vidusskolas logu nomaiņai, 4000 latu - Raiņa 6.vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai. Mācību literatūras iegādei pilsētas skolām paredzēts izlietot 21174 latus. Liepājas Centrālās slimnīcas Anestēzijas un Reanimācijas nodaļai tiks iegādāts jauns fibrolaringobronhoskops.

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti arī par 190000 latu, kas iegūti no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas Ludviķa ielā 18. No šiem līdzekļiem 85000 latu plānots novirzīt Centrālās slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanai, 105000 latu - pašvaldības līdzfinansējumam SIA "Liepājas tramvajs" četru vagonu iegādei.

Deputāti atbalstīja arī grozījumus jau apstiprinātā budžeta ietvaros, pamatojoties uz iepriekš pieņemtajiem domes lēmumiem. Pilsētas attīstībai nozīmīgu investīciju projektu līdzfinansējumam plānots piešķirt 151545 latus, arī pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" ēkas kapitālajam remontam Lazaretes ielā 7, Centrālās slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības darba uzlabošanai, darba tirgus attīstībai Liepājā u.c.

Speciālajā budžetā ieņēmumi par 188092 latiem palielinājušies no pašvaldības un valsts uzņēmumu privatizācijas. Tos izlietos Latviešu biedrības nama skatuves aprīkojuma iegādei, pašvaldības līdzfinansējumam 5 procentu apmērā siltumapgādes uzņēmuma dibināšanā, vētras seku likvidācijai, vienotas informācijas sistēmas ieviešanai pašvaldībā u.c.

Pilsētas budžets papildināts arī ar dotācijām un dāvinājumiem 14410 latu apmērā, piemēram, pilsētas svētku "Līvu tirgus" organizēšanai 28.maijā akciju sabiedrība "Hansabanka" ziedojusi 8260 latu.

Deputāti atbalstīja ieceri izbūvēt autostāvvietu M.Ķempes ielā 1a. Projekta sabiedriskās apspriešanas gaitā Liepājas Būvvalde saņēmusi divas iedzīvotāju vēstules, kurās izteikti iebildumi autostāvvietas būvniecībai. Protesta vēstulēs iedzīvotāji norādīja uz automašīnu kustības un iespējamo gaisa piesārņojuma palielināšanos. Liepājas Būvvaldes atzinumā savukārt teikts: lai veicinātu gaisa piesārņojuma mazināšanos, plānošanas un arhitektūras uzdevumā tiks paredzēta aizsargstādījumu joslas izveide. Būvvaldes speciālisti arī norāda, ka autostāvvietu skaits daudzdzīvokļu māju mikrorajonos ir nepietiekams.

Domnieku vairākuma atbalstu saņēma teritorijas labiekārtošanas projekts paredzētā veikala "Lidl" būvniecībai Liepājā. Projekta autors ir SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs". Veikala būvniecībai domātais zemes gabals Ganību un Ventas ielas krustojumā atrodas darījuma iestāžu apbūves teritorijā. Ērtākai satiksmes organizēšanai pie veikala tiks izveidotas divas iebrauktuves no Ganību un Ventas ielas puses, kā arī paredzēta autostāvvieta ēkas pagalmā. Projekta īstenošanas gaitā teritorijā esošos vērtīgos kokus pārstādīs, kā arī stādīs jaunus kokus.

Domnieki konceptuāli atbalstīja lidojumu sākšanu starp Rīgu un Liepāju un rezervēja šim mērķim 40000 latu no pašvaldības Privatizācijas fonda. Deputāti nolēma, ka nepieciešams izveidot darba grupu, kurā darbotos pašvaldības, Satiksmes ministrijas un aviokompānijas "Air Baltic" pārstāvji, lai izstrādātu sadarbības plānu reisu nodrošināšanai.

Lai uzlabotu izglītības iestāžu materiālo bāzi, dome nolēma ņemt 500000 latu lielu kredītu, kas tiks izlietots skolu, bērnudārzu u.c. iestāžu remontdarbiem un renovācijai. Visticamāk, ka kredītu ņems no Valsts kases, bet tam vispirms jāsaņem Finanšu ministrijas Kredītu komisijas akcepts.

Deputāti atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz, ka Liepājā vairāk pensionāru pilsētas maršruta autobusos varēs saņemt braukšanas maksas atlaides. No 1.maija pensionāri vecumā no 75 gadiem, kuru pensija pēc indeksācijas ir 70 latu vai mazāk, pilsētas maršrutu autobusos varēs braukt bez maksas. Pensionāriem, kuru ienākumu apmērs mēnesī pēc pensijas indeksācijas ir 65 lati vai mazāk, mēnešbiļetes cena būs 1,20 latu, represētajiem pensionāriem, kuru ienākumu apmērs mēnesī pēc pensijas indeksācijas ir 84 lati vai mazāk - 2,15 latu.

Dome nolēma piešķirt nekustamā īpašuma atlaides par zemi zem daudzdzīvokļu un individuālajām mājām 70 maznodrošinātiem pensionāriem, 15 invalīdiem un četriem daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem 1092 latu apmērā, kā arī izskatīja citus jautājumus.