Kurzemes Vārds

10:18 Svētdiena, 5. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Arī turpmāk aptaujās darba devējus

Daiga Borska

2005. un 2006. gadā Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas "Darba tirgus pētījumi" projekta "Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi" ietvaros paredzēts veikt vairākas darba devēju aptaujas. Šādas aptaujas ir nozīmīgas darba tirgus pieprasījuma attīstības tendenču novērtēšanai rajonu, reģionu un valsts līmenī sadalījumā pa profesijām un profesiju pamatgrupām, kā arī lai prognozētu nodarbinātības izmaiņas šogad un nākamajā gadā.

Kā "Kurzemes Vārdam" pastāstīja NVA Liepāja filiāles Nodarbinātība pasākumu un darba tirgus koordinācijas daļas vadītājas vietniece Līga Ķirsone, beigusies šā projekta pirmā darba devēju aptauja. Tajā piedalījās kā NVA Liepājas filiāle, tā abi tās sektori Priekulē un Aizputē. Aptaujāti 219 dažādu nozaru darba devēji Liepājā un rajonā. Aptauja notika interviju veidā, izpildot šim nolūkam paredzētu intervijas anketu. Veidojot darba devēju izlasi aptaujai, uzņēmumi tika atlasīti pēc četriem kritērijiem: atrašanās vieta, ekonomiskās darbības veids, īpašuma forma, nodarbināto skaits.

Līga Ķirsone: "Lai gan pirms katras intervijas ticis uzsvērts, ka aptaujā iegūtā informācija būs konfidenciāla un tālāk tiks izmantota tikai apkopotā veidā, tomēr bija vērojama diezgan liela darba devēju piesardzība. Dažkārt saņēmām arī atteikumus. Ļoti žēl, ka starp darba devējiem, kas aptaujā piedalīties nevēlējās, bija arī daži lieli, nozīmīgi uzņēmumi, kas ar savu saimniecisko darbību būtiski spēj ietekmēt situāciju darba tirgū Liepājā. Un tomēr presē samērā bieži varam lasīt darba devēju publikācijas par to, ka Liepājā katastrofāli trūkst kvalificēta darbaspēka."

Viens no galvenajiem šīs aptaujas uzdevumiem bija noskaidrot, kādu profesiju un specialitāšu darbinieki šobrīd un nākotnē būs nepieciešami uzņēmējiem, lai pēc tam Nodarbinātības aģentūras filiālēs varētu organizēt atbilstošus mācību un pārkvalifikācijas kursus un sagatavot tieši darbā tirgū pieprasītus speciālistus.

Tomēr neesot trūcis arī atsaucīgu, ieinteresētu un sadarboties gribošu darba devēju. Tas liekot cerēt, ka turpmākās darba devēju aptaujas varētu noritēt ar vēl labākiem rezultātiem. Kā uzskata NVA Liepājas filiāles speciālisti, izmantojot iespējas, ko sniedz ES Sociālā fonda finansētā nacionālā programma "Darba tirgus pētījumi", kā arī nacionālā programma "Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai", kuras ietvaros notiek arī bezdarbnieku apmācības un pārkvalifikācija, ieguvēji būs gan darba devēji, gan darba ņēmēji.