Kurzemes Vārds

16:58 Svētdiena, 5. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Remontēs dzīvokļus maznodrošinātajiem

Līvija Leine

Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdē deputāti atbalstījuši domu, ka nepieciešams palīdzēt izremontēt vēl 17 dzīvokļus maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un ģimenēm, kurām ar likumu paredzēts sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tie varētu būt mājā Ģenerāļa Baloža ielā 57 un 14 dzīvokļi Viršu ielā 9/11. Dzīvokļi Ģenerāļa Baloža ielā 57 ir ar krāsns apkuri, un pēc šādiem dzīvokļiem ir liels pieprasījums. Taču šie dzīvokļi ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, nav ne sienu, ne grīdu. Lai veiktu iepirkuma procedūru par remontdarbu veikšanu, deputāti uzdeva SIA "Komunālā pārvalde" precizēt remontdarbu izmaksas.

Domes kapitālinvestīciju programmā Viršu ielas 9/11 neapdzīvotā korpusa remontam 2005.gadā paredzēts 217000 latu liels finansējums. Taču ir viens papildnosacījums: ja tiks saņemtas valsts mērķdotācijas 30 procentu apjomā no kopējiem remonta izdevumiem. Nekustamā īpašuma pārvalde ir ierosinājusi, sadarbojoties ar Cukurfabrikas administrāciju, pagaidām šajā namā izremontēt 14 dzīvokļus, tam būtu vajadzīgi 8000 latu no pašvaldības budžeta. Liepājas Cukurfabrika gatava projektā ieguldīt 6000 latu, taču par to vēlas saņemt četrus dzīvokļus, lai varētu tur izmitināt maznodrošinātos cilvēkus, kuri patlaban dzīvo Cukurfabrikas kluba telpās. Šajos dzīvokļos ir jāsakārto komunikācijas, jāatjauno logi, durvis, jāuzstāda sanitārtehnika un jāpieslēdz elektrība. Pavisam ēkā Viršu ielā ir 140 kopmītnes tipa dzīvokļu. Namam ir divi korpusi, katrā 70 dzīvokļu. Valsts 2003.gada rudenī to nodeva pašvaldībai. Puse dzīvokļu bija neapdzīvoti, 2003./2004.gada sezonā tā netika apkurināta. 2004.gada rudenī tika saremontēts jumts. 42 dzīvokļi tika sakārtoti apkurei un izīrēti.

Rindā pēc dzīvokļiem šobrīd reģistrēti ap 200 maznodrošinātie un ģimenes, kurām ar likumu paredzēts sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 2004.gadā rindas kārtībā pavisam piešķirti 436 dzīvokļi.