Kurzemes Vārds

03:45 Sestdiena, 6. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Laiskajiem lauksaimniecisko darbību nāksies pierādīt

Pēteris Jaunzems

Pagastu lauksaimniecības konsultanti un arī vērienīgāk strādājošie zemnieki, kas līdz šim zemi rentēja no cilvēkiem, kuri paši to nevēlējās vai nespēja apstrādāt, ir ievērojuši, ka daļa no īpašniekiem sākusi mainīt savu nostāju un atsakās lauksaimniecībai mazāk labvēlīgās platības iznomāt. Tas esot saistīts ar vēlēšanos baudīt vienotās platības maksājumu labumus.

Tomēr izrādās, ka zemes īpašnieku cerībām saņemt ES naudu, nepakustinot ne mazo pirkstiņu, nav lemts piepildīties. Tiem, kas to nebūs pelnījuši, Eiropas Savienība atbalstu nesniegšot. Saskaņā ar Lauku attīstības plānā ietvertā pasākuma "Mazāk labvēlīgie apvidi un apvidi ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā" nosacījumiem zemes īpašnieki ir tiesīgi saņemt Eiropas Savienības atbalstu tikai tad, ja attiecīgajā teritorijā notiek lauksaimnieciskā darbība. Ja zemes īpašnieks no lauksaimnieciskās darbības ir atteicies, viņš finansējumu nesaņems, jo noteikumos pausta prasība, ka zeme jāuztur labā lauksaimnieciskā stāvoklī, jāapsaimnieko un gadījumā, ja tā tiek izmantota kā zālājs, tad vismaz vienreiz gadā jānopļauj, bet nopļautā zāle jāsavāc.

Lai veicinātu zemes izmantošanu lauksaimnieciskām darbībām, Zemkopības ministrija uzdevusi Lauku atbalsta dienestam turpināt pastiprināti kontrolēt lauku saimniecības, kurās saimniekošanai izmantotā zeme ir tikai dabiskie zālāji vai ganības. Šiem zemes īpašniekiem būs jāpierāda, ka viņu deklarētajās platībās notiek lauksaimnieciskā darbība. Turklāt, ja lauki izmantoti zālājiem, tad tiem jābūt ne tikai nopļautiem, bet šīs platības ir jāizmanto lopbarības ieguvei.