Kurzemes Vārds

14:52 Ceturtdiena, 9. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Bunkā sāks darboties Mazā biznesa skola

Anda Pūce

Vakar Bunkas pagastā starptautiskās nedēļas "Izglītība visiem" ietvaros tika atklāts Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai" Sabiedrības integrācijas fondā atbalstītais projekts "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām, esošo ienākumu avotu dažādošanai un palielināšanai", kas ilgs vesela gada garumā un ļaus izglītoties 24 cilvēkiem.

Bunkas Pagasta padomes iesniegtais projekts, kas ir tā dēvētās Mazā biznesa skolas pirmais mācību gads, ticis atbalstīts ar 42 tūkstošiem latu. Projekta vadītāja Daina Fomina pastāstīja, ka tas tapis sadarbībā ar Liepājas NVO centru un tā vadītāju Lāsmu Vaiči un kopā arī tiks īstenots. "Ir izveidota grupa, kurā ir 24 mūsu pagasta cilvēki ar dažādu zināšanu un praktisko iemaņu līmeni: ilgstošie bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma cilvēki, māmiņas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, iedzīvotāji ar zemu pamatprasmju līmeni u.c. Daudziem ir savas naturālās vai pusnaturālās saimniecības, bet trūkst zināšanu to veiksmīgai vadīšanai," stāsta D.Fomina. Vakar šie ļaudis tika sapulcināti uz pirmo sanāksmi un tikās ne tikai ar projekta vadību, bet arī psiholoģi Gitu Paspārni, kas viņus iedrošināja veiksmīgi apgūt mācības, izvirzot to kā jaunu mērķi. Pieredzē dalījās arī Lāsma Vaiče, kas aicināja lauzt radušos priekšstatu par mācīšanos kā sēdēšanu skolas solā un mudināja regulāri apmeklēt nodarbības, lai maksimāli daudz gūtu no šī projekta.

Nākamo 12,5 mēnešu laikā Bunkas pagasta Kultūras namā notiks mācības pieaugušo apmācību metodēs, varēs apgūt datorapmācību, notiks psiholoģijas nodarbības, paredzēta angļu valodas pamatu apguve, grāmatvedības un projektu vadības zinību apgūšana. D.Fomina atzina, ka interesentu par šiem kursiem bijis daudz vairāk nekā vietu grupā, tāpēc mudināja dalībniekus novērtēt viņiem piedāvātās iespējas. Turklāt centīgākajiem vēl būs iespēja tikt pie stipendijām. "Par projekta līdzekļiem apmaksāsim transportu, kas cilvēkus atvedīs uz nodarbībām. Tās lielākoties notiks pie 12 portatīvajiem datoriem," stāsta projekta vadītāja. Viņa piemin, ka lekcijas sāksies jau 31.maijā un tiks izmantots vietējo speciālistu potenciāls, taču, ja būs nepieciešams, pieaicinās arī vieslektorus. Projektam ieplānots arī turpinājums, tāpēc otrajā un trešajā mācību gadā papildus paredzēts apgūt datorizēto grāmatvedību, lietvedību, likumdošanu, biroja darbinieka iemaņas un sabiedrisko attiecību veidošanu. "Projektu vadība un angļu valoda tiks mācīta visu "Mazās biznesa skolas" darbības laiku," piebilst D.Fomina. Viņa cer, ka projekta realizācijas laikā tiks izveidota zināšanu bāze esošās saimnieciskās darbības būtiskai uzlabošanai, kā arī jaunu komercsabiedrību izveidošanai vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Tad arī būs sasniegts izvirzītais mērķis. Gandarījumu par uzsākto projektu atklāšanā pauda arī Bunkas Pagasta padomes priekšsēdētājs Edgars Dargužis.