Kurzemes Vārds

07:54 Piektdiena, 14. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Skolēni spēlē ne tikai pasakas…

Daina Meistere

Bērnu un jauniešu teātru kolektīvu svētki – skate – risinājās divas dienas. Žūrija noskatījās un vērtēja 12 izrādes.

Svētkus iesāka J.Čakstes 10. un 7. vidusskolas starpskolu projektā tapusī piedzīvojumu izrāde "Tek pa ceļu pasaciņa". Vairākas lugas rādīja 7.vidusskolas teātra dalībnieki, ar saviem iestudējumiem piedalījās A.Puškina 2., 10. un 15. vidusskolas teātri, 12.vidusskolas teātris "Balagančik" un Centra sākumskolas 4.a klase, kas rādīja Z.Ērgles satīrisko komēdiju "Mikus un Māris Leiputrijā". Uzstājās arī tādu ārpusskolas iestāžu dalībnieki kā Tautas mākslas un kultūras centra divas teātra trupas, svētkos savu prasmi vērtējumam nodeva mākslinieciskās jaunrades centra "Vaduguns" literāri muzikālais teātris un Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades centra teātra pulciņš.

Teātru sniegumu izvērtēja žūrija, kuru pārstāvēja E.Tišheizere, M.Lūriņa–Stelmakere, J.Zinovjevs, Bērnu un jauniešu centra pārstāves, kā arī jaunie aktieri no Bērnu un jauniešu centra. Viņi noteica labākos dažādās nominācijās.

– Ļoti grūti izvirzīt labāko izrādi, jo šogad bija liela formu un dramaturģijas dažādība. Pastāvīga izaugsme jūtama Vitas Pētersones un Natālijas Kuharčukas audzēkņiem, salīdzinot ar pagājušo gadu, interesanti mēģinājumi ir Ineses Beltes un Jura Ločmeļa vadītajos kolektīvos. Sevišķi latviešu skolu uzvedumos jūtama bērnu vēlēšanās runāt par savām šodienas problēmām, kas ir viens no šās skates lielākajiem ieguvumiem, – sacīja Edīte Tišheizere.

Cildinājumu par labāko sniegumu skatē saņēma divi kolektīvi. Tautas mākslas un kultūras centra bērnu teātris, kura režisore ir Vita Pētersone, par I.Zanderes dzejas uzvedumu "Iekšiņa un Āriņa", kā arī 15.vidusskolas teātris "Ārprāts" (režisors Pēteris Vīksne), kas skatē parādīja R.Blaumaņa spēli vienā cēlienā "Traks gadījums jeb šūpojies, šūpulīti!"

Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades centra teātra pulciņš (režisore Aija Niedola) rādīja U.Krasta Lieldienu pasaku "Kā Garausis Lielais Dējējs olas dēja" un par savu sniegumu tika atzīmēts ar Atzinības rakstu par debiju. Atzinības rakstu par jauniešu pašiniciatīvu un uzdrīkstēšanos veidot izrādi, kā arī atzinības rakstu par skatuves noformējumu saņēma J.Čakstes 10.vidusskolas teātris (režisore Inese Belte) par B.Tauriņa kriminālkomēdijas jaunatnei "Mēs..." iestudējumu.

Bērnu un jauniešu centra leļļu teātra (režisore Arta Strakša) iestudējums "Patiesība par trīs sivēniem" saņēma Atzinības rakstu par tradicionālās pasakas netradicionālo risinājumu. 7.vidusskolas teātra (režisore Natālija Kuharčuka) iestudējums "Smiekli un asaras..." izpelnījās cildinājumu par labāko sniegumu skatē, kā arī saņēma Atzinības rakstu par skaistajiem tērpiem.

Par veiksmīgu lomas atveidojumu sumināja 19 jaunos aktierus no 2., 7., 15. vidusskolas, Centra sākumskolas, Tautas mākslas un kultūras centra bērnu teātra un jauniešu teātra studijas, no Tehniskās jaunrades centra.

Valsts jaunatnes iniciatīvas centrs pēc videoierakstu skates uz Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem uzaicinājis 12.vidusskolas teātri "Balagančik" (izrāde "Visi zēni ir muļķi...", režisors J.Zinovjevs) un 15.vidusskolas teātri "Ārprāts" (izrāde "Traks gadījums jeb šūpojies, šūpulīti!", režisors P.Vīksne). Viņi uzstāsies 2.jūlijā Doma laukumā.