Kurzemes Vārds

19:05 Sestdiena, 6. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Runga ar diviem galiem
Ārijs Orlovskis, LPA Civilzinātņu centra vadītājs, lektors

Vērtējot situācijas, kad kāds no jaunievēlētiem deputātiem noliek mandātu, dodot vietu citam deputātam, jāsaka, atkal problēmai ir divas puses – runga ar diviem galiem, kā jau vienmēr.

No vienas puses – tā kā mums, Latvijā, likums nosaka listes principu vēlēšanu sistēmā, tad no likumiskā viedokļa tur nav nekādu problēmu. Vēlētāji balso par sarakstu kopumā, savas simpātijas vai antipātijas konkrētajiem kandidātiem izsakot tikai ar plusu un mīnusu palīdzību. Balstoties uz vēlēšanu rezultātiem, izveidojas pašvaldībā iekļuvušo deputātu saraksts. Un, ja kāds no viņiem atsakās no mandāta, dodot vietu nākamajam pēc iegūto punktu skaita, tas ir likumīgi. Tad ir tikai jautājums, kas notiek partijas iekšienē.

No otras puses, protams, var saprast vēlētāju sašutumu, kuri cītīgi balsojuši un vilkuši plusiņus pie kāda kandidāta uzvārda, priecājušies par viņa ievēlēšanu, bet tad pēkšņi šis viņu ievēlētais deputāts atsakās no mandāta. Te nenoliedzami ir arī ētikas un morāles aspekts.

Vai ievēlētais deputāts zināja iepriekš, ka viņam varētu rasties ar korupciju saistītas problēmas, kas uzreiz pēc ievēlēšanas liktu atteikties no deputāta pienākumiem. Un šeit, manuprāt, vissvarīgākā ir paša kandidāta morāle – cik augstu viņš vērtē vēlētāju uzticību. Katrs cilvēks vispirms atbildīgs par saviem lēmumiem.

Vēlētājiem var tikai vēlēt stingrāk izvērtēt partijas un to kandidātus gan priekšvēlēšanu periodā, gan jau ievēlētos deputātus. Esam pieraduši pievērst uzmanību šiem procesiem tikai vēlēšanu laikā, taču katram apzinīgam pilsonim, kurš vēlas pēc iespējas labākus vēlēšanu rezultātus, vajadzētu sekot līdzi arī laikā starp vēlēšanām.

Bet neesam jau vienīgie, kam ir problēmas šajā jomā, sarežģījumi vērojami arī ļoti attīstītās valstīs ar senām demokrātijas tradīcijām. Mēs tikai vēl veidojamies, visi – gan vēlētāji, gan politiķi. Tas ir ilgstošs process, mums visiem vēl jāaug.