Kurzemes Vārds

07:56 Svētdiena, 9. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Mācīsies dažādot saimniekošanas iespējas

Lai organizētu pieaugušo iedzīvotāju apmācību, ir skaidri jāzina cilvēku vēlmes. Tāpēc Grobiņas pagasta pašvaldība pabeigusi pagasta ļaužu anketēšanu. Tās rezultāti daudz neatšķiroties no citos pagastos iegūtajiem. Pirmajā vietā grobiņnieki izvirzot centienus apgūt valodas, jo īpaši - angļu, prasmi darboties ar datoru, organizēt mazo biznesu, piekopt veselīgu dzīvesveidu, stiprināt ģimeni un tikai tad sekojot vēlēšanās attīstīt lauksaimniecību un izvērst mājsaimniekošanu.

Kā "Kurzemes Vārdam" pastāstīja pagasta pieaugušo izglītības koordinatore Līga Liepiņa, ar anketēšanā izteiktajiem priekšlikumiem viņa iepazīstināšot klausītājus arī Rajona padomes un Pieaugušo izglītības centra atbalstītā projekta "Lauku saimniecības darbības veida dažādošanas iespējas" pirmajā nodarbībā, kas notiks Grobiņas Pagasta padomes zālē 27. aprīlī pulksten 10.

Projekta autore ir lauksaimniecības koordinatore Anna Viņķele. Pavisam paredzēts sarīkot piecas nodarbības. Pirmajā paredzēts runāt par esošajiem un jaunajiem agrovides pasākumiem un nosacījumiem lauksaimniecības atbalsta saņemšanai. Priekšlasījumu sniegt piekritis Andis Žeikars, kas ir Zemkopības ministrijas Lauku attīstības departamenta vecākais referents bioloģiskās daudzveidības un vides attīstībā. Uz nodarbību aicināti visi lauksaimnieki, taču jo īpaši tie, kuru īpašumā ir dabīgās pļavas un ganības. Pareizi tās apsaimniekojot, viņiem ir iespējas saņemt Eiropas Savienības atbalstu par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos. Šis ir viens no veidiem, kā perspektīvā dažādot saimniekošanas iespējas un pastāvēt laukos.