Kurzemes Vārds

06:29 Pirmdiena, 25. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Lai svētku brīdis kļūtu par pakāpienu uz modernizāciju

Liepājas 2.mūzikas skolai – 45
Indra Imbovica

Piektdien pulksten 16 ar plašu koncertu savas darbības 45 gadu jubileju svinīgi atzīmēs Liepājas 2.mūzikas vidusskola. Šajos gados skolu absolvējuši 916 audzēkņi, no kuriem daudzi kļuvuši par mūzikas pedagogiem ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Lielākoties tie ir krievu tautības bērni, kuri savu karjeru turpinājuši Maskavā, Sanktpēterburgā un citās Krievijas pilsētās, kā arī Rīgā un Liepājas Simfoniskajā orķestrī.

Toreiz skolā strādāja 48 pedagogi un mācījās 380 audzēkņu. Pēc valsts neatkarības atgūšanas aktuāls kļuva jautājums par skolas pastāvēšanu, tomēr tā turpina darboties ar Kultūras ministrijas finansiālo un Liepājas pašvaldības saimniecisko atbalstu. 45 gadu laikā skolu absolvējuši 916 skolēni.

Tas bija 1960.gads, kad šī skoliņa vēra durvis padomju militarizētajā Karostā – pilsētas daļā, kura bija stingri norobežota un kurā tur nedzīvojošie liepājnieki varēja iekļūt tikai ar atļaujām. Sākumā tajā bija divas – klavieru un tautas instrumentu – nodaļas. Pirmajos piecos gados nomainījās trīs direktori – to vadīja M.Afremovs, S.Borodins un A.Daškevičs, bet ar 60 audzēkņiem strādāja 8 skolotāji. Bet skolas materiālo bāzi galvenokārt daudzmaz nodrošināja Karostas padomju militārā vadība un audzēkņu vecāki.

No 1965.gada līdz šai dienai – tātad jau 40 gadu – 2.mūzikas skolu vada direktore Alvīne Kiriļenko, E.Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas absolvente. Direktore atceras, ka skolas uzplaukuma laiks bijuši 60., 70. un 80. gadi, kad tajā mācījās pat 340 audzēkņu un strādāja 48 skolotāji. Sava veida krīzes situāciju skoliņa piedzīvoja 90. gadu sākumā, kad Latvija demonstrēja savu nacionālo stāju un cīnījās par valsts neatkarības atgūšanu. No līdz tam slēgtās Liepājas un, protams, arī Karostas prom devās padomju karavīri un viņu ģimenes, un tādējādi šajā mācību iestādē strauji samazinājās audzēkņu skaits. Tomēr direktore Alvīne Kiriļenko prata saglabāt skolu, turpināt mācības, bet ar laiku palielinājās ne tikai audzēkņu, bet arī nodaļu skaits.

Tagad, atzīmējot 45 gadu jubileju, Liepājas 2.mūzikas skolā 21 pedagoga uzraudzībā 180 audzēkņu mācās četrās nodaļās. Valentīnas Ušakovas vadītajā Klavieru nodaļā spēles prasmi apgūst ap 100 audzēkņu. No viņiem daudzi piedalās pilsētas, reģionālajos un valsts mēroga konkursos. Tajos sekmīgi startējuši Marija Krasauskaite (pedagoģe Vera Oņiščenko), Aleksejs Žukovs, Ksenija Saveļjeva un Maksims Fjodorovs (Jeļena Zaharova).

Joprojām populāra ir skolas otra vecākā – Tautas instrumentu nodaļa, tajā ap 40 audzēkņu mācās akordeona, bajāna, ģitāras spēli. Piemēram, pedagoga Leonarda Domicēviča audzēknis Māris Siliņš šogad reģionālajā konkursā izcīnīja 3.vietu. Arī skolas jaunākā – Stīgu instrumentu nodaļa, kas darbojas tikai desmit gadu, neatpaliek, un daži no jaunajiem vijolniekiem pedagoģes Ināras Fenskas vadībā gūst labas sekmes konkursos. Bet Mūzikas teorijas nodaļas audzēkņi visbiežāk iesaistās dažādu sarīkojumu organizēšanā, bet tas netraucē vienam otram gūt panākumus arī savā specialitātē. Piemēram, valsts jaunrades konkursā ar savu muzikālo kompozīciju panākumus guva pedagoģes Olgas Pļuščas audzēkne Evija Būmane.

Liepājas 2.mūzikas skolā mācās bērni ne tikai ar izcilām muzikālām dotībām, bet te viņiem ir iespēja attīstīt gan savu muzikalitāti, gan arī gūt prasmi un zināšanas plašākā amplitūdā. Daļa no absolventiem muzikālo izglītību dažādās specialitātēs – kordiriģentos, vokālistos, pianistos, teorētiķos – turpinājuši E.Melngaiļa Mūzikas vidusskolā, bet pēc tam augstākajās mācību iestādēs. Ir noticis arī pozitīvs atgriezeniskais process, kad vairāki bijušie skolas audzēkņi pēc Mūzikas akadēmijas studijām jau atgriežas kā pedagogi. Šobrīd viena trešā daļa no skolas pedagogiem ir šās skolas absolventi. Te var minēt Allu Valdenburgu, Olgu Pļušču, Veru Oņiščenko, Irinu Jakovļevu un Larisu Žarinovu. Patlaban daži skolotāji turpina izglītību maģistrantūrā.

2.mūzikas skola savā ziņā ir vienīgais mūzikas dzīves centrs Karostā, kas rīko dažādus muzikālus vakarus, koncertus un priekšnesumus neatteic arī tuvākajam kaimiņam – 15.vidusskolai, kā arī citām pilsētas skolām un bērnudārziem. Gan mūzikas dzīves centra statuss, gan īpaši izglītības programmas mūsdienu līmenis prasa arī attiecīgu mācību specifisko līdzekļu, mūzikas instrumentu, elektronisko saziņas līdzekļu, arī datoru, un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu. Jāatzīst, ka skola šajā ziņā vēl stipri atpaliek. Skolas vadītājiem un pedagogiem būtu vēlams aktīvi sadarboties ar Pilsētas domes Kultūras daļas speciālistiem projektu sagatavošanā un piedalīties kaut vai Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammās, lai varētu saņemt nepieciešamo līdzfinansējumu dažādām ļoti svarīgām vajadzībām.

Mazsvarīgs nav arī skolas ēkas tehniskais stāvoklis. Šī problēma vairāk vai mazāk skar visas Liepājas skolas. Kā norūpējies teica Pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Tālivaldis Deklaus, ir sāpīgi konstatēt, ka pašvaldība katru gadu iegulda ievērojamus līdzekļus skolu remontdarbos, bet neatliek vairs finansējuma mācību iestāžu attīstībai. Tajā pašā laikā nevar pieļaut, ka vienai otrai skolai krīt ārā logi vai tek jumts, vai kas cits brūk kopā. Vēl nesen neapskaužamā stāvoklī atradās arī 2.mūzikas skolas ēka Karostā. Tagad tajā vismaz ir jau ielikti 28 jauni logi, iebūvēta autonoma gāzes apkure, bet 2006.gadā paredzēts jumta un fasādes remonts.

Atliek tikai novēlēt, lai 2.skolas jubilejas svētki kļūtu par pakāpienu šīs mācību iestādes mācību procesa un materiāli tehniskās bāzes aktīvai modernizācijai.