Kurzemes Vārds

12:52 Ceturtdiena, 12. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Mudina iesniegt uzņēmumu gada pārskatus

Viktors Ulberts

Tuvojas uzņēmumu gada pārskatu iesniegšanas termiņš, kas vairs nav aiz kalniem – 2.maijs, atgādināja Valsts ieņēmumu dienesta Kurzemes reģionālās iestādes biroja vadītājs Māris Kūlis.
Likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem" paredz, ka uzņēmumi ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz, nosūta pa pastu vai ar kurjeru Valsts ieņēmumu dienesta nodaļai pēc uzņēmuma atrašanās vietas, kā arī Uzņēmumu reģistram pārbaudīta gada pārskata, kā arī zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) norakstu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts. Turklāt pats uzņēmums ir atbildīgs par to, lai pa pastu vai ar kurjeru nosūtītie vai elektroniskā veidā iesniegtie dokumenti tiktu saņemti, norādīja M.Kūlis.
Bet uzņēmumi, kuru bilances kopsumma ir miljons latu, neto apgrozījums – 2400000 latu un pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 250, minētos dokumentus iesniedz ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Turklāt šiem uzņēmumiem ne vēlāk kā divus mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc pārskata gada beigām par saviem līdzekļiem jāiesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma noraksti.
Iespējams arī izmantot mūsdienu tehnoloģijas – visi uzņēmumi dokumentus var iesniegt elektroniskā veidā, pievienojot rakstveida apliecinājumu par to atbilstību dokumentu oriģināliem.
Ja uzņēmuma vadītāji neiesniedz dokumentus laikus vai iesniedz nepilnīgi noformētus, kā arī par izvairīšanos iesniegt informāciju vai dokumentus, likumā ir paredzēts naudassods.
Bez tam gada pārskats par 2004.gadu jāiesniedz arī tiem uzņēmumiem, kuri vēl nav veikuši pārreģistrāciju Komercreģistrā.