Kurzemes Vārds

21:34 Sestdiena, 6. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Apstiprinātas domes komisijas

Sarmīte Pelcmane

Liepājas dome pēc izvērstām diskusijām apstiprinājusi jauno komisiju sastāvu. Vislielākās iebildes pret komisijas locekļu skaitu un sastāvu bija deputātei Elitai Kosakai no TSP un Andrejam Boboško no "PCTVL", kuri uzskatīja, ka sadalījums nav proporcionāls, un vēlējās to pārskatīt. Taču opozīcijas priekšlikumi lielākoties neguva pozīcijas atbalstu.

Kā debašu laikā norādīja Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, komisijas tiek veidotas kā konsultatīva struktūra, kurā iekļauj attiecīgās jomas speciālistus un ekspertus, lai tie sagatavotu priekšlikumus deputātiem. Vidēji komisijās darbojas 9 – 11 locekļi. Viņu atalgojumam pilsētas budžetā paredzēti apmēram 32000 latu. Lai apmierinātu TSP un "PCTVL" vēlmes, būtu jāpaplašina komisijas locekļu skaits un atalgojumam paredzētais finansējums jāpalielina par 30–40 procentiem, sacīja U.Sesks.

Liepājas domes komisijās darbosies 9 pārstāvji no "PCTVL", 6 – no TSP, 10 – no "Jaunā laika", 23 – no Tautas partijas, 19 – no Latvijas Pirmās partijas, 7 – no apvienības "Liepājas attīstībai", 9 – no apvienības "Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un 60 – no pašvaldību vēlēšanās uzvarējušās Liepājas partijas.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā turpmāk darbosies piecas komisijas:

Kultūras lietu komisija 9 locekļu sastāvā: Silva Golde (komisijas priekšsēdētāja), Inga Auziņa, Guntis Dambergs, Vija Feldmane, Dace Grundmane, Ināra Kalnarāja, Santa Mazika, Raivo Mediņš un Valdis Skujiņš;

Sporta komisija 11 locekļu sastāvā: Āris Ozoliņš (priekšsēdētājs), Aivars Burģis, Andris Griģis, Zigurds Kirhners, Arturs Košeļevs, Artis Lagzdiņš, Irēna Opšteine, Aivars Sveilis, Ilgvars Šēns, Māris Šveiduks, Jānis Vilnītis;

Izglītības komisija 11 locekļu sastāvā: Silva Golde (priekšsēdētāja), Olita Augustovska, Svetlana Gorodiška, Valērijs Jepiskoposovs, Agnese Mackeviča, Ludmila Molčanova, Maija Neimane, Kristīne Niedre, Irēna Opšteine, Vineta Trumsiņa, Helvijs Valcis;

Jaunatnes lietu komisija 11 locekļu sastāvā: Vilis Brūveris (priekšsēdētājs), Kristīne Bože, Ilze Cimermane, Brigita Dreiže, Atis Egliņš–Eglītis, Kristīne Jablonska, Pāvels Jurs, Līga Krēsliņa, Daiga Pirogova, Reinis Sudmalis, Ieva Užule;

Reliģisko lietu komisija 11 locekļu sastāvā: Jānis Bitāns (priekšsēdētājs), Ilmārs Arājs, Tālivaldis Deklaus, Ainārs Jaunskalže, Dzintra Mirdza Reisa, Ivo Roderts, Vilnis Smāģis, Tālivaldis Vēsmiņš, Ārijs Vīksna, Marcins Vozņaks un viens pareizticīgo draudzes pārstāvis (tiks apstiprināts domes nākamajā sēdē).

Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pakļautībā turpmāk darbosies piecas komisijas:

Sociālo lietu komisija 13 locekļu sastāvā: Visvaldis Gūtmanis (priekšsēdētājs), Aija Barča, Jurijs Barkanovs, Dace Baumane, Aivars Brālis, Māris Ceirulis, Dzintra Garoza, Jānis Grava, Biruta Holodena, Gaida Korņilko, Irēna Raškova, Arnolds Upmalis, Lāsma Vaiče;

Dzīvokļu komisija 9 locekļu sastāvā: Maija Frīdmane (priekšsēdētāja), Arvīds Dzenis, Juris Jirgens, Juris Konstantīnovs, Eduards Raits, Arvis Rove, Gunārs Silakaktiņš, Arnolds Upmalis, Anastasija Vlasenko;

Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisija 9 locekļu sastāvā: Gunta Gulbe (priekšsēdētāja), Andris Grīnis, Dina Kavlaka, Anna Krilova, Ernests Leimans, Līvija Leine, Grigorijs Pirogovs, Arnolds Treide, Silvija Vizbule;

Veselības aprūpes komisija 12 locekļu sastāvā: Tālivaldis Deklaus (priekšsēdētājs), Agris Auders, Dzintra Auzniece, Algers Brūveris, Violeta Celma, Marina Čerņakova, Egils Freidenfelds, Astra Jansone, Anna Krilova, Anita Liepa, Olita Ševčuka, Raija Šēle;

Bērnu tiesību aizsardzības komisija 10 locekļu sastāvā: Taiga Ziemele (priekšsēdētāja), Brigita Dreiže, Anita Geguste, Inga Kulmane, Diāna Lejiņa, Dmitrijs Liepiņš, Dace Liņķe, Jeļena Pankova, Santa Simsone, Ilze Šeregeļa.

Finanšu komitejas pārraudzībā turpmāk darbosies trīs komisijas:

Privatizācijas komisija 8 locekļu sastāvā: Tālivaldis Deklaus (priekšsēdētājs), Dace Gertsone, Ainars Kreics, Sanita Linde, Aloizs Norkus, Irēna Opšteine, Inita Pelnēna, Sandra Šēniņa;

Nodarbinātības komisija 11 locekļu sastāvā: Gunārs Ansiņš (priekšsēdētājs), Dace Baumane, Pjotrs Jevtušenko, Normunds Kairis, Aigars Kesenfelds, Sanita Linde, Inta Lūse, Agnese Mackeviča, Jānis Neimanis, Aija Saldovere, Santa Šmiukše;

Budžeta komisija 12 locekļu sastāvā: Uldis Sesks (priekšsēdētājs), Aija Barča, Tatjana Dronova, Dace Gertsone, Silva Golde, Normunds Kairis, Guntars Krieviņš, Aloizs Norkus, Pēteris Iesalnieks, Līvija Raģe, Edgars Rāts.

Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā turpmāk darbosies astoņas komisijas:

Zemes komisija 10 locekļu sastāvā: Iveta Jansone (priekšsēdētāja), Juris Āboliņš, Aivars Burģis, Tālivaldis Deklaus, Normunds Kairis, Līga Ločmele, Vilnis Silarājs, Astra Stāraste, Raimonds Pļaviņš, Gundars Vīksna;

Licencēšanas komisija 11 locekļu sastāvā: Sanita Linde (priekšsēdētāja), Gints Ešenvalds, Daiga Feldmane, Silvis Fridrihsons, Didzis Jēriņš, Armands Kapiņš, Edmunds Krastiņš, Gints Krēsla, Ilva Lutere, Aleksejs Savčenko, Mārīte Smāģe;

Sabiedriskā transporta komisija 15 locekļu sastāvā: Māris Jaunsleinis (priekšsēdētājs), Arta Brauna, Andris Bražis, Māris Deklaus, Sergejs Dikterevs, Rūdolfs Embutnieks, Gunārs Francis, Ģirts Jermoļenko, Madars Kleinbergs, Agrita Kulvanovska, Sanita Linde, Gundars Milašus, Aigars Puks, Gunārs Strujevskis un viens Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis (tiks apstiprināts domes nākamajā sēdē);

Administratīvā komisija 10 locekļu sastāvā: Jānis Kazāns (priekšsēdētājs), Elita Kosaka, Nikola Lakševica, Dace Liņķe, Andris Putra, Astrīda Stūre, Kristīne Šaripo, Jolanta Valaine, Taiga Ziemele un viens Valsts policijas pārstāvis (tiks apstiprināts domes nākamajā sēdē);

Tūrisma komisija 9 locekļu sastāvā: Vilnis Vitkovskis (priekšsēdētājs), Vadims Apoļskis, Andrija Cīrule, Ieva Jansone, Ilze Grospiņa, Normunds Liņķis, Raivo Mediņš, Agris Pumpurs, Sandra Šēniņa;

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 5 locekļu sastāvā: Viljams Opšteins (priekšsēdētājs), Iveta Ansone, Gundega Kreice, Aigars Puks, Viktors Rozentāls;

Apstādījumu uzraudzības komisija 9 locekļu sastāvā: Zane Viņķele (priekšsēdētāja), Andrija Cīrule, Baiba Laure, Arkādijs Leinis, Dace Migliniece, Oļegs Posadskovs, Eduards Raits, Gunta Šnipke un viens SIA "Komunālā pārvalde" meistars (tiks apstiprināts domes nākamajā sēdē);

Vides komisija 10 locekļu sastāvā: Māra Zeltiņa (priekšsēdētāja), Anrijs Balčus, Aivars Boja, Ilga Drieka, Silvis Fridrihsons, Agrita Kulvanovska, Anita Liepa, Dace Liepniece–Liepiņa, Brigita Maksimova, Gundars Milašus.