Kurzemes Vārds

10:48 Svētdiena, 5. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Vēstule

Nevar pārdot to, ko pats neesi radījis!

Varbūt sākšu ar to, ka esmu Latvijas patriote. Tāpēc man ļoti rūp, kas notiek mūsu valstī. Šobrīd mani sevišķi uztrauc tas absurds, ko redzu, lasot "Kurzemes Vārda" sludinājumus. Proti – par zemes pirkšanu un pārdošanu.

Manuprāt, viena no lielākajām kļūdām, ko izdarīja Godmaņa valdība, bija zemes privatizācija. Jo zemei ir jāpieder valstij un līdz ar to – tautai. Izpatīkot vienai daļai sabiedrības, kurai bija savtīgas intereses, zeme tika atņemta zemniekiem, kuri to bija apstrādājuši un kopuši. Tad atradās bijušo īpašnieku atvases un attāli radinieki, kas neko nebija darījuši šīs zemītes kopšanā un apsaimniekošanā. Tādējādi valsts īpašums tika izsaimniekots, nenesot valsts kasē nekādus ienākumus. Jaunie zemes īpašnieki, kuru lielākā daļa ir pilsētnieki vai pilsoņi, kas negrib apstrādāt savus īpašumus, lielās peļņas nolūkā ir izraisījuši lielu spekulāciju ar zemes pirkšanas un pārdošanas lietām. Vārdu sakot, radušies biznesmeņi, kuri, būdami Latvijas pilsoņi, pārdod zemi ārvalstniekiem. It kā cēlu mērķu vadīti – lai Latvijas lauki neaizaugtu ar krūmiem un usnēm. Īstenībā vecās lauku mājas tiek pamestas un nesakoptas, jo ārzemniekiem tās nav vajadzīgas, bet lauki saindēti ar briesmīgām ķimikālijām. Daži vietējie jaunbagātnieki uzpērk zemes, lai kaut kad vēlāk tās pārdotu svešiniekiem. Un tā tās aizaug ar krūmiem vēl vairāk. Vietējie zemnieki nav tik bagāti, lai par milzu naudu iepirktu zemi ražošanai. Tā Latvijas lauki tiek izsaimniekoti.

Sakiet lūdzu, vai šādas politikas īstenošana, mūsu cienījamās 100 personas, būtu godināma? Vai pieņemot sev izdevīgus likumus un nodrošinot tikai savus naudas makus, kāds nav saucams pie atbildības un tiesājams par savas valsts izsaimniekošanu? Vai Latvijas valsts vadītājiem, kas mūsu lauku iedzīvotājus padarījuši par ubagiem un bezzemniekiem, radot dažādas privilēģijas pašmāju baroniem un ārzemniekiem, nav jāatvainojas un jāsakārto zemes likumdošana? Tāda, kas darbotos tautas labā. Tautas kalpi, atsakieties no savām bagātībām un pamēģiniet iztikt ar 40–60 latu lielu pensiju mēnesī.

Iesaku vienu alternatīvu, cienījamie kungi, (kas jums ļoti nebūs pa prātam) – izsludināt pilnu zemes nacionalizāciju. Ar to noslēdzot spekulāciju ar zemi un atstājot to tādu cilvēku ziņā, kas strādās un kops zemi pēc labākās sirdsapziņas. Atbalstīt ģimenes un tās saimniecības, kuras apstrādā zemi ar pašu spēkiem. Un lai vairs neatkārtotos vēlreiz 1905. gads, kad tautas mērs bija pilns, un nebūtu jāķeras pie mūsu jaunbagātnieku piļu dedzināšanas. Esmu ar mieru sagaidīt no valdības vadītājiem varbūt kādu labāku ieteikumu par savējo, kā lai izbeidz šo mūsu valsts zemes spekulāciju!

Lilita Osipoviča,
Dunikā